નરક ચતુર્દશી કથા

|| નરક ચતુર્દશી કથા || કાર્તિક મહીને મેં કૃષ્ણ પક્ષ કી ચતુર્દશી કો રૂપ ચૌદસ, નરક ચતુર્દશી કહતે હૈં. બંગાલ મેં ઇસ દિન કો માં કાલી કે જન્મદિન કે રૂપ મેં કાલી ચૌદસ કે તૌર પર મનાયા જાતા હૈ. ઇસે છોટી દીપાવલી ભી કહતે હૈં. ઇસ દિન સ્નાનાદિ સે નિવૃત્ત હોકર યમરાજ કા તર્પણ કર…

શ્રી ગણેશ પઞ્ચરત્ન સ્તોત્રમ્

|| શ્રી ગણેશ પઞ્ચરત્ન સ્તોત્રમ્ || શ્રીગણેશાય નમઃ .. મુદાકરાત્તમોદકં સદાવિમુક્તિસાધકં કલાધરાવતંસકં વિલાસિલોકરક્ષકમ્ . અનાયકૈકનાયકં વિનાશિતેભદૈત્યકં નતાશુભાશુનાશકં નમામિ તં વિનાયકમ્ .. નતેતરાતિભીકરં નવોદિતાર્કભાસ્વરં નમત્સુરારિનિર્જરં નતાધિકાપદુદ્ધરમ્ . સુરેશ્વરં નિધીશ્વરં ગજેશ્વરં ગણેશ્વરં મહેશ્વરં તમાશ્રયે પરાત્પરં નિરન્તરમ્ .. સમસ્તલોકશઙ્કરં નિરસ્તદૈત્યકુઞ્જરં દરેતરોદરં વરં વરેભવક્ત્રમક્ષરમ્ . કૃપાકરં ક્ષમાકરં મુદાકરં યશસ્કરં મનસ્કરં નમસ્કૃતાં નમસ્કરોમિ ભાસ્વરમ્ .. અકિઞ્ચનાર્તિમાર્જનં ચિરન્તનોક્તિભાજનં પુરારિપૂર્વનન્દનં સુરારિગર્વચર્વણમ્ ….

ગણાધિપાષ્ટકમ્

|| ગણાધિપાષ્ટકમ્ || શ્રિયમનપાયિનીં પ્રદિશતુ શ્રિતકલ્પતરુઃ શિવતનયઃ શિરોવિધૃતશીતમયૂખશિશુઃ . અવિરતકર્ણતાલજમરુદ્ગમનાગમનૈ- રનભિમતં (ધુનોતિ ચ મુદં) વિતનોતિ ચ યઃ .. સકલસુરાસુરાદિશરણીકરણીયપદઃ કરટિમુખઃ કરોતુ કરુણાજલધિઃ કુશલમ્ . પ્રબલતરાન્તરાયતિમિરૌઘનિરાકરણ- પ્રસૃમરચન્દ્રિકાયિતનિરન્તરદન્તરુચિઃ .. દ્વિરદમુખો ધુનોતુ દુરિતાનિ દુરન્તમદ- ત્રિદશવિરોધિયૂથકુમુદાકરતિગ્મકરઃ . નતશતકોટિપાણિમકુટીતટવજ્રમણિ- પ્રચુરમરીચિવીચિગુણિતાઙ્ગ્રિનખાંશુચયઃ .. કલુષમપાકરોતુ કૃપયા કલભેન્દ્રમુખઃ કુલગિરિનન્દિનીકુતુકદોહનસંહનનઃ . તુલિતસુધાઝરસ્વકરશીકરશીતલતા- શમિતનતાશયજ્વલદશર્મકૃશાનુશિખઃ .. ગજવદનો ધિનોતુ ધિયમાધિપયોધિવલ- ત્સુજનમનઃપ્લવાયિતપદામ્બુરુહોઽવિરતમ્ . કરટકટાહનિર્ગલદનર્ગલદાનઝરી- પરિમલલોલુપભ્રમદદભ્રમદભ્રમરઃ .. દિશતુ શતક્રતુપ્રભૃતિનિર્જરતર્જનકૃ- દ્દિતિજચમૂચમૂરુમૃગરાડિભરાજમુખઃ…

જયા પાર્વતી વ્રત કથા

|| જયા પાર્વતી વ્રત કથા || જયા-પાર્વતી પર્વ પર માતા પાર્વતી કી પૂજા કે સમય ઇસ કથા કો સુનના અત્યંત મહત્વપૂર્ણ હૈ. ઇસ કથા કે શ્રવણ સે માતા પાર્વતી કા આશીર્વાદ પ્રાપ્ત હોતા હૈ. જયા પાર્વતી વ્રત માતા પાર્વતી કો સમર્પિત પર્વ હૈ, જિસે સુહાગિન સ્ત્રિયાં અપને સુહાગ કી લંબી આયુ ઔર અખંડતા કે લિએ…

શ્રી કૃષ્ણ સ્તુતિ

|| શ્રી કૃષ્ણ સ્તુતિ || વંશીવાદનમેવ યસ્ય સુરુચિઙ્ગોચારણં તત્પરં વૃન્દારણ્યવિહારણાર્થ ગમનં ગોવંશ સઙ્ઘાવૃતમ્ . નાનાવૃક્ષ લતાદિગુલ્મષુ શુભં લીલાવિલાશં કૃતં તં વન્દે યદુનન્દનં પ્રતિદિનં ભક્તાન્ સુશાન્તિપ્રદમ્ .. એકસ્મિન્ સમયે સુચારૂ મુરલીં સંવાદયન્તં જનાન્ સ્વાનન્દૈકરસેન પૂર્ણજગતિં વંશીરવમ્પાયયન્ . સુસ્વાદુસુધયા તરઙ્ગ સકલલોકેષુ વિસ્તારયન્ તં વન્દે યદુનન્દનં પ્રતિદિનં સ્વાનન્દ શાન્તિ પ્રદમ્ .. વર્હાપીડ સુશોભિતઞ્ચ શિરસિ નૃત્યઙ્કરં સુન્દરં ૐકારૈકસમાનરૂપમધુરં વક્ષસ્થલેમાલિકામ્…

જાનકી સ્તુતિ

|| જાનકી સ્તુતિ || ભઈ પ્રગટ કુમારી ભૂમિ-વિદારી જન હિતકારી ભયહારી . અતુલિત છબિ ભારી મુનિ-મનહારી જનકદુલારી સુકુમારી .. સુન્દર સિંહાસન તેહિં પર આસન કોટિ હુતાશન દ્યુતિકારી . સિર છત્ર બિરાજૈ સખિ સંગ ભ્રાજૈ નિજ -નિજ કારજ કરધારી .. સુર સિદ્ધ સુજાના હનૈ નિશાના ચઢ઼ે બિમાના સમુદાઈ . બરષહિં બહુફૂલા મંગલ મૂલા અનુકૂલા સિય ગુન…

શ્રી અમરનાથાષ્ટકમ્

|| શ્રી અમરનાથાષ્ટકમ્ || ભાગીરથીસલિલસાન્દ્રજટાકલાપમ્ શીતાંશુકાન્તિ-રમણીય-વિશાલ-ભાલમ્ . કર્પૂરદુગ્ધહિમહંસનિભં સ્વતોજમ્ નિત્યં ભજામ્યઽમરનાથમહં દયાલુમ્ .. ગૌરીપતિં પશુપતિં વરદં ત્રિનેત્રમ્ ભૂતાધિપં સકલલોકપતિં સુરેશમ્ . શાર્દૂલચર્મચિતિભસ્મવિભૂષિતાઙ્ગમ્ નિત્યં ભજામ્યઽમરનાથમહં દયાલુમ્ .. ગન્ધર્વયક્ષરસુરકિન્નર-સિદ્ધસઙ્ઘૈઃ સંસ્તૂયમાનમનિશં શ્રુતિપૂતમન્ત્રૈઃ . સર્વત્રસર્વહૃદયૈકનિવાસિનં તમ્ નિત્યં ભજામ્યઽમરનાથમહં દયાલુમ્ .. વ્યોમાનિલાનલજલાવનિસોમસૂર્ય હોત્રીભિરષ્ટતનુભિર્જગદેકનાથઃ . યસ્તિષ્ઠતીહ જનમઙ્ગલધારણાય તં પ્રાર્થયામ્યઽમરનાથમહં દયાલુમ્ .. શૈલેન્દ્રતુઙ્ગશિખરે ગિરિજાસમેતમ્ પ્રાલેયદુર્ગમગુહાસુ સદા વસન્તમ્ . શ્રીમદ્ગજાનનવિરાજિત દક્ષિણાઙ્કમ્ નિત્યં ભજામ્યઽમરનાથમહં…

શિવ અમૃતવાણી

|| શિવ અમૃતવાણી || કલ્પતરુ પુન્યાતામા પ્રેમ સુધા શિવ નામ હિતકારક સંજીવની શિવ ચિંતન અવિરામ પતિક પાવન જૈસે મધુર શિવ રસન કે ઘોલક ભક્તિ કે હંસા હી ચુગે મોતી યે અનમોલ જૈસે તનિક સુહાગા સોને કો ચમકાએ શિવ સુમિરન સે આત્મા અધ્ભુત નિખરી જાયે જૈસે ચન્દન વૃક્ષ કો ડસતે નહીં હૈ નાગ શિવ ભક્તો કે…

શ્રી શિવરક્ષા સ્તોત્રમ્

|| શ્રી શિવરક્ષા સ્તોત્રમ્ || શ્રીસદાશિવપ્રીત્યર્થં શિવરક્ષાસ્તોત્રજપે વિનિયોગઃ .. ચરિતં દેવદેવસ્ય મહાદેવસ્ય પાવનમ્ . અપારં પરમોદારં ચતુર્વર્ગસ્ય સાધનમ્ .. ગૌરીવિનાયકોપેતં પઞ્ચવક્ત્રં ત્રિનેત્રકમ્ . શિવં ધ્યાત્વા દશભુજં શિવરક્ષાં પઠેન્નરઃ .. ગંગાધરઃ શિરઃ પાતુ ભાલં અર્ધેન્દુશેખરઃ . નયને મદનધ્વંસી કર્ણો સર્પવિભૂષણ .. ઘ્રાણં પાતુ પુરારાતિઃ મુખં પાતુ જગત્પતિઃ . જિહ્વાં વાગીશ્વરઃ પાતુ કંધરાં શિતિકંધરઃ .. શ્રીકણ્ઠઃ પાતુ…

ગિરીશ સ્તોત્રમ્

|| ગિરીશ સ્તોત્રમ્ || શિરોગાઙ્ગવાસં જટાજૂટભાસં મનોજાદિનાશં સદાદિગ્વિકાસમ્ . હરં ચામ્બિકેશં શિવેશં મહેશં શિવં ચન્દ્રભાલં ગિરીશં પ્રણૌમિ .. સદાવિઘ્નદારં ગલે નાગહારં મનોજપ્રહારં તનૌભસ્મભારમ્ . મહાપાપહારં પ્રભું કાન્તિધારં શિવં ચન્દ્રભાલં ગિરીશં પ્રણૌમિ .. શિવં વિશ્વનાથં પ્રભું ભૂતનાથં સુરેશાદિનાથં જગન્નાથનાથમ્ . રતીનાથનાશઙ્કરન્દેવનાથં શિવં ચન્દ્રભાલં ગિરીશં પ્રણૌમિ .. ધનેશાદિતોષં સદાશત્રુકોષં મહામોહશોષં જનાન્નિત્યપોષમ્ . મહાલોભરોષં શિવાનિત્યજોષં શિવં ચન્દ્રભાલં ગિરીશં…

સોમનાથ બ્રતા કથા

|| સોમનાથ બ્રતા કથા || એક દિનકરે કૈળાસ શિખરરે ઈશ્વર પાર્બતીઙ્કુ સઙ્ગતે ઘેનિ આનન્દરે બિહાર કરુછન્તિ . સેઠારે તેતિશિ કોટિ દેબતા બસિછન્તિ . એમન્ત સમય઼રે પાર્બતી પચારિલે, હે સ્વામી ! કેઉઁ બ્રત કલે તુમ્ભ મનરે સન્તોષ હુઅઇ મોતે કહિબા હુઅન્તુ . મુઁ સે બ્રત કરિબિ . એહા શુણિ ઈશ્બર હસિ હસિ કહિલે, ભો દેબી પાર્બતી,…

શ્રી ગણપતિ અથર્વશીર્ષ સ્તોત્રમ

|| શ્રી ગણપતિ અથર્વશીર્ષ સ્તોત્રમ || ૐ નમસ્તે ગણપતયે. ત્વમેવ પ્રત્યક્ષં તત્વમસિ ત્વમેવ કેવલં કર્તાઽસિ ત્વમેવ કેવલં ધર્તાઽસિ ત્વમેવ કેવલં હર્તાઽસિ ત્વમેવ સર્વં ખલ્વિદં બ્રહ્માસિ ત્વ સાક્ષાદાત્માઽસિ નિત્યમ્ .. ઋતં વચ્મિ. સત્યં વચ્મિ .. અવ ત્વ માં. અવ વક્તારં. અવ ધાતારં. અવાનૂચાનમવ શિષ્યં. અવ પશ્ચાતાત. અવ પુરસ્તાત. અવોત્તરાત્તાત. અવ દક્ષિણાત્તાત્. અવચોર્ધ્વાત્તાત્.. અવાધરાત્તાત્.. સર્વતો માઁ પાહિ-પાહિ…

શ્રી શિવસહસ્રનામ સ્તોત્રમ્

|| શ્રી શિવસહસ્રનામ સ્તોત્રમ્ || મહાભારતાન્તર્ગતમ્ તતઃ સ પ્રયતો ભૂત્વા મમ તાત યુધિષ્ઠિર . પ્રાઞ્જલિઃ પ્રાહ વિપ્રર્ષિર્નામસઙ્ગ્રહમાદિતઃ .. ૧.. ઉપમન્યુરુવાચ બ્રહ્મપ્રોક્તૈરૃષિપ્રોક્તૈર્વેદવેદાઙ્ગસમ્ભવૈઃ . સર્વલોકેષુ વિખ્યાતં સ્તુત્યં સ્તોષ્યામિ નામભિઃ .. ૨.. મહદ્ભિર્વિહિતૈઃ સત્યૈઃ સિદ્ધૈઃ સર્વાર્થસાધકૈઃ . ઋષિણા તણ્ડિના ભક્ત્યા કૃતૈર્વેદકૃતાત્મના .. ૩.. યથોક્તૈઃ સાધુભિઃ ખ્યાતૈર્મુનિભિસ્તત્ત્વદર્શિભિઃ . પ્રવરં પ્રથમં સ્વર્ગ્યં સર્વભૂતહિતં શુભમ્ .. ૪.. શ્રુતેઃ સર્વત્ર જગતિ બ્રહ્મલોકાવતારિતૈઃ…

હિમાલય સ્તુતિ

|| હિમાલય સ્તુતિ || ૐ હિમાલયાય વિદ્મહે . ગઙ્ગાભવાય ધીમહિ . તન્નો હરિઃ પ્રચોદયાત્ .. હિમાલયપ્રભાવાયૈ હિમનદ્યૈ નમો નમઃ . હિમસંહતિભાવાયૈ હિમવત્યૈ નમો નમઃ .. અલકાપુરિનન્દાયૈ અતિભાયૈ નમો નમઃ . ભવાપોહનપુણ્યાયૈ ભાગીરથ્યૈ નમો નમઃ .. સઙ્ગમક્ષેત્રપાવન્યૈ ગઙ્ગામાત્રે નમો નમઃ . દેવપ્રયાગદિવ્યાયૈ દેવનદ્યૈ નમો નમઃ .. દેવદેવવિનૂતાયૈ દેવભૂત્યૈ નમો નમઃ . દેવાધિદેવપૂજ્યાયૈ ગઙ્ગાદેવ્યૈ નમો નમઃ …..

શ્રી રામાનુજ સ્તોત્રમ્

|| શ્રી રામાનુજ સ્તોત્રમ્ || હે રામાનુજ હે યતિક્ષિતિપતે હે ભાષ્યકાર પ્રભો હે લીલાનરવિગ્રહાનઘ વિભો હે કાન્તિમત્યાત્મજ . હે શ્રીમન્ પ્રણતાર્તિનાશન કૃપામાત્રપ્રસન્નાર્ય ભો હે વેદાન્તયુગપ્રવર્તક પરં જાનામિ ન ત્વાં વિના .. હે હારીતકુલારવિન્દતરણે હે પુણ્યસઙ્કીર્તન બ્રહ્મધ્યાનપર ત્રિદણ્ડધર હે ભૂતિદ્વયાધીશ્વર . હે રઙ્ગેશનિયોજક ત્વરિત હે ગીશ્શોકસંહારક સ્વામિન્ હે વરદામ્બુદાયક પરં જાનામિ ન ત્વાં વિના .. હે…