Shri Mahavir Aarti

॥ Aarti ॥

Jai Mahavir Prabho!,
Swami Jai Mahavir Prabho!।
Jaganayaka Sukhadayaka,
Ati Gambhira Prabho॥

Om Jai Mahavir Prabhu।

Kundalapura Mein Janmein,
Trishala Ke Jaye।
Pita Siddhartha Raja,
Sura Nara Harshae॥

Om Jai Mahavir Prabhu।

Dinanatha Dayanidhi,
Hain Mangalakari।
Jagahita Sanyama Dhara,
Prabhu Paraupakari॥

Om Jai Mahavir Prabhu।

Papachara Mitaya,
Satpatha Dikhalaya।
Dayadharma Ka Jhanda,
Jaga Mein Laharaya॥

Om Jai Mahavir Prabhu।

Arjunamali Gautama,
Shri Chandanabala।
Para Jagata Se Beda,
Inaka Kara Dala॥

Om Jai Mahavir Prabhu।

Pavana Nama Tumhara,
Jagataranahara।
Nisidina Jo Nara Dhyave,
Kashta Mite Sara॥

Om Jai Mahavir Prabhu।

Karunasagara! Teri,
Mahima Hai Nyari।
Gyanamuni Guna Gave,
Charanana Balihari॥

Om Jai Mahavir Prabhu।

Leave a Comment