Download HinduNidhi App

Shri Shantinath Chalisa

|| Doha ||

Shantinath Maharaj ka,
Chalisa sukhakar.
Moksha prapti ke hi liye,
Kahun suno chitdhara.

Chalisa chalis din tak,
Kah chalis bar.
Badhe jagat sampan,
‘Sumat’ anupam shuddh vichar.

|| Chaupai ||

Shantinath tum shantinayak,
Pancham chakri jag sukhadayak.

Tumhi solahven ho teerthankar,
Pooje dev bhoop sur ganadhar.

Panchachar gunon ke dhari,
Karm rahit athon gunakari.

Tumne moksha marg dikhaya,
Nij gun gyan bhanu prakataya.

Syadvad vigyan uchhara,
Aap tire auran ko tara.

Aise jin ko namaskar kar,
Chahoon sumat shanti nauka par.

Sookshma si kuch gatha gata,
Hastinagpur jag vikhyata.

Vishva sen aira pitu, mata,
Sur tihi kal ratna varshata.

Sadhe das karoḍ nita girate,
Airā māṁ ke āṅgan bharte.

Pandrah mah tak hui lutaai,
Le ja bhar bhar log lugai.

Bhādoṁ badi saptamī garbhāte,
Uttam solah swapna aate.

Sur charon kāyoṁ ke āye,
Nāṭak gāyan nṛtya dikhaaye.

Sevā mein jo rahe deviyān,
Rakhti khush māṁ ko din ratiyān.

Janma seth badi chaudash ke din,
Ghanṭe, anahad baje gagan ghan.

Tīno jñān lok sukhadātā,
Maṅgal sakal harṣ guṇ lātā.

Indra dev sur sevā karte,
Vidyā kalā gyan guṇ badhte.

Aṅg-aṅg sundar manmohan,
Ratn jaḍit tan vastrābhūṣaṇ.

Bal vikram yash vaibhav kājā,
Jīte chhaho khṇḍ ke rājā.

Nyāy vān dānī upakārī,
Parjā harṣit nirbhay sārī.

Dīn anāth dukhī nahi koī,
Hotī uttam vastu soī.

Ūṁche āp āṭh sau gaj the,
Vadan svarṇ aru chihn hiraṇ the.

Śakti aisi thi jismānī,
Vari hazār chānaven rānī.

Lakh chaurāsi hāthī rath the,
Ghoṛe koṛ aṭhāraḥ śubh the.

Sahas pačāsa bhūp ke rājan,
Arboṁ sevā mein sevak jan.

Tīn karoḍ thī sundar gaiyān,
Icchā pūrṇ kare nava nidhiyān.

Chaudah ratn va chakra sudarshan,
Uttam bhog vastueṁ anagin.

Thī aṛatālīs koḍ dhvajāyeṁ,
Kuṇḍal chandrama sūrya sam chāye.

Amṛt garbha nām kā bhojan,
Lājvāb ūṁcha siṅhāsan.

Lākhoṁ mandir bhavan susajjita,
Nār sahit tum jinmeṁ śobhita.

Jitna sukha thā shantinath ko,
Anubhav hotā gyanavān ko.

Chale jīv jo tyāg dharma par mileṁ,
Ṭhaṭh unko ye sukhakar.

Pacchis sahas varṣ sukha pākar,
Umaṛ rahī jab ek mahīnā.

Śrī sammed śikhara par āye,
Ajar amar pada tumne pāye.

Niṣpṛh kar uddhār jagat ke,
Gaye mokṣ tum lākh varṣ ke.

Āṅk sakeṁ kyā chhavi gyan ki,
Jot sūrya sam atal āapki.

Bahe sindhu sam guṇ kī dhārā,
Rahe ‘Sumat’ chit nām tumhārā.

|| Soratha ||

Nit chaalisahin bār
Pāṭh kare chālis din,

Kheye sugandha susār
Shāntināth ke sāmne.

Hove chitt prasann,
Bhay chinta śankā mite.

Pāp hoye sab hann
Bal vidyā vaibhav badhe.

Download HinduNidhi App

Download Free Shri Shantinath Chalisa PDF

Shri Shantinath Chalisa PDF

Leave a Comment