Shri Kunthunath Aarti

|| Aarti ||

Shri Kunthunath Prabhu Ki
Hum Aarti Karte Hain,
Aarti Karke Janam Janam Ke
Paap Vinashate Hain.
Saansarik Sukh Ke Sang Aatmik
Sukh Bhi Milte Hain.

Shri Kunthunath Prabhu Ki
Hum Aarti Karte Hain.
Jab Garbh Mein Prabhu Tum Aaye,

Pitu Surasen Shri Kantha
Maa Harshaaye,
Sur Vandana Karne Aaye.

Shravan Vadi Dashami,
Garbh Kalyan Manaye,
Hastinapuri Us Pavitra
Dharti Ko Namate Hain.

Aarti Karke Janam Janam Ke
Paap Vinashate Hain.
Saansarik Sukh Ke Sang Aatmik
Sukh Bhi Milte Hain.

Vaishakh Sudi Ekam Mein,
Janme Jab Sur Griha Mein Baaje Bajate
The Sur Shail Shikhar Le Jaakar

Sab Indra Sapaari Kare
Navahan Jin Shishu Par,
Janmakalyanak Se Pavitra
Us Giri Ko Jajate Hain.

Aarti Karke Janam Janam Ke
Paap Vinashate Hain.
Saansarik Sukh Ke Sang Aatmik
Sukh Bhi Milte Hain.

|| Iti Shri Kunthunath Aarti ||

Leave a Comment