Download HinduNidhi App
Hanuman Ji

શ્રી હનુમત્તાણ્ડવ સ્તોત્રમ્

Hanumat Tandav Stotram Gujarati

Hanuman JiStotram (स्तोत्र निधि)ગુજરાતી
Share This

|| શ્રી હનુમત્તાણ્ડવ સ્તોત્રમ્ ||

વન્દે સિન્દૂરવર્ણાભં લોહિતામ્બરભૂષિતમ્ .
રક્તાઙ્ગરાગશોભાઢ્યં શોણાપુચ્છં કપીશ્વરમ્..

ભજે સમીરનન્દનં, સુભક્તચિત્તરઞ્જનં,
દિનેશરૂપભક્ષકં, સમસ્તભક્તરક્ષકમ્ .
સુકણ્ઠકાર્યસાધકં, વિપક્ષપક્ષબાધકં,
સમુદ્રપારગામિનં, નમામિ સિદ્ધકામિનમ્ ..

સુશઙ્કિતં સુકણ્ઠભુક્તવાન્ હિ યો હિતં વચ-
સ્ત્વમાશુ ધૈર્ય્યમાશ્રયાત્ર વો ભયં કદાપિ ન .
ઇતિ પ્લવઙ્ગનાથભાષિતં નિશમ્ય વાન-
રાઽધિનાથ આપ શં તદા, સ રામદૂત આશ્રયઃ ..

સુદીર્ઘબાહુલોચનેન, પુચ્છગુચ્છશોભિના,
ભુજદ્વયેન સોદરીં નિજાંસયુગ્મમાસ્થિતૌ .
કૃતૌ હિ કોસલાધિપૌ, કપીશરાજસન્નિધૌ,
વિદહજેશલક્ષ્મણૌ, સ મે શિવં કરોત્વરમ્ ..

સુશબ્દશાસ્ત્રપારગં, વિલોક્ય રામચન્દ્રમાઃ,
કપીશ નાથસેવકં, સમસ્તનીતિમાર્ગગમ્ .
પ્રશસ્ય લક્ષ્મણં પ્રતિ, પ્રલમ્બબાહુભૂષિતઃ
કપીન્દ્રસખ્યમાકરોત્, સ્વકાર્યસાધકઃ પ્રભુઃ ..

પ્રચણ્ડવેગધારિણં, નગેન્દ્રગર્વહારિણં,
ફણીશમાતૃગર્વહૃદ્દૃશાસ્યવાસનાશકૃત્ .
વિભીષણેન સખ્યકૃદ્વિદેહ જાતિતાપહૃત્,
સુકણ્ઠકાર્યસાધકં, નમામિ યાતુધતકમ્ ..

નમામિ પુષ્પમૌલિનં, સુવર્ણવર્ણધારિણં
ગદાયુધેન ભૂષિતં, કિરીટકુણ્ડલાન્વિતમ્ .
સુપુચ્છગુચ્છતુચ્છલંકદાહકં સુનાયકં
વિપક્ષપક્ષરાક્ષસેન્દ્ર-સર્વવંશનાશકમ્ ..

રઘૂત્તમસ્ય સેવકં નમામિ લક્ષ્મણપ્રિયં
દિનેશવંશભૂષણસ્ય મુદ્રીકાપ્રદર્શકમ્ .
વિદેહજાતિશોકતાપહારિણમ્ પ્રહારિણમ્
સુસૂક્ષ્મરૂપધારિણં નમામિ દીર્ઘરૂપિણમ્ ..

નભસ્વદાત્મજેન ભાસ્વતા ત્વયા કૃતા
મહાસહા યતા યયા દ્વયોર્હિતં હ્યભૂત્સ્વકૃત્યતઃ .
સુકણ્ઠ આપ તારકાં રઘૂત્તમો વિદેહજાં
નિપાત્ય વાલિનં પ્રભુસ્તતો દશાનનં ખલમ્ ..

ઇમં સ્તવં કુજેઽહ્નિ યઃ પઠેત્સુચેતસા નરઃ
કપીશનાથસેવકો ભુનક્તિસર્વસમ્પદઃ .
પ્લવઙ્ગરાજસત્કૃપાકતાક્ષભાજનસ્સદા
ન શત્રુતો ભયં ભવેત્કદાપિ તસ્ય નુસ્ત્વિહ ..

નેત્રાઙ્ગનન્દધરણીવત્સરેઽનઙ્ગવાસરે .
લોકેશ્વરાખ્યભટ્ટેન હનુમત્તાણ્ડવં કૃતમ્ ..

ઇતિ શ્રીહનુમત્તાણ્ડવસ્તોત્રમ્..

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download શ્રી હનુમત્તાણ્ડવ સ્તોત્રમ્ PDF

શ્રી હનુમત્તાણ્ડવ સ્તોત્રમ્ PDF

Leave a Comment