Shri Sheetalnath Aarti

।। Aarti ।।

Om Jay Sheetalnath Swami,
Swami Jay Sheetalnath Swami।
Ghee deepak se karo Aarti,
Ghee deepak se karo Aarti।
Tum Antaryami,
Om Jay Sheetalnath Swami॥

|| Om Jay Sheetalnath Swami…||

Bhadidalpur mein janam liya Prabhu,
Driddhrath pitu naami,
Swami Driddhrath pitu naami।
Maat Sunanda ke Nanda tum,
Shivpath ke Swami॥

|| Om Jay Sheetalnath Swami…||

Janma samay Indro ne,
Utsav khoob kiya,
Swami Utsav khoob kiya।
Meru Sudarshan upar,
Abhishek khoob kiya॥

|| Om Jay Sheetalnath Swami…||

Panch Kalyanak adhipati,
Hote Teerthankar,
Swami Hote Teerthankar।
Tum dasve Teerthankar,
Ho Prabhu Kshemankar॥

|| Om Jay Sheetalnath Swami…||

Apne pujak nindak ke prati,
Tum ho vairagi,
Swami Tum ho vairagi।
Keval chitta pavitr karan nit,
Tum pujey raagi॥

|| Om Jay Sheetalnath Swami…||

Pap pranashak sukhakarak,
Tere vachan Prabho,
Swami Tere vachan Prabho।
Atma ko sheetalta shashwat,
De tab kathan vibho॥

|| Om Jay Sheetalnath Swami…||

Jinvar pratima Jinvar jaisi,
Hum yeh maan rahe,
Swami Hum yeh maan rahe।
Prabho Chandanamati tab Aarti,
Bhav dukh haan kare॥

|| Om Jay Sheetalnath Swami…||

Leave a Comment