Download HinduNidhi App
Share This

|| भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम ||

ॐ कृष्णाय नमः ।
ॐ कमलनाथाय नमः।
ॐ वासुदेवाय नमः।
ॐ सनातनाय नमः।
ॐ वासुदेवात्मजाय नमः।
ॐ पुण्यायै नमः।
ॐ लीलामनुशा विग्रहाय नमः।
ॐ श्रीवत्स कौस्तुभ धाराय नमः।
ॐ यशोदावत्सलाय नमः
ॐ हरये नमः। ((10))

ॐ चतुर्भुजतत्चक्रसिगदा नमः।
ॐ शंखभुजायुदाय नमः।
ॐ देवकीनंदनाय नमः।
ॐ श्रीशाय नमः।
ॐ नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः।
ॐ यमुनावेगाश्रमिने नमः।
ॐ बलभद्रप्रियानुजाय नमः।
ॐ पूतनाजीवितहराय नमः।
ॐ शकटासुरभंजनाय नमः।
ॐ नंदवराजजनानंदिने नमः।((20))

ओम सच्चिदानंद विग्रह नमः।
ओम नवनीतविलिपतिंगाय नमः।
ओम नवनीतनतनयाय नमः।
ओम मुचुकुंदप्रसादकाय नमः।
ओम षोडशस्त्रिषास्रेषाय नमः।
ओम त्रिभंगिने नमः।
ओम मधुरकृतायै नमः।
ओम शुकवागमृतभिर्देवे नमः।
ओम गोविन्दाय नमः।
ओम योगिनीमपतायै नमः।((30))

ओम् वत्सावतिकराय नमः।
ओम अनंताय नमः।
ओम धेनुकासुरभंजनाय नमः।
ओम त्रिणिकिृता त्रिनवर्ताय नमः।
ओम यमलार्जुनभंजनाय नमः।
ओम उत्तलोतलभत्रे नमः।
ओम तमालश्यामलाकृते नमः।
ओम गोपगोपिश्वराय नमः।
ओम योगिने नमः।
ओम कोटिसूर्यासम्प्रभाय नमः।((40))

ओम इलैपताय नमः।
ओम परमज्योतिषे नमः।
ओम यादवेंद्राय नमः।
ओम यादवेंद्राय नमः।
ओम वनमालिने नमः।
ओम पीतावासने नमः।
ओम पारिजातपहाकाराय नमः।
ओम गोवर्धनचलोद्धृत्राये नमः।
ओम गोपालाय नमः।
ओम सर्वपालकाय नमः।((50))

ओम अजाय नमः।
ओम निरंजनाय नमः।
ओम कामजंकाया नमः।
ओम कंजलोचनाय नमः।
ओम मधुघ्ने नमः।
ओम मथुरानाथाय नमः।
ओम द्वारकाणकाय नमः।
ओम बलिने नमः।
ओम बृंदावनतां संचरिन नमः।
ओम तुलसीदामा भूषणाय नमः।((60))

ओम् स्याममन्तकामरन्हत्रे नमः।
ओम नरनारायणतमकाय नमः।
ओम कुब्जा कृष्णम्बरधराय नमः।
ओम मायिने नमः।
ओम परमपुरुषाय नमः।
ओम मुश्तिकासुर चानुरा मल्लयुद्ध विशारदाय नमः।
ओम संसारवेरिने नमः।
ओम कामसाराय नमः।
ओम मुरारये नमः।
ओम नरकन्टकाय नमः।((70))

ओम अनादि ब्रह्मचारिणे नमः।
ओम कृष्णव्यासन कर्शक नमः।
ओम् शिशुपालशिराश्चैत्रे नमः।
ओम दुर्योधनकुलंतकाय नमः।
ओम विदुराक्रूर वरदाय नमः।
ओम विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः।
ओम सत्यवाचै नमः।
ओम सत्य संकल्पाय नमः।
ओम सत्यभामरताय नमः।
ओम जयिने नमः।((80))

ओम सुभद्रा पूर्वजाय नमः।
ओम विष्णवे नमः।
ओम भीष्ममुक्तिप्रदाय नमः।
ओम जगद्गुरवे नमः।
ओम जगन्नाथाय नमः।
ओम वेणुनाद विशारदाय नमः।
ओम वृषभासुर विध्ंवसिने नमः।
ओम बाणासुर करान्तकाय नमः।
ओम युधिष्ठिर प्रतिष्ठात्रे नमः।
ओम बर्हिबर्हावंतसकाय नमः।((90))

ओम पार्थसारथाय नमः।
ओम अव्यक्ताय नमः।
ओम गीतामृत महोद्धये नमः।
ओम कालीया फणीमाणिक्य रंजीता श्री पद्मबुजाय नमः।
ओम दामोदराय नमः।
ओम यज्ञभोक्त्रे नमः।
ओम दानवेन्द्र विनाशकाय नमः।
ओम नारायणाय नमः।
ओम परब्रह्मणे नमः।
ओम् पन्नगाशन वाहनाय नमः। ((100))

ओम जलक्रीड़ा समासक्त गोपीवस्त्रापहाराकाय नमः।
ओम पुण्य श्लोकाय नमः।
ओम तीर्थकृते नमः।
वेदों का स्रोत।
ओम दयानिधये नमः।
ओम सर्वभूतात्मकाय नमः।((108))

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम PDF

भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम PDF

Leave a Comment