Shri Panchmukhi Hanuman Kavach Stotram

|| Stotram ||

| Shri Ganeshaya Namah।

Om Asya Shri Panchamukha
Hanumatkavachamantrasya
Brahma Rishiḥ।
Gayatri Chandaḥ। Panchamukha-Virat
Hanuman Devata। Hreem Bijaṃ।
Shreem Shaktiḥ। Kroum Kilakam।
Kroom Kavacham।
Kraim Astraya Phat।
Iti Digbandhah।

| Shri Garuda Uvacha |

Atha Dhyanam Pravakshyami
Shrunu Sarvangasundara,
Yatkritam Devadevena Dhyanam
Hanumatah Priyam॥

Panchavaktram Mahabhimam
Tripanchanayairyutam,
Bahubhir Dashabhiryuktam
Sarvakamarthasiddhidam।।

Poorvam Tu Vanaram Vaktram
Kotisuryasamaprabham,
Damstra Karala Vadhanam
Bhrukuti Kutilekshanam।

Asyaiva Dakshinam Vaktram
Narasimham Mahadbhutam,
Atyugra Teja Vapush Bhishanam
Bhaya Nashanam।

Pashchimam Garudam Vaktram
Vakratundam Mahabalam,
Sarva Naga Prashamanam
Vishabhutadikrintanam।

Uttaram Saukaram Vaktram Krishnam
Deeptam Nabhoupamam,
Patala Simhavetalajva
Rarogadikrintanam।

Uurdhvam Hayaanam Ghoram
Daanavantakaram Param।
Yena Vaktran Viprendra
Tarakakhyaṃ Mahasuram ॥
Jaghana Sharanam Tat Syat
Sarva Shatru Haram Param।
Dhyatva Panchamukham Rudram
Hanumantam Dayanidhim ॥

Khadgam Trishulam Khatvangam
Pashamankushaparvatam।
Mushtim Kaumodaki Vruksham
Dhārayantam Kamandalum॥
Bhindipalam Jnanamudraam
Dashabhir Munipungavam।
Etani Ayudhajalani
Dharayantam Bhajamyaham॥

Prethasanopavishtam Tam
Sarvabharanabhushitam।
Divya Malyambaradharam
Divyagandhanulepanam॥

Sarvashcharyamayam Devam
Hanumadvishvato Mukham,
Panchasyamachyutamane
Kavichitravarnavaktram,
Shashanka Shikaram
Kapirajavaryam।
Pitambaradimukutai
Rupashobhitangam,
Pingakshamadyamanisham
Manasa Smarami॥

Markatesham Mahotsaham Sarva
Shatru Haraṃ Param।
Shatrum Samhara Maam Raksha
Shreeman Nāpadam Uddhara॥

Om Hari Markata Markata
Mantra Midam
Pari Likhyati Likhyati Vamatale।
Yadi Nashyati Nashyati Shatrakulam
Yadi Munjati Munjati Vamalata॥
Om Hari Markataya Svaha॥

॥ Om Namo Bhagavate Panchavadanaya
Poorvakapimukhaya
Sakalashatrusamharakaya Svaha॥

॥ Om Namo Bhagavate
Panchavadanaya Dakshinamukhaya
Karalavadanaya Narasimhaya
Sakalabhutapramathanaya Svaha॥

॥ Om Namo Bhagavate
Panchavadanaya Pashchimamukhaya
Garudananaaya Sakalavishaharaya Svaha॥

॥ Om Namo Bhagavate
Panchavadanaya Uttar Mukhaya
Adivarahanaya Sakalasampatkaraaya Svaha॥

॥ Om Namo Bhagavate
Panchavadanaya Urdhvamukhaya
Hayananaya Sakalajanavashakaraya Svaha॥

॥ Om Shri Panchamukha Hanumantaya
Anjaneyaya Namo Namah॥

Leave a Comment