Download HinduNidhi App
Share This

॥ Doha ॥

Shri Guru Charana Saroja Chhavi,
Nija Mana Mandira Dhari।
Sumahi Gajanana Sharada,
Gahi Ashish Tripurari॥
Buddhidhina Jana Janiye,
Avaguno Ka Bhandara।
Barano Parashurama Suyasha,
Nija Mati Ke Anusara॥

॥ Chaupai ॥

Jai Prabhu Parashurama Sukha Sagara।
Jai Munisha Guna Gyana Divakara॥

Bhrigukula Mukuta Vikata Ranadhira।
Kshatriya Teja Mukha Santa Sharira॥

Jamadagni Suta Renuka Jaya।
Teja Pratap Sakala Jaga Chhaya॥

Masa Vaishakha Sita Pacchha Udara।
Tritiya Punarvasu Manuhara॥

Prahara Prathama Nisha Shita Na Ghama।
Tithi Pradosha Byapi Sukhadhama॥

Taba Rishi Kutira Rudana Shishu Kinha।
Renuka Kokhi Janama Hari Linha॥

Nija Ghara Uccha Graha Chha Thade।
Mithuna Rashi Rahu Sukha Gadhe॥

Teja-gyana Mila Nara Tanu Dhara।
Jamadgani Ghara Brahma Avatara॥

Dhara Rama Shishu Pavana Nama।
Nama Japata Jaga Laha Vishrama॥

Bhala Tripunda Jata Sira Sundara।
Kandhe Munja Janeu Manahara॥

Manju Mekhala Kati Mrigachhala।
Rudra Mala Bara Vakhshya Bishala॥

Pita Basana Sundara Tanu Sohe।
Kandha Tunira Dhanusha Mana Mohe॥

Veda-purana-shruti-smriti Jnata।
Krodha Rupa Tuma Jaga Vikhyata॥

Daye Hatha Shriparashu Uthava।
Beda-sanghita Bayen Suhava॥

Vidyavana Guna Jnana Apara।
Shastra-shastra Dou Para Adhikara॥

Bhuvana Charidasa Aru Navakhanda।
Chahun Dishi Suyash Pratap Prachanda॥

Ekbara Ganapati Ke Sanga।
Jujhe Bhrigakula Kala Patanga॥

Danta Toda Rana Kinha Virama।
Eka Danta Ganapati Bhayo Nama॥

Kartavirjya Arjuna Bhupala।
Sahastrbahu Durjana Vikarala॥

Sugarau Lakhi Jamadgani Panhi।
Rakhihahun Nija Ghara Thani Mana Mahi॥

Mili Na Mangi Taba Kinha Ladai।
Bhayo Parajita Jagata Hansai॥

Tana Khala Hridaya Bhaya Risa Gadhi।
Riputa Muni So Atisaya Badhi॥

Rishivara Rahe Dhyana Lavalina।
Tinha Para Shaktighata Nripa Kinha॥

Lagata Shakti Jamadgani Nipata।
Manahu Rishikula Bama Vidhata॥

Pitu-badh Matu-rudana Suni Bhara।
Bha Ati Krodha Mana Shoka Apara॥

Kara Gahi Tikshyana Parashu Karala।
Dushta Hanana Kinheu Tatkala॥

Kshatriya Rudhira Pitu Parpana Kinha।
Pitu-badha Prarishodha Suta Linha॥

Ikkisa Bara Bhu Kshatriya Bihani।
Chhina Dhara Bipranha Kaha Dini॥

Juga Treta Kara Charita Suhai।
Shiva-dhanu Bhanga Kinha Raghurai॥

Guru Dhanu Bhanjaka Ripu Kari Jana।
Taba Samula Nasha Tahi Thana॥

Kara Jori Taba Rama Raghurai।
Binaya Kinhi Puni Shakti Dikhai॥

Bhishma Drona Karna Balavanta।
Bhaye Shishya Dwapara Maha Ananta॥

Shastra Vidya Deha Suyasha Kamava।
Guru Pratapa Diganta Phirava॥

Charon Yuga Tava Mahima Gai।
Sura Muni Manuja Danuja Samudai॥

De Kashyapa So Sampada Bhai।
Tapa Kinha Mahendra Giri Jayi॥

Aba Lau Lina Samadhi Natha।
Sakala Lauka Navai Nita Matha॥

Charon Varna Eka Sama Jana।
Samadarshi Prabhu Tuma Bhagavana॥

Lalahi Chari Phala Sharana Tumhari।
Deva Danuja Nara Bhupa Bhikhari॥

Jo Yaha Padhei Parashu Chalisa।
Tinha Anukula Sada Gaurisa॥

Purnendu Nisi Basara Svami।
Basahu Hridaya Prabhu Antaryami॥

॥ Doha ॥

Parasurama Ko Charu Charita,
Metata Sakala Ajnana।
Sharana Pade Ko Deta Prabhu,
Sada Suyasha Sammana॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download Shri Parshuram Chalisa PDF

Shri Parshuram Chalisa PDF

Leave a Comment