Shri Dharmnath Aarti

|| Aarti ||

Aarti kije Prabhu Dharmnath ki,
Sankat Mochan Jin Nath ki.

Magh Sudi ka din tha uttam,
Subhadra ghar janm liya Prabhu.
Raja Bhanu ati harshaye,
Indra ne ratna barsaye.

Aarti kije Prabhu Dharmnath ki,
Sankat Mochan Jin Nath ki.

Yuvaavastha mein Prabhu aaye,
Raj kaaj mein man na lagaye.
Jhootha sab sansaar samajhkar,
Raj tyag ke bhav jagaye.

Aarti kije Prabhu Dharmnath ki,
Sankat Mochan Jin Nath ki.

Ghor tapasya leen the Swami,
Bhookh pyaas ki sudh nahin jaani.
Puran Shukla Paush shubh aayi,
Karm kaat Prabhu gyan upaayi.

Aarti kije Prabhu Dharmnath ki,
Sankat Mochan Jin Nath ki.

|| Iti Shri Dharmnath Aarti ||

Leave a Comment