Sheshnag Ki Aarti

|| Aarti ||

Aarti kije Shri Naag Devata ki,
Bhumi ka bhaar vahankarta ki.
Ugra roop hai tumhara deva bhakt,
Sabhi karte hai seva.

Manokamana poorn karte,
Tan-man se jo seva karte.
Aarti kije Shri Naag Devata ki,
Bhumi ka bhaar vahankarta ki.

Bhakto ke sankat haari ki,
Aarti kije Shri Naag Devata ki.
Aarti kije Shri Naag Devata ki,
Bhumi ka bhaar vahankarta ki.

Mahadev ke gale ki shobha,
Graam devata main hai pooja.
Shraret varn hai tumhari dhvaja.

Daas ukar par rehti,
Kripa sahasra phanadhari ki.
Aarti kije Shri Naag Devata ki,
Bhumi ka bhaar vahankarta ki.

Aarti kije Shri Naag Devata ki,
Bhumi ka bhaar vahankarta ki.

Leave a Comment