Download HinduNidhi App
Share This

|| भगवान श्री राम के 108 नाम ||

ॐ श्रीरामाय नमः
ॐ रामभद्राय नमः।
ॐ रामचन्द्राय नमः
ॐ शाश्वताय नमः।
ॐ राजीवलोचनाय नमः।
ॐ श्रीमते नमः।
ॐ राजेन्द्राय नमः।
ॐ रघुपुङ्गवाय नमः।
ॐ जानकीवल्लभाय नमः।
ॐ जैत्राय नमः।((10))

ॐ जितामित्राय नमः।
ॐ जनार्दनाय नमः।
ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः।
ॐ दान्ताय नमः।
ॐ शरणत्राणतत्पराय नमः।
ॐ वालिप्रमथनाय नमः।
ॐ वाग्मिने नमः।
ॐ सत्यवाचे नमः।
ॐ सत्यविक्रमाय नमः।
ॐ सत्यव्रताय नमः।((20))

ॐ व्रतधराय नमः।
ॐ सदाहनुमदाश्रिताय नमः।
ॐ कौसलेयाय नमः।
ॐ खरध्वंसिने नमः।
ॐ विराधवधपण्डिताय नमः।
ॐ विभीषणपरित्रात्रे नमः।
ॐ हरकोदण्डखण्डनाय नमः।
ॐ सप्ततालप्रभेत्रे नमः।
ॐ दशग्रीवशिरोहराय नमः।
ॐ जामदग्न्यमहादर्पदलनाय नमः।((30))

ॐ ताटकान्तकाय नमः।
ॐ वेदान्तसाराय नमः।
ॐ वेदात्मने नमः।
ॐ भवरोगस्य भेषजाय नमः।
ॐ दूषणत्रिशिरोहन्त्रे नमः।
ॐ त्रिमूर्तये नमः।
ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः।
ॐ त्रिविक्रमाय नमः।
ॐ त्रिलोकात्मने नमः।
ॐ पुण्यचारित्रकीर्तनाय नमः।((40))

ॐ त्रिलोकरक्षकाय नमः।
ॐ धन्विने नमः।
ॐ दण्डकारण्यकर्तनाय नमः।
ॐ अहल्याशापशमन नमः।
ॐ पितृभक्ताय नमः।
ॐ वरप्रदाय नमः।
ॐ जितेन्द्रियाय नमः।
ॐ जितक्रोधाय नमः।
ॐ जितमित्राय नमः।
ॐ जगद्गुरवे नमः।((50))

ॐ ऋक्षवानरसङ्घातिने नमः।
ॐ चित्रकूटसमाश्रयाय नमः।
ॐ जयन्तत्राणवरदाय नमः।
ॐ सुमित्रापुत्रसेविताय नमः।
ॐ सर्वदेवादिदेवाय नमः।
ॐ मृतवानरजीवनाय नमः।
ॐ मायामारीचहन्त्रे नमः।
ॐ महादेवाय नमः।
ॐ महाभुजाय नमः।
ॐ सर्वदेवस्तुताय नमः।((60))

ॐ सौम्याय नमः।
ॐ ब्रह्मण्याय नमः।
ॐ मुनिसंस्तुताय नमः।
ॐ महायोगिने नमः।
ॐ महोदराय नमः।
ॐ सुग्रीवेप्सितराज्यदाय नमः।
ॐ सर्वपुण्याधिकफलाय नमः।
ॐ स्मृतसर्वाघनाशनाय नमः।
ॐ आदिपुरुषाय नमः।
ॐ परमपुरुषाय नमः।((70))

ॐ महापुरुषाय नमः।
ॐ पुण्योदयाय नमः।
ॐ दयासाराय नमः।
ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः।
ॐ स्मितवक्त्राय नमः।
ॐ मितभाषिणे नमः।
ॐ पूर्वभाषिणे नमः।
ॐ राघवाय नमः।
ॐ अनन्तगुणगम्भीराय नमः।
ॐ धीरोदात्तगुणोत्तमाय नमः।((80))

ॐ मायामानुषचारित्राय नमः।
ॐ महादेवादिपूजिताय नमः।
ॐ महादेवादिपूजिताय नमः।
ॐ जितवाराशये नमः।
ॐ सर्वतीर्थमयाय नमः।
ॐ हरये नमः।
ॐ श्यामाङ्गाय नमः।
ॐ सुन्दराय नमः।
ॐ शूराय नमः।
ॐ पीतवाससे नमः।((90))

ॐ धनुर्धराय नमः।
ॐ सर्वयज्ञाधिपाय नमः।
ॐ यज्विने नमः।
ॐ जरामरणवर्जिताय नमः।
ॐ शिवलिङ्गप्रतिष्ठात्रे नमः।
ॐ सर्वापगुणवर्जिताय नमः।
ॐ परमात्मने नमः।
ॐ परब्रह्मणे नमः।
ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः।
ॐ परंज्योतिषे नमः।((100))

ॐ परंधाम्ने नमः।
ॐ पराकाशाय नमः।
ॐ परात्पराय नमः।
ॐ परेशाय नमः।
ॐ पारगाय नमः।
ॐ पाराय नमः।
ॐ सर्वदेवात्मकाय नमः।
ॐ परस्मै नमः।((108))

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download श्री राम के 108 नाम PDF

श्री राम के 108 नाम PDF

Leave a Comment