Shri Parshuram Ji Ki Aarti

|| Aarti ||

Om Jai Parshudhaari,
Swami jai Parshudhaari.
Sur nar munijan sevat,
Shripati avataari.
Om Jai Parshudhaari ||

Jamadagni sut nar-singh,
Maan Renuka jaaya.
Martand Bhrgu vanshaj,
Tribhuvan yash chaaya.
Om Jai Parshudhaari ||

Kandhe sutra janeu,
Gal rudraksh mala.
Charan khadaun shobhe,
Tilak tripund bhaala.
Om Jai Parshudhaari ||

Tamra syaam ghan keshaa,
Sheesh jataa
Sujan hetu ritu madhumay,
Dusht dalan aandhi.
Om Jai Parshudhaari ||

Mukh Ravi tej viraajat,
Rakt varn
Deen-heen go vipran,
Rakshak din raina.
Om Jai Parshudhaari ||

Kar shobhit bar parashu,
Nigam-aagam
Kandh chaap-shar Vaishnav,
Brahman kul traata.
Om Jai Parshudhaari ||

Mata Pita tum swaami,
Meet sakha
“Meri birad samBhaaro,
Dwaar paraa main tere.”
Om Jai Parshudhaari ||

Ajar-amar Shri Parshuram ki,
Aarti jo
“Purnendu” Shiv saakhi,
Sukh sampati paave.
Om Jai Parshudhaari ||

Leave a Comment