સિદ્ધ કુંજિકા સ્તોત્ર

|| સિદ્ધ કુંજિકા સ્તોત્ર || || શિવ ઉવાચ || શૃણુ દેવિ પ્રવક્ષ્યામિ કુંજિકાસ્તોત્રમુત્તમમ્. યેન મન્ત્રપ્રભાવેણ ચણ્ડીજાપ: ભવેત્..1.. ન કવચં નાર્ગલાસ્તોત્રં કીલકં ન રહસ્યકમ્. ન સૂક્તં નાપિ ધ્યાનં ચ ન ન્યાસો ન ચ વાર્ચનમ્..2.. કુંજિકાપાઠમાત્રેણ દુર્ગાપાઠફલં લભેત્. અતિ ગુહ્યતરં દેવિ દેવાનામપિ દુર્લભમ્..3.. ગોપનીયં પ્રયત્નેન સ્વયોનિરિવ પાર્વતિ. મારણં મોહનં વશ્યં સ્તમ્ભનોચ્ચાટનાદિકમ્. પાઠમાત્રેણ સંસિદ્ધ્ યેત્ કુંજિકાસ્તોત્રમુત્તમમ્..4.. || અથ…

ಶ್ರೀರಘುನಾಥಾಷ್ಟಕಂ

|| ಶ್ರೀರಘುನಾಥಾಷ್ಟಕಂ || ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಶುನಾಸೀರಾಧೀಶೈರವನಿತಲಜ್ಞಪ್ತೀಡಿತಗುಣಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾಽಜಂ ಜಾತಂ ತಪನಕುಲಚಂಡಾಂಶುಮಪರಂ . ಸಿತೇ ವೃದ್ಧಿಂ ತಾರಾಧಿಪತಿಮಿವ ಯಂತಂ ನಿಜಗೃಹೇ ಸಸೀತಂ ಸಾನಂದಂ ಪ್ರಣತ ರಘುನಾಥಂ ಸುರನುತಂ .. ೧.. ನಿಹಂತಾರಂ ಶೈವಂ ಧನುರಿವ ಇವೇಕ್ಷುಂ ನೃಪಗಣೇ ಪಥಿ ಜ್ಯಾಕೃಷ್ಟೇನ ಪ್ರಬಲಭೃಗುವರ್ಯಸ್ಯ ಶಮನಂ . ವಿಹಾರಂ ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯಂ ತದನು ಭಜಮಾನಂ ಸುವಿಮಲಂ ಸಸೀತಂ ಸಾನಂದಂ ಪ್ರಣತ ರಘುನಾಥಂ ಸುರನುತಂ .. ೨.. ಗುರೋರಾಜ್ಞಾಂ ನೀತ್ವಾ ವನಮನುಗತಂ ದಾರಸಹಿತಂ ಸಸೌಮಿತ್ರಿಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವೇಪ್ಸಿತಮಪಿ ಸುರಾಣಾಂ ನೃಪಸುಖಂ . ವಿರುಪಾದ್ರಾಕ್ಷಸ್ಯಾಃ…

Govinda Namalu Telugu

|| గోవింద నామాలు || శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా భక్తవత్సలా గోవిందా భాగవతప్రియ గోవిందా నిత్యనిర్మలా గోవిందా నీలమేఘశ్యామ గోవిందా పురాణపురుషా గోవిందా పుండరీకాక్ష గోవిందా గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా నందనందనా గోవిందా నవనీతచోరా గోవిందా పశుపాలక శ్రీ గోవిందా పాపవిమోచన గోవిందా దుష్టసంహార గోవిందా దురితనివారణ గోవిందా శిష్టపరిపాలక గోవిందా కష్టనివారణ గోవిందా గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా వజ్రమకుటధర గోవిందా వరాహమూర్తివి గోవిందా గోపీజనలోల గోవిందా…

শ্ৰী গায়ত্ৰী চালীসা

|| শ্ৰী গায়ত্ৰী চালীসা || হ্ৰীং শ্ৰীং ক্লীং মেধা প্ৰভা জীৱন জ্যোতি প্ৰচণ্ড । শান্তি কান্তি জাগৃত প্ৰগতি ৰচনা শক্তি অখণ্ড ॥ জগত জননী মঙ্গল কৰনিং গায়ত্ৰী সুখধাম । প্ৰণৱোং সাৱিত্ৰী স্ৱধা স্ৱাহা পূৰন কাম ॥ ভূৰ্ভুৱঃ স্ৱঃ ওঁ যুত জননী । গায়ত্ৰী নিত কলিমল দহনী ॥ অক্ষৰ চৌৱিস পৰম পুনীতা । ইনমেং বসেং শাস্ত্ৰ…

শ্রী গায়ত্রী চালীসা

|| শ্রী গায়ত্রী চালীসা || হ্রীং শ্রীং ক্লীং মেধা প্রভা জীবন জ্যোতি প্রচণ্ড । শান্তি কান্তি জাগৃত প্রগতি রচনা শক্তি অখণ্ড ॥ জগত জননী মঙ্গল করনিং গায়ত্রী সুখধাম । প্রণবোং সাবিত্রী স্বধা স্বাহা পূরন কাম ॥ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ওঁ যুত জননী । গায়ত্রী নিত কলিমল দহনী ॥ অক্ষর চৌবিস পরম পুনীতা । ইনমেং বসেং শাস্ত্র…

घालीन लोटांगण – भजन व समर्पण

॥ घालीन लोटांगण – भजन व समर्पण ॥ घालीन लोटांगण वंदीन चरण, डोळ्यांनी पाहिन रूप तुझें । प्रेमे आलिंगिन, आनंदें पुजिन, भावें ओवाळिन म्हणे नामा ॥ त्वमेव माता व पिता त्वमेव, त्वमेव बधुश्च सखा त्वमेव । त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव ॥ कायेन वाचा मनसेन्दियैर्वा, बुद्ध्यात्मना या प्रकृतिस्वभावात । करोमि यद्यत…

कौशल्या दशरथ के नंदन – भजन

कौशल्या दशरथ के नंदन कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चन्दन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनन्दन | अंजनी पुत्र पड़े हैं चरण में, राम सिया जपते तन मन में || मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी || राम सिया राम, सिया राम जय जय राम राम…

और भजले रे भाया – भजन

और भजले रे भाया और भजले और भजले रे भाया और भजले, और भजले रे भाया और भजले, सांवरिया रो ध्यान लगाले रे, रामजी ने और भजले || राम ने भजा तो बेडा पार होवेलो, श्याम ने भजा तो बेडा पार होवेलो, तू तो गोविन्द को गुण गाले रे, रामजी ने और भजले || मनक…

रामचंद्र कह गये सिया से – भजन

रामचंद्र कह गये सिया से हे रामचंद्र कह गये सिया से, ऐसा कलजुग आएगा, हंस चूगेगा दाना दुनका, हंस चूगेगा दाना दुनका, कव्वा मोती खाएगा || सिया ने पुछा :- कलजुग मे धरम करम को कोई नही मानेगा तो प्रभु बोले :- धरम भी होगा, करम भी होगा धरम भी होगा, करम भी होगा लेकिन…

ओ जाने वाले रघुवीर को – भजन

ओ जाने वाले रघुवीर को फ़िल्मी तर्ज – दिल लूटने वाले जादूगर ओ जाने वाले रघुवीर को, प्रणाम हमारा कह देना प्रणाम हमारा कह देना, सीताराम हमारा कह देना || श्री राम की माता कौशल्या, और दशरथ धीरज धारी को, श्री भरत की माता केकयी को, प्रणाम हमारा कह देना|| श्री भरत शत्रुघ्न भैया को,…

तेरे जैसा राम भगत- भजन

तेरे जैसा राम भगत तेरे जैसा राम भगत, कोई हुआ ना होगा मतवाला, एक जरा सी बात की खातिर, सीना फाड़ दिखा डाला || आज अवध की शोभी लगती, स्वर्ग लोक से भी प्यारी, चौदह वर्षों बाद राम के, राज तिलक की तैयारी, हनुमत के दिल की मत पूछो, झूम रहा है मतवाला, एक जरा…

लक्ष्मी जी की आरती

|| आरती || ॐ जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता । तुमको निशिदिन सेवत, हरि विष्णु विधाता॥ ॐ जय लक्ष्मी माता॥ उमा, रमा, ब्रह्माणी, तुम ही जग-माता। सूर्य-चन्द्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता॥ ॐ जय लक्ष्मी माता॥ दुर्गा रुप निरंजनी, सुख सम्पत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, ऋद्धि-सिद्धि धन पाता॥ ॐ जय लक्ष्मी माता॥ तुम…

देवी बगलामुखी सहस्रनामावली

।।देवी बगलामुखी सहस्रनामावली।। ॐ अंशुकवल्लभायै नमः। ॐ अंशुकायै नमः। ॐ अःफड्मन्त्रायै नमः। ॐ अकारादिक्षकारान्तायै नमः। ॐ अक्षाक्षरविभूषितायै नमः। ॐ अग्निनैरृतिवायव्येशान्यादिदिशे नमः। ॐ अग्निहोत्रफलप्रदायै नमः। ॐ अजपायै नमः। ॐ अजायै नमः। ॐ अजितायै नमः। ॐ अणिमायै नमः। ॐ अणिमासिद्धिदायिन्यै नमः। ॐ अणिमासिद्धिदायिन्यै नमः। ॐ अणुकर्यै नमः। ॐ अणुमद्भानुसंस्थितायै नमः। ॐ अदित्यै नमः। ॐ अधीरायै नमः। ॐ…

डाकिया जा रे श्याम ने संदेशो दीजे – भजन

डाकिया जा रे श्याम ने संदेशो दीजे तर्ज – ओ बाबुल प्यारे ( सेठ डाकिया से ) डाकिया जा रे, श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जायत कह दीजे, भगत थारे दर्शन ने तरसे, डाकिया जा रे || ( डाकिया सेठ से ) कुण से गाँव थारो श्याम बस्यो है, इतनो म्हाने बता दे, सेवक…

इतनी विनती है तुमसे कन्हैया – भजन

इतनी विनती है तुमसे कन्हैया इतनी विनती है तुमसे कन्हैया, अपनी सेवा में मुझको लगाना, साथ तेरा कभी मैं ना छोड़ू, छोड़ दे चाहे मुझको जमाना, इतनी विनती हैं तुमसे कन्हैया, अपनी सेवा में मुझको लगाना || जब भी जन्मु बनु दास तेरा, तन मन अपना कर तुझको अर्पण, तेरी सेवा ही मेरा धर्म हो,…