Download HinduNidhi App
Misc

মংগলগৌরী অষ্টোত্তর শতনামাবলি

108 Names of Mangala Gowri Bengali

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)বাংলা
Share This

|| মংগলগৌরী অষ্টোত্তর শতনামাবলি ||

ওং গৌর্যৈ নমঃ ।
ওং গণেশজনন্যৈ নমঃ ।
ওং গিরিরাজতনূদ্ভবাযৈ নমঃ ।
ওং গুহাংবিকাযৈ নমঃ ।
ওং জগন্মাত্রে নমঃ ।
ওং গংগাধরকুটুংবিন্যৈ নমঃ ।
ওং বীরভদ্রপ্রসুবে নমঃ ।
ওং বিশ্বব্যাপিন্যৈ নমঃ ।
ওং বিশ্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওং অষ্টমূর্ত্যাত্মিকাযৈ নমঃ (10)

ওং কষ্টদারিদ্য্রশমন্যৈ নমঃ ।
ওং শিবাযৈ নমঃ ।
ওং শাংভব্যৈ নমঃ ।
ওং শাংকর্যৈ নমঃ ।
ওং বালাযৈ নমঃ ।
ওং ভবান্যৈ নমঃ ।
ওং ভদ্রদাযিন্যৈ নমঃ ।
ওং মাংগল্যদাযিন্যৈ নমঃ ।
ওং সর্বমংগলাযৈ নমঃ ।
ওং মংজুভাষিণ্যৈ নমঃ (20)

ওং মহেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওং মহামাযাযৈ নমঃ ।
ওং মংত্রারাধ্যাযৈ নমঃ ।
ওং মহাবলাযৈ নমঃ ।
ওং হেমাদ্রিজাযৈ নমঃ ।
ওং হেমবত্যৈ নমঃ ।
ওং পার্বত্যৈ নমঃ ।
ওং পাপনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওং নারাযণাংশজাযৈ নমঃ ।
ওং নিত্যাযৈ নমঃ (30)

ওং নিরীশাযৈ নমঃ ।
ওং নির্মলাযৈ নমঃ ।
ওং অংবিকাযৈ নমঃ ।
ওং মৃডান্যৈ নমঃ ।
ওং মুনিসংসেব্যাযৈ নমঃ ।
ওং মানিন্যৈ নমঃ ।
ওং মেনকাত্মজাযৈ নমঃ ।
ওং কুমার্যৈ নমঃ ।
ওং কন্যকাযৈ নমঃ ।
ওং দুর্গাযৈ নমঃ (40)

ওং কলিদোষনিষূদিন্যৈ নমঃ ।
ওং কাত্যাযিন্যৈ নমঃ ।
ওং কৃপাপূর্ণাযৈ নমঃ ।
ওং কল্যাণ্যৈ নমঃ ।
ওং কমলার্চিতাযৈ নমঃ ।
ওং সত্যৈ নমঃ ।
ওং সর্বময্যৈ নমঃ ।
ওং সৌভাগ্যদাযৈ নমঃ ।
ওং সরস্বত্যৈ নমঃ ।
ওং অমলাযৈ নমঃ (50)

ওং অমরসংসেব্যাযৈ নমঃ ।
ওং অন্নপূর্ণাযৈ নমঃ ।
ওং অমৃতেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওং অখিলাগমসংস্তুত্যাযৈ নমঃ ।
ওং সুখসচ্চিত্সুধারসাযৈ নমঃ ।
ওং বাল্যারাধিতভূতেশাযৈ নমঃ ।
ওং ভানুকোটিসমদ্যুতযে নমঃ ।
ওং হিরণ্ময্যৈ নমঃ ।
ওং পরাযৈ নমঃ ।
ওং সূক্ষ্মাযৈ নমঃ (60)

ওং শীতাংশুকৃতশেখরাযৈ নমঃ ।
ওং হরিদ্রাকুংকুমারাধ্যাযৈ নমঃ ।
ওং সর্বকালসুমংগল্যৈ নমঃ ।
ওং সর্বভোগপ্রদাযৈ নমঃ ।
ওং সামশিখাযৈ নমঃ ।
ওং বেদাংতলক্ষণাযৈ নমঃ ।
ওং কর্মব্রহ্মময্যৈ নমঃ ।
ওং কামকলনাযৈ নমঃ ।
ওং কাংক্ষিতার্থদাযৈ নমঃ ।
ওং চংদ্রার্কাযিততাটংকাযৈ নমঃ (70)

ওং চিদংবরশরীরিণ্যৈ নমঃ ।
ওং শ্রীচক্রবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওং দেব্যৈ নমঃ ।
ওং কামেশ্বরপত্ন্যৈ নমঃ ।
ওং কমলাযৈ নমঃ ।
ওং মারারাতিপ্রিযার্ধাংগ্যৈ নমঃ ।
ওং মার্কংডেযবরপ্রদাযৈ নমঃ ।
ওং পুত্রপৌত্রবরপ্রদাযৈ নমঃ ।
ওং পুণ্যাযৈ নমঃ ।
ওং পুরুষার্থপ্রদাযিন্যৈ নমঃ (80)

ওং সত্যধর্মরতাযৈ নমঃ ।
ওং সর্বসাক্ষিণ্যৈ নমঃ ।
ওং শশাংকরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওং শ্যামলাযৈ নমঃ ।
ওং বগলাযৈ নমঃ ।
ওং চংডাযৈ নমঃ ।
ওং মাতৃকাযৈ নমঃ ।
ওং ভগমালিন্যৈ নমঃ ।
ওং শূলিন্যৈ নমঃ ।
ওং বিরজাযৈ নমঃ (90)

ওং স্বাহাযৈ নমঃ ।
ওং স্বধাযৈ নমঃ ।
ওং প্রত্যংগিরাংবিকাযৈ নমঃ ।
ওং আর্যাযৈ নমঃ ।
ওং দাক্ষাযিণ্যৈ নমঃ ।
ওং দীক্ষাযৈ নমঃ ।
ওং সর্ববস্তূত্তমোত্তমাযৈ নমঃ ।
ওং শিবাভিধানাযৈ নমঃ ।
ওং শ্রীবিদ্যাযৈ নমঃ ।
ওং প্রণবার্থস্বরূপিণ্যৈ নমঃ (100)

ওং হ্রীংকার্যৈ নমঃ ।
ওং নাদরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওং ত্রিপুরাযৈ নমঃ ।
ওং ত্রিগুণাযৈ নমঃ ।
ওং ঈশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওং সুংদর্যৈ নমঃ ।
ওং স্বর্ণগৌর্যৈ নমঃ ।
ওং ষোডশাক্ষরদেবতাযৈ নমঃ । 108

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download মংগলগৌরী অষ্টোত্তর শতনামাবলি PDF

মংগলগৌরী অষ্টোত্তর শতনামাবলি PDF

Leave a Comment