Download HinduNidhi App
Misc

श्रील प्रभुपाद प्रणति

Srila Prabhupada Pranati Mantra Hindi

MiscMantra (मंत्र निधि)हिन्दी
Share This

|| श्रील प्रभुपाद प्रणति ||

नम ॐ विष्णु-पादाय कृष्ण-प्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत-स्वामिन् इति नामिने ।
नमस्ते सारस्वते देवे गौर-वाणी-प्रचारिणे
निर्विशेष-शून्यवादि-पाश्चात्य-देश-तारिणे ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download श्रील प्रभुपाद प्रणति PDF

श्रील प्रभुपाद प्रणति PDF

Leave a Comment