Ahoi Mata Aarti

॥ Aarti ॥

Jai Ahoi Mata, Jai Ahoi Mata ।
Tumko Nisdin Dhyavat Hari Vishnu Vidhata ॥

॥ Jai Ahoi Mata..॥

Brahamni Rudrani Kamla Tu He Hai Jag Mata ।
Surya Chandrama Dhyavat Narad Rishi Gata ॥

॥ Jai Ahoi Mata..॥

Mata Roop Niranjan Sukh Sampatti Data ।
Jo Koi Tumko Dhyavat Nit Mangal Pata ॥

॥ Jai Ahoi Mata..॥

Tu He Hai Pataal Basanti, Tu He Hai Sukh Data ।
Karma Prabhav Prakashak Jagniddhi Se Trata ॥

॥ Jai Ahoi Mata..॥

Jis Ghar Tharo VaasWahi Mein Gunna Aata ।
Kar Na Sake Soi Kar LeMann Nahi Ghabrata ॥

॥ Jai Ahoi Mata..॥

Tum Bin Sukh Na Hovay Putra Na Koi Pata ।
Khan-Paan Ka Vaibhav Tum Bin Nahi Aata ॥

॥ Jai Ahoi Mata..॥

Subh Gun Sundar Yukta Sheer Niddhi Jata ।
Ratan Chaturdarsha Toku Koi Nahi Pata ॥

॥ Jai Ahoi Mata..॥

Shri Ahoi Maa Ki Aarti Jo Koi Gata ।
Ur Umang Ati Upjay Paap Utar Jata ॥

Jai Ahoi Mata, Jai Ahoi Mata ।

Leave a Comment