Download HinduNidhi App

Shri Janakinath Aarti

॥ Aarti ॥

Jai Janakinatha, Jai Shri Raghunatha।
Doua Kara Jorein Binavaun Prabhu! Suniye Bata॥

Jai Janakinatha, Jai Shri Raghunatha॥

Tuma Raghunatha Hamare Prana Pita Mata।
Tuma Hi Sajjana Sangi Bhakti Mukti Data॥

Jai Janakinatha, Jai Shri Raghunatha॥

Lakha Chaurasi Kato Meto Yama Trasa।
Nisidina Prabhu Mohi Rakhiye Apane Hi Pasa॥

Jai Janakinatha, Jai Shri Raghunatha॥

Rama Bharata Lachhimana Sanga Shatruhana Bhaiya।
Jagamaga Jyoti Virajai, Shobha Ati Lahiya॥

Jai Janakinatha, Jai Shri Raghunatha॥

Hanumata Nada Bajavata Nevara Jhamakata।
Svarnathala Kara Arti Kaushalya Mata॥

Jai Janakinatha, Jai Shri Raghunatha॥

Subhaga Mukuta Sira, Dhanu Sara Kara Sobha Bhari।
Manirama Darshana Kari Pala Pala Balihari॥

Jai Janakinatha, Jai Shri Raghunatha॥

Jai Janakinatha,Jai Shri Raghunatha।
Doua Kara Joren Binavaun Prabhu! Suniye Bata॥

Jai Janakinatha, Jai Shri Raghunatha॥

Download HinduNidhi App

Download Free Shri Janakinath Aarti PDF

Shri Janakinath Aarti PDF

Leave a Comment