Download HinduNidhi App
Misc

ਕ੍ਰਿਮਿ ਸਂਹਾਰਕ ਸੂਕ੍ਤਮ੍

Kirmi Samhara Suktam Punjabi

MiscSuktam (सूक्तम संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਕ੍ਰਿਮਿ ਸਂਹਾਰਕ ਸੂਕ੍ਤਮ੍ ||

ਅਤ੍ਰਿਣਾ ਤ੍ਵਾ ਕ੍ਰਿਮੇ ਹਨ੍ਮਿ ।
ਕਣ੍ਵੇਨ ਜਮਦਗ੍ਨਿਨਾ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਾਵਸੋਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਾ ਹਤਃ ।
ਕ੍ਰਿਮੀਣਾਗ​ਮ੍॒ ਰਾਜਾ ।
ਅਪ੍ਯੇਸ਼ਾਗ੍ ਸ੍ਥਪਤਿਰ੍​ਹਤਃ ।
ਅਥੋ ਮਾਤਾਥੋ ਪਿਤਾ ।
ਅਥੋ ਸ੍ਥੂ॒ਰਾ ਅਥੋ ਕ੍ਸ਼ੁ॒ਦ੍ਰਾਃ ।
ਅਥੋ॑ ਕ੍ਰੁਰੁਇ॒ਸ਼੍ਣਾ ਅਥੋ ਸ਼੍ਵੇ॒ਤਾਃ ।
ਅਥੋ॑ ਆ॒ਸ਼ਾਤਿ॑ਕਾ ਹ॒ਤਾਃ ।
ਸ਼੍ਵੇ॒ਤਾਭਿ॑ਸ੍ਸ॒ਹ ਸਰ੍ਵੇ॑ ਹ॒ਤਾਃ ॥ 36

ਆਹ॒ਰਾਵ॑ਦ੍ਯ ।
ਸ਼੍ਰੁਰੁਇ॒ਤਸ੍ਯ॑ ਹ॒ਵਿਸ਼ੋ॒ ਯਥਾ ।
ਤਤ੍ਸ॒ਤ੍ਯਮ੍ ।
ਯਦ॒ਮੁਂ-ਯਁ॒ਮਸ੍ਯ॒ ਜਂਭ॑ਯੋਃ ।
ਆਦ॑ਧਾਮਿ॒ ਤਥਾ॒ ਹਿ ਤਤ੍ ।
ਖਣ੍ਫਣ੍ਮ੍ਰਸਿ॑ ॥ 37

ਓਂ ਸ਼ਾਂਤਿਃ ਸ਼ਾਂਤਿਃ ਸ਼ਾਂਤਿਃ ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਕ੍ਰਿਮਿ ਸਂਹਾਰਕ ਸੂਕ੍ਤਮ੍ PDF

ਕ੍ਰਿਮਿ ਸਂਹਾਰਕ ਸੂਕ੍ਤਮ੍ PDF

Leave a Comment