Download HinduNidhi App
Durga Ji

दुर्गे दुर्घट भारी – देवीची आरती

Durge Durgat Bhari Devichi Aarti Marathi

Durga JiAarti (आरती संग्रह)मैथिली
Share This

॥ दुर्गे दुर्घट भारी – देवीची आरती ॥

दुर्गे दुर्घट भारी तुजविण संसारी ।
अनाथ नाथे अंबे करुणा विस्तारी ॥
वारी वारी जन्ममरणाते वारी ।
हारी पडलो आता संकट नीवारी ॥

जय देवी जय देवी महिषासुरमथिनी ।
सुरवरईश्वरवरदे तारक संजिवनी ॥

त्रिभुवनी भुवनी पाहता तुज ऐसी नाही ।
चारी श्रमले परंतु न बोलवे काही ॥
साही विवाद करिता पडिले प्रवाही ।
ते तूम भक्तांलागी पावसि लवलाही ॥

जय देवी जय देवी महिषासुरमथिनी..

प्रसन्नवदने प्रसन्न होसी निजदासा ।
क्लेशापासुनि सोडी तोडी भवपाशा ॥
अंबे तुजवाचून कोण पुरविल आशा ।
नरहरि तल्लीन झाला पदपंकजलेशा ॥

जय देवी जय देवी महिषासुरमथिनी..

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download दुर्गे दुर्घट भारी - देवीची आरती PDF

दुर्गे दुर्घट भारी - देवीची आरती PDF

Leave a Comment