Download HinduNidhi App

Shri Jhulelal Aarti

॥ Aarti ॥

Om Jai Doolah Deva,
Sain Jai Doolah Deva ।
Pooja Kani Tha Premi,
Siduk Rakhi Seva ॥

Tuhinje Dar De Kei,
Sajan Achani Savali ।
Daan Vathan Sabhu Dili,
San Kon Dithubh Khali ॥

॥ Om Jai Doolah Deva…॥

Andhadani Khe Dinav,
Akhadiyon-Dukhiyani Khe Darun ।
Paye Man Jun Muradun,
Sevak Kani Tharoo ॥

॥ Om Jai Doolah Deva…॥

Phal Phoola Meva Sabjiu,
Pokhani Manjhi Pachin ।
Tuhije Mahir Mayasa Anna,
Bi Aapar Apar Thiyani ॥

॥ Om Jai Doolah Deva…॥

Jyoti Jage Thi Jagu Mein,
Laal Tuhinjee Lali ।
Amarlal Achu Moo Vati,
He Vishwa Sanda Vali ॥

॥ Om Jai Doolah Deva…॥

Jagu Ja Jeev Sabhei,
Pania Bin Pyaas ।
Jethanand Aanand Kar,
Pooran Kariyo Aasha ॥

Om Jai Doolah Deva,
Sain Jai Doolah Deva ।
Pooja Kani Tha Premi,
Siduk Rakhi Seva ॥

Download HinduNidhi App

Download Free Shri Jhulelal Aarti PDF

Shri Jhulelal Aarti PDF

Leave a Comment