Shri Ramachandra Ashtakam

॥ Shri Ramachandra Ashtakam ॥

Chidakaro Dhata
Paramasukhadah Pavana-
Tanurmunindrairyo-
gindrairyatipatisurendrairhanumata।
Sada Sevyah Purno
Janakatanayangah Suraguru
Ramanatho Ramo Ramatu
Mama Chitte Tu Satatam॥

Mukundo Govindo
Janakatanayalalitapadah
Padam Prapta Yasyadhamakulabhava
Chapi Shabari।
Giratitoagamyo
Vimaladhishanairvedavachasa
Ramanatho Ramo Ramatu
Mama Chitte Tu Satatam॥

Dharadhishoadhishah
Suranaravaranam Raghupatih
Kiriti Keyuri
Kanakakapishah Shobhitavapuh।
Samasinah Pithe
Ravishatanibhe Shantamanaso
Ramanatho Ramo Ramatu
Mama Chitte Tu Satatam॥

Varenyah Sharanyah
Kapipatisakhashchantavidhuro
Lalate Kashmiro
Ruchiragatibhangah Shashimukhah।
Narakaro Ramo
Yatipatinutah Sansritiharo
Ramanatho Ramo Ramatu
Mama Chitte Tu Satatam॥

Virupakshah Kashyamupadishi
Yannama Shivadam
Sahastram Yannamnam Pathati
Girija Pratyushasi Vai।
Svaloke Gayantishvaravidhimukha
Yasya Charitam
Ramanatho Ramo Ramatu
Mama Chitte Tu Satatam॥

Paro Dhiroadhiroasurakula-
bhavashchasuraharah
Paratma Sarvagyo
Narasuraganairgitasuyashah।
Ahalyashapaghnah
Sharakararijuh Kaushikasakho
Ramanatho Ramo Ramatu
Mama Chitte Tu Satatam॥

Hrishikeshah Shaurirdharani-
Dharashayi Madhuripu-
Rupendrovaikuntho
Gajaripuharastushtamanasa।
Balidhvansi Viro
Dasharathasuto Nitinipuno
Ramanatho Ramo Ramatu
Mama Chitte Tu Satatam॥

Kavih Saumitridyah
Kapatamrigaghati Vanacharo
Ranashlaghi Danto
Dharanibharaharta Suranutah।
Amani Managyo
Nikhilajanapujyo Hridishayo
Ramanatho Ramo Ramatu
Mama Chitte Tu Satatam॥

Idam Ramastotram
Varamamaradasena Rachitamushah
Kale Bhaktya Yadi
Pathati Yo Bhavasahitam।
Manushyah Sa Kshipram
Janimritibhayam Tapajanakam
Parityajya Shreshtham
Raghupatipadam Yati Shivadam॥

॥ Iti Shriramachandrashtakam Samaptam ॥

Leave a Comment