Dattatreya Ashtottara Shatanamavali

|| Dattatreya Ashtottara Shatanamavali || om śrīdattāya namah । om dēvadattāya namah । om brahmadattāya namah । om visnudattāya namah । om śivadattāya namah । om atridattāya namah । om ātrēyāya namah । om atrivaradāya namah । om anasūyāya namah । om anasūyāsūnavē namah । 10 । om avadhūtāya namah । om dharmāya namah ।…

Lakshmi Narasimha Ashtottara Shatanamavali

|| Lakshmi Narasimha Ashtottara Shatanamavali || om nārasimhāya namah om mahāsimhāya namah om divya simhāya namah om mahābalāya namah om ugra simhāya namah om mahādēvāya namah om stambhajāya namah om ugralochanāya namah om raudrāya namah om sarvādbhutāya namah ॥ 10 ॥ om śrīmatē namah om yogānandāya namah om trivikramāya namah om harayē namah om kolāhalāya…

Ayyappa Ashtottara Shatanamavali

|| Ayyappa Ashtottara Shatanamavali || om mahāśāstrē namah । om mahādēvāya namah । om mahādēvasutāya namah । om avyayāya namah । om lokakartrē namah । om lokabhartrē namah । om lokahartrē namah । om parātparāya namah । om trilokaraksakāya namah । om dhanvinē namah (10) om tapasvinē namah । om bhūtasainikāya namah । om mantravēdinē…

Sudarshana Ashtottara Shatanamavali

|| Sudarshana Ashtottara Shatanamavali || om sri sudarsanaya namah । om chakrarajaya namah । om tējovyūhaya namah । om mahadyutayē namah । om sahasra-bahavē namah । om diptaṅgaya namah । om arunaksaya namah । om pratapavatē namah । om anēkaditya-saṅkasaya namah । om prodyajjvalabhirañjitaya namah । 10 । om saudamini-sahasrabhaya namah । om manikunḍala-sobhitaya namah…

Pratyangira Ashtottara Shatanamavali

|| Pratyangira Ashtottara Shatanamavali || om pratyaṅgirāyai namah । om oṅkārarūpinyai namah । om ksam hrām bījaprēritāyai namah । om viśvarūpāstyai namah । om virūpāksapriyāyai namah । om rṅmantrapārāyanaprītāyai namah । om kapālamālālaṅkrtāyai namah । om nāgēndrabhūsanāyai namah । om nāgayajñopavītadhārinyai namah । om kuñchitakēśinyai namah । 10 । om kapālakhatvāṅgadhārinyai namah । om śūlinyai…

Surya Ashtottara Shatanamavali

Surya Ashtottara Shatanamavali om arunaya namah । om śaranyaya namah । om karunarasasindhavē namah । om asamanabalaya namah । om artaraksakaya namah । om adityaya namah । om adibhūtaya namah । om akhilagamavēdinē namah । om achyutaya namah । om akhilajñaya namah ॥ 10 ॥ om anantaya namah । om inaya namah । om viśvarūpaya…

Sai Baba Ashtottara Shatanamavali

|| Sai Baba Ashtottara Shatanamavali || om sri sayinathaya namah । om laksminarayaṇaya namah । om krsṇaramasivamarutyadirupaya namah । om sesasayine namah । om godavaritaṭasiraḍivasine namah । om bhaktahrdalayaya namah । om sarvahrnnilayaya namah । om bhutavasaya namah । om bhutabhavisyadbhavavarjitaya namah । om kalatitaya namah ॥ 10 ॥ om kalaya namah । om kalakalaya…

Shukra Ashtottara Satanamavali

|| Shukra Ashtottara Satanamavali || om sukraya namah । om suchaye namah । om subhagunaya namah । om subhadaya namah । om subhalaksanaya namah । om sobhanaksaya namah । om subhrarupaya namah । om suddhasphatikabhasvaraya namah । om dīnartiharakaya namah । om daityagurave namah ॥ 10 ॥ om devabhivanditaya namah । om kavyasaktaya namah ।…

Lalitha Ashtottara Shatanamavali

|| Lalitha Ashtottara Shatanamavali || om aim hrim srim rajatachala srngagra madhyasthayai namonamah om aim hrim srim himachala mahavamsa pavanayai namonamah om aim hrim srim sankarardhanga saundarya sarirayai namonamah om aim hrim srim lasanmarakata svachChavigrahayai namonamah om aim hrim srim mahatisaya saundarya lavanyayai namonamah om aim hrim srim sasankasekhara pranavallabhayai namonamah om aim hrim srim…

ରାଘଵେଂଦ୍ର ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି

|| ରାଘଵେଂଦ୍ର ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି || ଓଂ ସ୍ଵଵାଗ୍ଦେ ଵ ତାସରି ଦ୍ବ କ୍ତଵିମଲୀ କର୍ତ୍ରେ ନମଃ ଓଂ ରାଘଵେଂଦ୍ରାୟ ନମଃ ଓଂ ସକଲ ପ୍ରଦାତ୍ରେ ନମଃ ଓଂ ଭ କ୍ତୌଘ ସଂଭେ ଦନ ଦ୍ରୁଷ୍ଟି ଵଜ୍ରାୟ ନମଃ ଓଂ କ୍ଷମା ସୁରେଂଦ୍ରାୟ ନମଃ ଓଂ ହରି ପାଦକଂଜ ନିଷେଵ ଣାଲବ୍ଦି ସମସ୍ତେ ସଂପଦେ ନମଃ ଓଂ ଦେଵ ସ୍ଵଭାଵାୟ ନମଃ ଓଂ ଦି ଵିଜଦ୍ରୁମାୟ ନମଃ ଓଂ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରଦାତ୍ରେ ନମଃ ଓଂ ଭଵ୍ୟ…

अनंत पद्मनाभ स्वामि अष्टोत्तर शत नामावलि

|| अनंत पद्मनाभ स्वामि अष्टोत्तर शत नामावलि || ॐ कृष्णाय नमः ॐ कमलनाथाय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ सनातनाय नमः ॐ वसुदेवात्मजाय नमः ॐ पुण्याय नमः ॐ लीलामानुष विग्रहाय नमः ॐ वत्स कौस्तुभधराय नमः ॐ यशोदावत्सलाय नमः ॐ हरिये नमः ॥ 10 ॥ ॐ चतुर्भुजात्त सक्रासिगदा नमः ॐ शंखांबुजायुधायुजा नमः ॐ देवकीनंदनाय नमः ॐ श्रीशाय…

श्री राम के 108 नाम

|| भगवान श्री राम के 108 नाम || ॐ श्रीरामाय नमः ॐ रामभद्राय नमः। ॐ रामचन्द्राय नमः ॐ शाश्वताय नमः। ॐ राजीवलोचनाय नमः। ॐ श्रीमते नमः। ॐ राजेन्द्राय नमः। ॐ रघुपुङ्गवाय नमः। ॐ जानकीवल्लभाय नमः। ॐ जैत्राय नमः।((10)) ॐ जितामित्राय नमः। ॐ जनार्दनाय नमः। ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः। ॐ दान्ताय नमः। ॐ शरणत्राणतत्पराय नमः। ॐ वालिप्रमथनाय…

भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम

|| भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम || ॐ कृष्णाय नमः । ॐ कमलनाथाय नमः। ॐ वासुदेवाय नमः। ॐ सनातनाय नमः। ॐ वासुदेवात्मजाय नमः। ॐ पुण्यायै नमः। ॐ लीलामनुशा विग्रहाय नमः। ॐ श्रीवत्स कौस्तुभ धाराय नमः। ॐ यशोदावत्सलाय नमः ॐ हरये नमः। ((10)) ॐ चतुर्भुजतत्चक्रसिगदा नमः। ॐ शंखभुजायुदाय नमः। ॐ देवकीनंदनाय नमः। ॐ श्रीशाय नमः।…

রাঘবেংদ্র অষ্টোত্তর শত নামাবলি

|| রাঘবেংদ্র অষ্টোত্তর শত নামাবলি || ওং স্ববাগ্দে ব তাসরি দ্ব ক্তবিমলী কর্ত্রে নমঃ ওং রাঘবেংদ্রায নমঃ ওং সকল প্রদাত্রে নমঃ ওং ভ ক্তৌঘ সংভে দন দ্রুষ্টি বজ্রায নমঃ ওং ক্ষমা সুরেংদ্রায নমঃ ওং হরি পাদকংজ নিষেব ণালব্দি সমস্তে সংপদে নমঃ ওং দেব স্বভাবায নমঃ ওং দি বিজদ্রুমায নমঃ ওং ইষ্ট প্রদাত্রে নমঃ ওং ভব্য…

राघवेन्द्र अष्टोत्तर शतनामावली

|| राघवेन्द्र अष्टोत्तर शतनामावली || ॐ स्ववाग्दे व तासरि द्ब क्तविमली कर्त्रे नमः ॐ राघवेंद्राय नमः ॐ सकल प्रदात्रे नमः ॐ भ क्तौघ संभे दन द्रुष्टि वज्राय नमः ॐ क्षमा सुरॆंद्राय नमः ॐ हरि पादकंज निषेव णालब्दि समस्ते संपदे नमः ॐ देव स्वभावाय नमः ॐ दि विजद्रुमाय नमः ॐ इष्ट प्रदात्रे नमः ॐ भव्य स्वरूपाय…