Download HinduNidhi App
Misc

வாராஹீ அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி³

108 Names of Varahi Tamil

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)தமிழ்
Share This

|| வாராஹீ அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி³ ||

ஓம் வராஹவத³னாயை நம: ।
ஓம் வாராஹ்யை நம: ।
ஓம் வரரூபிண்யை நம: ।
ஓம் க்ரோடா³னநாயை நம: ।
ஓம் கோலமுக்²யை நம: ।
ஓம் ஜக³த³ம்பா³யை நம: ।
ஓம் தாருண்யை நம: ।
ஓம் விஶ்வேஶ்வர்யை நம: ।
ஓம் ஶங்கி³ன்யை நம: ।
ஓம் சக்ரிண்யை நம: । 1௦

ஓம் க²ட்³க³ஶூலக³தா³ஹஸ்தாயை நம: ।
ஓம் முஸலதா⁴ரிண்யை நம: ।
ஓம் ஹலஸகாதி³ ஸமாயுக்தாயை நம: ।
ஓம் ப⁴க்தானாம் அப⁴யப்ரதா³யை நம: ।
ஓம் இஷ்டார்த²தா³யின்யை நம: ।
ஓம் கோ⁴ராயை நம: ।
ஓம் மஹாகோ⁴ராயை நம: ।
ஓம் மஹாமாயாயை நம: ।
ஓம் வார்தால்த்³யை நம: ।
ஓம் ஜக³தீ³ஶ்வர்யை நம: । 2௦

ஓம் அன்தே⁴ அன்தி⁴ன்யை நம: ।
ஓம் ருன்தே⁴ ருன்தி⁴ன்யை நம: ।
ஓம் ஜம்பே⁴ ஜம்பி⁴ன்யை நம: ।
ஓம் மோஹே மோஹின்யை நம: ।
ஓம் ஸ்தம்பே⁴ ஸ்தம்பி⁴ன்யை நம: ।
ஓம் தே³வேஶ்யை நம: ।
ஓம் ஶத்ருனாஶின்யை நம: ।
ஓம் அஷ்டபு⁴ஜாயை நம: ।
ஓம் சதுர்ஹஸ்தாயை நம: ।
ஓம் உன்மத்தபை⁴ரவாங்கஸ்தா²யை நம: । 3௦

ஓம் கபிலலோசனாயை நம: ।
ஓம் பஞ்சம்யை நம: ।
ஓம் லோகேஶ்யை நம: ।
ஓம் நீலமணிப்ரபா⁴யை நம: ।
ஓம் அஞ்ஜனாத்³ரிப்ரதீகாஶாயை நம: ।
ஓம் ஸிம்ஹாருடா⁴யை நம: ।
ஓம் த்ரிலோசனாயை நம: ।
ஓம் ஶ்யாமலாயை நம: ।
ஓம் பரமாயை நம: ।
ஓம் ஈஶான்யை நம: । 4௦

ஓம் நீலாயை நம: ।
ஓம் இன்தீ³வரஸன்னிபா⁴யை நம: ।
ஓம் க⁴னஸ்தனஸமோபேதாயை நம: ।
ஓம் கபிலாயை நம: ।
ஓம் கல்தா³த்மிகாயை நம: ।
ஓம் அம்பி³காயை நம: ।
ஓம் ஜக³த்³தா⁴ரிண்யை நம: ।
ஓம் ப⁴க்தோபத்³ரவனாஶின்யை நம: ।
ஓம் ஸகு³ணாயை நம: ।
ஓம் நிஷ்கல்தா³யை நம: । 5௦

ஓம் வித்³யாயை நம: ।
ஓம் நித்யாயை நம: ।
ஓம் விஶ்வவஶங்கர்யை நம: ।
ஓம் மஹாரூபாயை நம: ।
ஓம் மஹேஶ்வர்யை நம: ।
ஓம் மஹேன்த்³ரிதாயை நம: ।
ஓம் விஶ்வவ்யாபின்யை நம: ।
ஓம் தே³வ்யை நம: ।
ஓம் பஶூனாம் அப⁴யங்கர்யை நம: ।
ஓம் கால்தி³காயை நம: । 6௦

ஓம் ப⁴யதா³யை நம: ।
ஓம் ப³லிமாம்ஸமஹாப்ரியாயை நம: ।
ஓம் ஜயபை⁴ரவ்யை நம: ।
ஓம் க்ருஷ்ணாங்கா³யை நம: ।
ஓம் பரமேஶ்வரவல்லபா⁴யை நம: ।
ஓம் ஸுதா⁴யை நம: ।
ஓம் ஸ்துத்யை நம: ।
ஓம் ஸுரேஶான்யை நம: ।
ஓம் ப்³ரஹ்மாதி³வரதா³யின்யை நம: ।
ஓம் ஸ்வரூபிண்யை நம: । 7௦

ஓம் ஸுராணாம் அப⁴யப்ரதா³யை நம: ।
ஓம் வராஹதே³ஹஸம்பூ⁴தாயை நம: ।
ஓம் ஶ்ரோணீ வாராலஸே நம: ।
ஓம் க்ரோதி⁴ன்யை நம: ।
ஓம் நீலாஸ்யாயை நம: ।
ஓம் ஶுப⁴தா³யை நம: ।
ஓம் அஶுப⁴வாரிண்யை நம: ।
ஓம் ஶத்ரூணாம் வாக்‍ஸ்தம்ப⁴னகாரிண்யை நம: ।
ஓம் ஶத்ரூணாம் க³திஸ்தம்ப⁴னகாரிண்யை நம: ।
ஓம் ஶத்ரூணாம் மதிஸ்தம்ப⁴னகாரிண்யை நம: । 8௦

ஓம் ஶத்ரூணாம் அக்ஷிஸ்தம்ப⁴னகாரிண்யை நம: ।
ஓம் ஶத்ரூணாம் முக²ஸ்தம்பி⁴ன்யை நம: ।
ஓம் ஶத்ரூணாம் ஜிஹ்வாஸ்தம்பி⁴ன்யை நம: ।
ஓம் ஶத்ரூணாம் நிக்³ரஹகாரிண்யை நம: ।
ஓம் ஶிஷ்டானுக்³ரஹகாரிண்யை நம: ।
ஓம் ஸர்வஶத்ருக்ஷயங்கர்யை நம: ।
ஓம் ஸர்வஶத்ருஸாத³னகாரிண்யை நம: ।
ஓம் ஸர்வஶத்ருவித்³வேஷணகாரிண்யை நம: ।
ஓம் பை⁴ரவீப்ரியாயை நம: ।
ஓம் மன்த்ராத்மிகாயை நம: । 9௦

ஓம் யன்த்ரரூபாயை நம: ।
ஓம் தன்த்ரரூபிண்யை நம: ।
ஓம் பீடா²த்மிகாயை நம: ।
ஓம் தே³வதே³வ்யை நம: ।
ஓம் ஶ்ரேயஸ்கர்யை நம: ।
ஓம் சின்திதார்த²ப்ரதா³யின்யை நம: ।
ஓம் ப⁴க்தாலக்ஷ்மீவினாஶின்யை நம: ।
ஓம் ஸம்பத்ப்ரதா³யை நம: ।
ஓம் ஸௌக்²யகாரிண்யை நம: ।
ஓம் பா³ஹுவாராஹ்யை நம: । 1௦௦

ஓம் ஸ்வப்னவாராஹ்யை நம: ।
ஓம் ப⁴க³வத்யை நம: ।
ஓம் ஈஶ்வர்யை நம: ।
ஓம் ஸர்வாராத்⁴யாயை நம: ।
ஓம் ஸர்வமயாயை நம: ।
ஓம் ஸர்வலோகாத்மிகாயை நம: ।
ஓம் மஹிஷாஸனாயை நம: ।
ஓம் ப்³ருஹத்³வாராஹ்யை நம: । 1௦8

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download வாராஹீ அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி³ PDF

வாராஹீ அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி³ PDF

Leave a Comment