Shri Badrinath Aarti

॥ Aarti ॥

Pawan Mand Sugandh Sheetal,
Hem Mandir Shobhitam ।
Nikat Ganga Bahat Nirmal,
Shri Badrinath Vishwmbharam ॥

Shesh Sumiran Karat Nishadin,
Dharat Dhyan Maheshwaram ।
Ved Brahma Karat Stuti,
Shri Badrinath Vishwambharam ॥

॥ Pawan Mand Sugandh Sheetal…॥

Shakti Gauri Ganesh Sharad,
Narad Muni Uchcharanam ।
Jog Dhyan Apar Leela,
Shri Badrinath Vishwmbharam ॥

॥ Pawan Mand Sugandh Sheetal…॥

Indra Chandra Kuber Dhuni Kar,
Dhoop Deep Prakashitam ।
Siddh Munijan Karat Jai Jai,
Badrinath Vishwmbharam ॥

॥ Pawan Mand Sugandh Sheetal…॥

Yaksh Kinnar Karat Kautuk,
Gyan Gandharv Prakashitam ।
Shri Lakshmi Kamala Chanvaradol,
Shri Badrinath Vishwmbharam ॥

॥ Pawan Mand Sugandh Sheetal…॥

Kailash Main Ek Dev Niranjan,
Shail Shikhar Maheshwaram ।
RajYudhishthir Karat Stuti,
Shri Badrinath Vishwmbharam ॥

॥ Pawan Mand Sugandh Sheetal…॥

Shri BadriJi Ke Panch Ratna,
Padhat Paap Vinashanam ।
Koti Teerth Bhavet Puny,
Prapyate Phaladayakam ॥

Pawan Mand Sugandh Sheetal,
Hem Mandir Shobhitam ।
Nikat Ganga Bahat Nirmal,
Shri Badrinath Vishwmbharam ॥

Leave a Comment