Shri Anantnath Aarti

।। Aarti ।।

Karte hain Prabhu ki aarti,
Aatmajyoti jalegi।
Prabhuvr anant ki bhakti,
Sadaa saukhya bharegi।।
Hey tribhuvan swami,
Hey antaryaami ।।

Karte hain Prabhu ki aarti,
Aatmajyoti jalegi…

Hey sinhasen ke rajdulaare,
Jayashyama ke pyaare।
Saaketpuri ke naath,
Anant gunaakar tum nyaare।।
Teri bhakti se har prani
Mein shakti jagegi,
Hey tribhuvan swami,
Hey antaryaami ।।

Karte hain Prabhu ki aarti,
Aatmajyoti jalegi…

Vadi jyeshtha dwadashi me Prabhuvr,
Deeksha ko dhaara tha,
Chaitri maas mein gyanakalyanak
Utsav pyaara tha।
Prabhu ki divyadhvani,
Divyagyaan aalok bharegi,
Hey tribhuvan swami,
Hey antaryaami ।।

Karte hain Prabhu ki aarti,
Aatmajyoti jalegi…

Karte hain Prabhu ki aarti,
Aatmajyoti jalegi।
Prabhuvr anant ki bhakti,
Sadaa saukhya bharegi।।
Hey tribhuvan swami,
Hey antaryaami ।।

Leave a Comment