Download HinduNidhi App
Misc

ধন্বংতরী মংত্র

Dhanvantari Mantra Bengali

MiscMantra (मंत्र निधि)বাংলা
Share This

|| ধন্বংতরী মংত্র ||

ধ্যানং
অচ্যুতানংত গোবিংদ বিষ্ণো নারাযণাঽমৃত
রোগান্মে নাশযাঽশেষানাশু ধন্বংতরে হরে ।
আরোগ্যং দীর্ঘমাযুষ্যং বলং তেজো ধিযং শ্রিযং
স্বভক্তেভ্যোঽনুগৃহ্ণংতং বংদে ধন্বংতরিং হরিম্ ॥

শংখং চক্রং জলৌকাং দধদমৃতঘটং চারুদোর্ভিশ্চতুর্ভিঃ ।
সূক্ষ্মস্বচ্ছাতিহৃদ্যাংশুক পরিবিলসন্মৌলিমংভোজনেত্রম্ ।
কালাংভোদোজ্জ্বলাংগং কটিতটবিলসচ্চারুপীতাংবরাঢ্যম্ ।
বংদে ধন্বংতরিং তং নিখিলগদবনপ্রৌঢদাবাগ্নিলীলম্ ॥

ধন্বংতরেরিমং শ্লোকং ভক্ত্যা নিত্যং পঠংতি যে ।
অনারোগ্যং ন তেষাং স্যাত্ সুখং জীবংতি তে চিরম্ ॥

মংত্রং
ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায ধন্বংতরযে অমৃতকলশহস্তায [বজ্রজলৌকহস্তায] সর্বামযবিনাশনায ত্রৈলোক্যনাথায শ্রীমহাবিষ্ণবে স্বাহা ।

[পাঠাংতরঃ]
ওং নমো ভগবতে মহাসুদর্শনায বাসুদেবায ধন্বংতরযে অমৃতকলশহস্তায সর্বভযবিনাশায সর্বরোগনিবারণায ত্রৈলোক্যপতযে ত্রৈলোক্যনিধযে শ্রীমহাবিষ্ণুস্বরূপ শ্রীধন্বংতরীস্বরূপ শ্রী শ্রী শ্রী ঔষধচক্র নারাযণায স্বাহা ।

গাযত্রী মংত্রম্
ওং বাসুদেবায বিদ্মহে সুধাহস্তায ধীমহি ।
তন্নো ধন্বংতরিঃ প্রচোদযাত্ ।

তারকমংত্রম্
ওং ধং ধন্বংতরযে নমঃ ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ধন্বংতরী মংত্র PDF

ধন্বংতরী মংত্র PDF

Leave a Comment