Download HinduNidhi App
Lakshmi Ji

ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହସ୍ରନାମାଵଳିଃ

Lakshmi Sahasranamavali Odia

Lakshmi JiSahastranaam (सहस्त्रनाम निधि)ଓଡିଆ
Share This

।। ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହସ୍ରନାମାଵଳିଃ ।।

ଓଂ ନିତ୍ୟାଗତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଂତନିତ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନଂଦିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜନରଂଜନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟପ୍ରକାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵପ୍ରକାଶସ୍ଵରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାକାଳ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାକନ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସରସ୍ଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୋଗଵୈଭଵସଂଧାତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତାନୁଗ୍ରହକାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଈଶାଵାସ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାମାୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହୃଲ୍ଲେଖାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶକ୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ମାତୃକାବୀଜରୁପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟାନଂଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟବୋଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଦିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜନମୋଦିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟପ୍ରତ୍ୟୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵପ୍ରକାଶାତ୍ମରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିପୁରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୈରଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହଂସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଗୀଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଗ୍ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାରାତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଳରାତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଲୋଚନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଦ୍ରକାଳ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କରାଳ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାକାଳ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତିଲୋତ୍ତମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଳ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କରାଳଵକ୍ତ୍ରାଂତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାମାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାମଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚଂଡିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚଂଡରୂପେଶାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚାମୁଂଡାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚକ୍ରଧାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଜନନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଵିଜୟୋତ୍ତମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରିୟାଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋକ୍ଷଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରସାଦିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଉମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଗଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁର୍ଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚାଂଦ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାକ୍ଷାୟଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରତ୍ୟଂଗିରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକମାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ହରିପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପାର୍ଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଵିଦ୍ୟାପ୍ରଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବହୁରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଂଚଭୂତାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଳ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଂଚିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଗ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ । 80
ଓଂ ହଵିଃପ୍ରତ୍ୟଧିଦେଵତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵମାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରେଶାନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦଗର୍ଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଂବିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୃତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂଖ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜାତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରିୟାଶକ୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରକୃତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋହିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜ୍ଞଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁହ୍ୟଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଭାଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାମାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵମଂତ୍ରଫଲପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟଧ୍ଵଂସିନ୍ୟୈ ନମଃ ।

ଓଂ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହୃଦୟଗ୍ରଂଥିଭେଦିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରାଦିତ୍ୟସଂକାଶାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚଂଦ୍ରିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚଂଦ୍ରରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗାୟତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୋମସଂଭୂତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାଵିତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଣଵାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଂକର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈଷ୍ଣଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଦେଵନମସ୍କୃତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସେଵ୍ୟଦୁର୍ଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୁବେରାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କରଵୀରନିଵାସିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଜୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୟଂତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅପରାଜିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୁବ୍ଜିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଳିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାସ୍ତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀଣାପୁସ୍ତକଧାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଜ୍ଞଶକ୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଶକ୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁଶିଵାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଇଡାପିଂଗଳିକାମଧ୍ୟମୃଣାଳୀତଂତୁରୁପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜ୍ଞେଶାନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଥାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୀକ୍ଷାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦକ୍ଷିଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵମୋହିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଷ୍ଟାଂଗୟୋଗିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ବୀଜଧ୍ୟାନଗୋଚରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵତୀର୍ଥସ୍ଥିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଦ୍ଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵପର୍ଵତଵାସିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦଶାସ୍ତ୍ରପ୍ରଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଷଡଂଗାଦିପଦକ୍ରମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧାତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଭାନଂଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜ୍ଞକର୍ମସ୍ଵରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ରତିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମେନକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଏକାକ୍ଷରପରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵବଂଧଵିନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵଂଭରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧରାଧାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରାଧାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଧିକସ୍ଵରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରାକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୁହ୍ଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମାଵାସ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂର୍ଣିମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନୁମତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ୟୁତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସିନୀଵାଲ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵଶ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈଶ୍ଵଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପିଶଂଗିଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପିପ୍ପଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶାଲାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରକ୍ଷୋଘ୍ନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃଷ୍ଟିକାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁଷ୍ଟଵିଦ୍ରାଵିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵୋପଦ୍ରଵନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାରଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରସଂଧାନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଶସ୍ତ୍ରସ୍ଵରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୁଦ୍ଧମଧ୍ୟସ୍ଥିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଭୂତପ୍ରଭଂଜନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅୟୁଦ୍ଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୁଦ୍ଧରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଂତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଂତିସ୍ଵରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଂଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସରସ୍ଵତୀଵେଣୀୟମୁନାନର୍ମଦାପଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସମୁଦ୍ରଵସନାଵାସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମାଂଡଶ୍ରେଣିମେଖଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଂଚଵକ୍ତ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଶଭୁଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଦ୍ଧସ୍ଫଟିକସନ୍ନିଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରକ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୃଷ୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୀତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଵର୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରୀଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଳିକାୟୈ ନମଃ ।

ଓଂ ଚକ୍ରିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଟୁକାସ୍ଥିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତରୁଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାରୁଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନାର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵଂଭରାଧରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କର୍ତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଳାର୍ଗଳଵିଭଂଜନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂଧ୍ୟାରାତ୍ରିର୍ଦିଵାଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଲାକାଷ୍ଠାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିମେଷିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଉର୍ଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାତ୍ୟାୟନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଭ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂସାରାର୍ଣଵତାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କପିଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୀଲିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଶୋକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଲ୍ଲିକାନଵମଲ୍ଲିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନଂଦିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଂତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଂଜିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୟଭଂଜିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୌଶିକ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈଦିକ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୌର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରୂପାଧିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତିଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଗ୍ଵସ୍ତ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନଵଵସ୍ତ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କନ୍ୟକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କମଲୋଦ୍ଭଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରିୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୌମ୍ୟଲକ୍ଷଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତୀତଦୁର୍ଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂତ୍ରପ୍ରବୋଧିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମେଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୃତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଜ୍ଞାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧାରଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଂତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୁତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ମୃତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୃତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଇଷ୍ଟ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମନୀଷିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରକ୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟାପିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵମାୟାପ୍ରଭଂଜନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାହେଂଦ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଂତ୍ରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଇଂଦ୍ରଜାଲସ୍ଵରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵସ୍ଥାତ୍ରୟନିର୍ମୁକ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣତ୍ରୟଵିଵର୍ଜିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଈଷଣତ୍ରୟନିର୍ମୁକ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵରୋଗଵିଵର୍ଜିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗିଧ୍ୟାନାଂତଗମ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗଧ୍ୟାନପରାୟଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରୟୀଶିଖାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶେଷଜ୍ଞାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦାଂତଜ୍ଞାନରୁପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାରତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କମଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାଷାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୃତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୌତମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋମତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୌର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଈଶାନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହଂସଵାହିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନାରାୟଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଭାଧାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜାହ୍ନଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଂକରାତ୍ମଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ରଘଂଟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁନଂଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରିୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାନଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମନୁସଂଭଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ତଂଭିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷୋଭିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭ୍ରାମିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶତ୍ରୁମାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋହିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵେଷିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀରାୟୈ ନମଃ ।

ଓଂ ଅଘୋରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରୁଦ୍ରରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରୁଦ୍ରୈକାଦଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଳ୍ୟାଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲାଭକାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵଦୁର୍ଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଦୁର୍ଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵପ୍ନଦୁର୍ଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଷ୍ଟଭୈରଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂର୍ୟଚଂଦ୍ରାଗ୍ନିରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗ୍ରହନକ୍ଷତ୍ରରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବିଂଦୁନାଦକଳାତୀତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବିଂଦୁନାଦକଳାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଶଵାୟୁଜୟାକାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଳାଷୋଡଶସଂୟୁତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଶ୍ୟପ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କମଲାଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଦଚକ୍ରନିଵାସିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଡାଧାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥିରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁହ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚକ୍ରରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାର୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୁଂଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଂଭାସୁରନିବର୍ହିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀକାୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀକଳାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଭ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କର୍ମନିର୍ମୂଲକାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣାଧାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଂଚବ୍ରହ୍ମାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୁତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମମୁଖାଵାସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵସଂପତ୍ତିରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃତସଂଜୀଵନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୈତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାମିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାମଵର୍ଜିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ଵାଣମାର୍ଗଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହଂସିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଶିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସପର୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭିନ୍ନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ଗୁଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଖଂଡିତାଶୁଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵାମିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶକ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଂବର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚକ୍ରଧାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଂଡିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁଂଡିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟାଘ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଖିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୋମସଂହତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିଂତାମଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିଦାନଂଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଂଚବାଣପ୍ରବୋଧିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଣଶ୍ରେଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରଭୁଜପାଦୁକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂଧ୍ୟାବଲୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିସଂଧ୍ୟାଖ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମାଂଡମଣିଭୂଷଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାସଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାରୁଣୀସେନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଳିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଂତ୍ରରଂଜିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିତପ୍ରାଣସ୍ଵରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଂତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାମ୍ୟଵରପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଂତ୍ରବ୍ରାହ୍ମଣଵିଦ୍ୟାର୍ଥାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଦରୁପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହଵିଷ୍ମତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଥର୍ଵଣିଃ ଶ୍ରୁତୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୂନ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଲ୍ପନାଵର୍ଜିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ତାଜାତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମେୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅପ୍ରମିତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରାଣଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵର୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଂଚଵର୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୁଵନେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟମୋହିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଭର୍ତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷରାୟୈ ନମଃ ।

ଓଂ ଅକ୍ଷରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହିରଣ୍ୟଵର୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵୋପଦ୍ରଵନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୈଵଲ୍ୟପଦଵୀରେଖାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂର୍ୟମଂଡଲସଂସ୍ଥିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୋମମଂଡଲମଧ୍ୟସ୍ଥାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵହ୍ନିମଂଡଲସଂସ୍ଥିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାୟୁମଂଡଲମଧ୍ୟସ୍ଥାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟୋମମଂଡଲସଂସ୍ଥିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚକ୍ରିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚକ୍ରମଧ୍ୟସ୍ଥାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚକ୍ରମାର୍ଗପ୍ରଵର୍ତିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୋକିଲାକୁଲଚକ୍ରେଶାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପକ୍ଷତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଂକ୍ତିପାଵନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵସିଦ୍ଧାଂତମାର୍ଗସ୍ଥାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଷଡ୍ଵର୍ଣାଵରଵର୍ଜିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶତରୁଦ୍ରହରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହଂତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵସଂହାରକାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁରୁଷାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୌରୁଷ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତୁଷ୍ଟୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵତଂତ୍ରପ୍ରସୂତିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ଧନାରୀଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଵିଦ୍ୟାପ୍ରଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାର୍ଗଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟାଜୁଷୀଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ । [ ଭୂଜୁଷୀଵିଦ୍ୟାୟୈ ]
ଓଂ ସର୍ଵୋପନିଷଦାସ୍ଥିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟୋମକେଶାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଖିଲପ୍ରାଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଂଚକୋଶଵିଲକ୍ଷଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଂଚକୋଶାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରତୀଚେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଂଚବ୍ରହ୍ମାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗଜ୍ଜରାଜନିତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଂଚକର୍ମପ୍ରସୂତିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଗ୍ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଭରଣାକାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵକାମ୍ୟସ୍ଥିତାସ୍ଥିତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଷ୍ଟାଦଶଚତୁଃଷଷ୍ଟିପୀଠିକାଵିଦ୍ୟାୟୁତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଳିକାକର୍ଷଣଶ୍ୟାମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟକ୍ଷିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କିନ୍ନରେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କେତକ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଲ୍ଲିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଶୋକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାରାହ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧରଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ରୁଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନାରସିଂହ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହୋଗ୍ରାସ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତାନାମାର୍ତିନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଂତର୍ବଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥିରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜରାମରଣନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀରଂଜିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାକାୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୋମସୂର୍ୟାଗ୍ନିଲୋଚନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଦିତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵମାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଷ୍ଟପୁତ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଷ୍ଟୟୋଗିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଷ୍ଟପ୍ରକୃତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଷ୍ଟାଷ୍ଟଵିଭ୍ରାଜଦ୍ଵିକୃତାକୃତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷଧ୍ଵଂସିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୀତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରୁକ୍ମିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଖ୍ୟାତିଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାର୍ଗଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵୟୋନୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ତପସ୍ଵିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାକଂଭର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଶୋଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗରୁଡୋପରିସଂସ୍ଥିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟାଘ୍ରଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାୟୁଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଦ୍ରିଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକାରାଦିକ୍ଷକାରାଂତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଵିଦ୍ୟାଧିଦେଵତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଂତ୍ରଵ୍ୟାଖ୍ୟାନନିପୁଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ୟୋତିଶାସ୍ତ୍ରୈକଲୋଚନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଇଡାପିଂଗଳିକାମଧ୍ୟସୁଷୁମ୍ନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗ୍ରଂଥିଭେଦିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲଚକ୍ରାଶ୍ରୟୋପେତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲଚକ୍ରସ୍ଵରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈଶାରଦ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମତିଶ୍ରେଷ୍ଠାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରିଷ୍ଠାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଦୀପିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈନାୟକ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରାରୋହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୋଣିଵେଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବହିର୍ଵଲୟେ ନମଃ ।

ଓଂ ଜଂଭିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୃଂଭିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଂଭକାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣକାରିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚକ୍ରିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଂତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଵ୍ୟାଧିଚିକିତ୍ସକ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵକ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵସଂକାଶାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାରିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କରୁଣାକରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶର୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵସଂପନ୍ନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵପାପପ୍ରଭଂଜନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଏକମାତ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵିମାତ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିମାତ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅପରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ଧମାତ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂକ୍ଷ୍ମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂକ୍ଷ୍ମାର୍ଥାର୍ଥପରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଏକଵୀରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶେଷାଖ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଷଷ୍ଠୀଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମନସ୍ଵିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଷ୍କଲାଲୋକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନକର୍ମାଧିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସବଂଧ୍ଵାନଂଦସଂଦୋହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟୋମାକାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନିରୂପିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଦ୍ୟପଦ୍ୟାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାଲଂକାରସଂୟୁତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାଧୁବଂଧପଦନ୍ୟାସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵୌକସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଘଟିକାଵଲୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଷଟ୍କର୍ମିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କର୍କଶାକାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵକର୍ମଵିଵର୍ଜିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଦିତ୍ୟଵର୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅପର୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାମିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମସଂତାନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦଵାଗୀଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁରାଣନ୍ୟାୟମୀମାଂସାଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରାଗମଶ୍ରୁତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦ୍ୟୋଵେଦଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହଂସ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଦ୍ୟାଧିଦେଵତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵନିର୍ମାଣକାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈଦିକ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନାରାୟଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵତତ୍ତ୍ଵପ୍ରଵର୍ତିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହିରଣ୍ୟଵର୍ଣରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହିରଣ୍ୟପଦସଂଭଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୈଵଲ୍ୟପଦଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୈଵଲ୍ୟଜ୍ଞାନଲକ୍ଷିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମସଂପତ୍ତିରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମସଂପତ୍ତିକାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାରୁଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାରୁଣାରାଧ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵକର୍ମପ୍ରଵର୍ତିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଏକାକ୍ଷରପରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅୟୁକ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଦାରିଦ୍ର୍ୟଭଂଜିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପାଶାଂକୁଶାନ୍ଵିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଵ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀଣାଵ୍ୟାଖ୍ୟାକ୍ଷସୂତ୍ରଭୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଏକମୂର୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରୟୀମୂର୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଧୁକୈଟଭଭଂଜନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାଂଖ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାଂଖ୍ୟଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଵାଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଵଲଂତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାମରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜାଗ୍ରତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵସଂପତ୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଷୁପ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵେଷ୍ଟଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କପାଲିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭ୍ରୁକୁଟୀକୁଟିଲାନନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାଵାସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଵାସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବୃହତ୍ୟୈ ନମଃ ।

ଓଂ ଅଷ୍ଟୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶକ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଛଂଦୋଗଣପ୍ରତିଷ୍ଠାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଲ୍ମାଷ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କରୁଣାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଘୋଷାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଖଡ୍ଗଚର୍ମଧରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଶନୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଲ୍ପଵୈଚିତ୍ର୍ୟଵିଦ୍ୟୋତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵତୋଭଦ୍ରଵାସିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଚିଂତ୍ୟଲକ୍ଷଣାକାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂତ୍ରଭାଷ୍ୟନିବଂଧନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଵେଦାର୍ଥସଂପତ୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥମାତୃକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକାରାଦିକ୍ଷକାରାଂତସର୍ଵଵର୍ଣକୃତସ୍ଥଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦାନଂଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାରଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦାଶିଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଜ୍ଞାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଶକ୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଖେଚରୀରୂପଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଚ୍ଛ୍ରିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଣିମାଦିଗୁଣୋପେତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାକାଷ୍ଠାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାଗତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ହଂସୟୁକ୍ତଵିମାନସ୍ଥାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହଂସାରୂଢାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଶିପ୍ରଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵାନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାସନାଶକ୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆକୃତିସ୍ଥାଖିଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଖିଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତଂତ୍ରହେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଚିତ୍ରାଂଗ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟୋମଗଂଗାଵିନୋଦିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵର୍ଷାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାର୍ଷିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଋଗ୍ୟଜୁସ୍ସାମରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାନଦ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନଦୀପୁଣ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଗଣ୍ୟପୁଣ୍ୟଗୁଣକ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସମାଧିଗତଲଭ୍ୟାର୍ଥାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୋତଵ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଘୃଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନାମାକ୍ଷରପରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଉପସର୍ଗନଖାଂଚିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିପାତୋରୁଦ୍ଵୟୀଜଂଘାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାତୃକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଂତ୍ରରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆସୀନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୟାନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତିଷ୍ଠଂତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧାଵନାଧିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ୟଲକ୍ଷଣୟୋଗାଢ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତାଦ୍ରୂପ୍ୟଗଣନାକୃତୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଏକରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନୈକରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତସ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଇଂଦୁରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତଦାକୃତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସମାସତଦ୍ଧିତାକାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଭକ୍ତିଵଚନାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵାହାକାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵଧାକାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀପତ୍ୟର୍ଧାଂଗନଂଦିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଂଭୀରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗହନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁହ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋନିଲିଂଗାର୍ଧଧାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶେଷଵାସୁକିସଂସେଵ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚପଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରଵର୍ଣିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାରୁଣ୍ୟାକାରସଂପତ୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କୀଲକୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ମଂତ୍ରକୀଲିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶକ୍ତିବୀଜାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵମଂତ୍ରେଷ୍ଟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକ୍ଷୟକାମନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଗ୍ନେୟ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପାର୍ଥିଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆପ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାୟଵ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟୋମକେତନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟଜ୍ଞାନାତ୍ମିକାନଂଦାୟୈ ନମଃ । [ ସତ୍ୟଜ୍ଞାନାତ୍ମିକାୟୈ, ନଂଦାୟୈ ]
ଓଂ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ସନାତନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵିଦ୍ୟାଵାସନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାୟାପ୍ରକୃତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵମୋହିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶକ୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧାରଣଶକ୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିଦଚିଚ୍ଛକ୍ତିୟୋଗିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵକ୍ତ୍ରାରୁଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାମାୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମରୀଚୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ମଦମର୍ଦିନ୍ୟୈ ନମଃ ।

ଓଂ ଵିରାଜେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵାହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଦ୍ଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରୁପାସ୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଭକ୍ତିଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରୂପିତାଦ୍ଵୟୀଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟାନିତ୍ୟସ୍ଵରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈରାଜମାର୍ଗସଂଚାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵସତ୍ପଥଦର୍ଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜାଲଂଧର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଡାନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵାନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵଭଂଜନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରୈକାଲିକଜ୍ଞାନତଂତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିକାଲଜ୍ଞାନଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଦାତୀତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ମୃତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଜ୍ଞାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧାତ୍ରୀରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିପୁଷ୍କରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାଜିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଧାନଜ୍ଞାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶେଷିତଗୁଣାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହିରଣ୍ୟକେଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହେମବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରଵିଚକ୍ଷଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅସଂଖ୍ୟେୟପରାର୍ଧାଂତସ୍ଵରଵ୍ୟଂଜନଵୈଖର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଧୁଜିହ୍ଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଧୁମତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଧୁମାସୋଦୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଧଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ମାଧଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଭାଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମେଘଗଂଭୀରନିସ୍ଵନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁମହେଶାଦିଜ୍ଞାତଵ୍ୟାର୍ଥଵିଶେଷଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଭୌଵହ୍ନିଶିଖାକାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲଲାଟେଚଂଦ୍ରସନ୍ନିଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭ୍ରୂମଧ୍ୟେଭାସ୍କରାକାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହୃଦିସର୍ଵତାରାକୃତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କୃତ୍ତିକାଦିଭରଣ୍ୟଂତ ନକ୍ଷତ୍ରେଷ୍ଟ୍ୟାର୍ଚିତୋଦୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗ୍ରହଵିଦ୍ୟାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ଵିଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ମତିଜୀଵିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମାଂଡଗର୍ଭିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସପ୍ତାଵରଣଦେଵତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈରାଜୋତ୍ତମସାମ୍ରାଜ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୁମାରକୁଶଲୋଦୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବଗଳାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭ୍ରମରାଂବାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵଦୂତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମେରୁଵିଂଧ୍ୟାତିସଂସ୍ଥାନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଶ୍ମୀରପୁରଵାସିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗନିଦ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାନିଦ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିନିଦ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରାକ୍ଷସାଶ୍ରିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଵର୍ଣଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଗଂଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଂଚାଖ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଂଚସଂହତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁପ୍ରଜାତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଵୀରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁପୋଷାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଗୃହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରକ୍ତବୀଜାଂତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହତକଂଦର୍ପଜୀଵିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସମୁଦ୍ରଵ୍ୟୋମମଧ୍ୟସ୍ଥାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସମବିଂଦୁସମାଶ୍ରୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୌଭାଗ୍ୟରସଜୀଵାତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସାରାସାରଵିଵେକଦୃଶେ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଵଲ୍ୟାଦିସୁପୁଷ୍ଟାଂଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାରତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭରତାଶ୍ରିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଦବ୍ରହ୍ମମୟୀଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନବ୍ରହ୍ମମୟୀପରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମନାଡ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରୁକ୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମକୈଵଲ୍ୟସାଧନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲିକେୟମହୋଦାରଵୀର୍ୟଵିକ୍ରମରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଡଵାଗ୍ନିଶିଖାଵକ୍ତ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାକଵଲତର୍ପଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଭୂତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଦର୍ପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାସାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାକ୍ରତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଂଚଭୂତମହାଗ୍ରାସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଂଚଭୂତାଧିଦେଵତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵପ୍ରମାଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂପତ୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵରୋଗପ୍ରତିକ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମାଂଡାଂତର୍ବହିର୍ଵ୍ୟାପ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁଵକ୍ଷୋଵିଭୂଷିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଂକର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଧିଵକ୍ତ୍ରସ୍ଥାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଵରାୟୈ ନମଃ ।

ଓଂ ଵରହେତୁକ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହେମମାଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଖାମାଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଶିଖାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଂଚଲୋଚନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାଗମସଦାଚାରମର୍ୟାଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟାତୁଭଂଜନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକପ୍ରବଂଧାଢ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାଂତର୍ୟାମିରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାମଗାନସମାରାଧ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୋତ୍ରକର୍ଣରସାୟନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୀଵଲୋକୈକଜୀଵାତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଦ୍ରୋଦାରଵିଲୋକନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତଡିତ୍କୋଟିଲସତ୍କାଂତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତରୁଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହରିସୁଂଦର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୀନନେତ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଇଂଦ୍ରାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶାଲାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁମଂଗଳାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵମଂଗଳସଂପନ୍ନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାକ୍ଷାନ୍ମଂଗଳଦେଵତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେହହୃଦ୍ଦୀପିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୀପ୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିହ୍ଵପାପପ୍ରଣାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ଧଚଂଦ୍ରୋଲ୍ଲସଦ୍ଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜ୍ଞଵାଟୀଵିଲାସିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଦୁର୍ଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହୋତ୍ସାହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଦେଵବଲୋଦୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଡାକିନୀଡ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାକିନୀଡ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାକିନୀଡ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସମସ୍ତଜୁଷେ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରଂକୁଶାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନାକିଵଂଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଷଡାଧାରାଧିଦେଵତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୁଵନଜ୍ଞାନନିଃଶ୍ରେଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୁଵନାକାରଵଲ୍ଲର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାକାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକାନୁଗ୍ରହକାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାରସ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାନସ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହଂସ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହଂସଲୋକପ୍ରଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିନ୍ମୁଦ୍ରାଲଂକୃତକରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୋଟିସୂର୍ୟସମପ୍ରଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଖପ୍ରାଣିଶିରୋରେଖାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦଦୃଷ୍ଟପ୍ରଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵସାଂକର୍ୟଦୋଷଘ୍ନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗ୍ରହୋପଦ୍ରଵନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷୁଦ୍ରଜଂତୁଭୟଘ୍ନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷରୋଗାଦିଭଂଜନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦାଶାଂତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦାଶୁଦ୍ଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୃହଚ୍ଛିଦ୍ରନିଵାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଲିଦୋଷପ୍ରଶମନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୋଲାହଲପୁରସ୍ଥିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୌର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲାକ୍ଷଣିକ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁଖ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଘନ୍ୟାକୃତିଵର୍ଜିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୂଲଭୂତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାସଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁଚେତନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଦିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵସୁରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵସୁରତ୍ନପରିଚ୍ଛଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଛାଂଦସ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚଂଦ୍ରହୃଦୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଂତ୍ରସ୍ଵଚ୍ଛଂଦଭୈରଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵନମାଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈଜୟଂତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଂଚଦିଵ୍ୟାୟୁଧାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୀତାଂବରମୟ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚଂଚତ୍କୌସ୍ତୁଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହରିକାମିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତଥ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରମଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃତ୍ୟୁଭଂଜନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଷ୍ଠାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନିଷ୍ଠାଂତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରାଂଗ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ଗୁଣପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୈତ୍ରେୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମିତ୍ରଵିଂଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶେଷ୍ୟଶେଷକଲାଶୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାରାଣସୀଵାସଲଭ୍ୟାୟୈ ନମଃ । [ ଵାରାଣସୀଵାସରତାୟୈ ]
ଓଂ ଆର୍ୟାଵର୍ତଜନସ୍ତୁତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗଦୁତ୍ପତ୍ତିସଂସ୍ଥାନସଂହାରତ୍ରୟକାରଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତୁଭ୍ୟଂ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଂବାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁସର୍ଵସ୍ଵାୟୈ ନମଃ ।

ଓଂ ମହେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଲୋକାନାଂ ଜନନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାକାଳ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦ୍ୟୋଜାତାଦିପଂଚାଗ୍ନିରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଂଚକପଂଚକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଂତ୍ରଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଦୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଦ୍ୟାଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୃଷ୍ଟ୍ୟାଦିକାରଣାକାରଵିତତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୋଷଵର୍ଜିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗଲ୍ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗନ୍ମାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁପତ୍ନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନଵକୋଟିମହାଶକ୍ତିସମୁପାସ୍ୟପଦାଂବୁଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କନତ୍ସୌଵର୍ଣରତ୍ନାଢ୍ୟସର୍ଵାଭରଣଭୂଷିତାୟୈ ନମଃ । 920
ଓଂ ଅନଂତାନିତ୍ୟମହିଷ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରପଂଚେଶ୍ଵରନାୟକ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଛ୍ରିତପଦାଂତସ୍ଥାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମଵ୍ୟୋମନାୟକ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନାକପୃଷ୍ଠଗତାରାଧ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁଲୋକଵିଲାସିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈକୁଂଠରାଜମହିଷ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀରଂଗନଗରାଶ୍ରିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରଂଗନାୟକ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂପୁତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୃଷ୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରଦଵଲ୍ଲଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୋଟିବ୍ରହ୍ମାଦିସଂସେଵ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୋଟିରୁଦ୍ରାଦିକୀର୍ତିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାତୁଲୁଂଗମୟଂ ଖେଟଂ ବିଭ୍ରତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୌଵର୍ଣଚଷକଂ ବିଭ୍ରତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମଦ୍ଵୟଂ ଦଧାନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂର୍ଣକୁଂଭଂ ବିଭ୍ରତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୀରଂ ଦଧାନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରଦାଭୟେ ଦଧାନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପାଶଂ ବିଭ୍ରତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଂକୁଶଂ ବିଭ୍ରତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଂଖଂ ଵହଂତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚକ୍ରଂ ଵହଂତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୂଲଂ ଵହଂତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୃପାଣିକାଂ ଵହଂତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନୁର୍ବାଣୌ ବିଭ୍ରତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକ୍ଷମାଲାଂ ଦଧାନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିନ୍ମୁଦ୍ରାଂ ବିଭ୍ରତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଷ୍ଟାଦଶଭୁଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଷ୍ଟାଦଶପୀଠଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂମିନୀଲାଦିସଂସେଵ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵାମିଚିତ୍ତାନୁଵର୍ତିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମାଲୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂର୍ଣକୁଂଭାଭିଷେଚିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଇଂଦିରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଇଂଦିରାଭାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷୀରସାଗରକନ୍ୟକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାର୍ଗଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵତଂତ୍ରେଚ୍ଛାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଶୀକୃତଜଗତ୍ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ମଂଗଳାନାଂମଂଗଳାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵତାନାଂଦେଵତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଉତ୍ତମାନାମୁତ୍ତମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରେୟସେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାମୃତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନଧାନ୍ୟାଭିଵୃଦ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସାର୍ଵଭୌମସୁଖୋଚ୍ଛ୍ରୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଂଦୋଳିକାଦିସୌଭାଗ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମତ୍ତେଭାଦିମହୋଦୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁତ୍ରପୌତ୍ରାଭିଵୃଦ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଦ୍ୟାଭୋଗବଲାଦିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆୟୁରାରୋଗ୍ୟସଂପତ୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଷ୍ଟୈଶ୍ଵର୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମେଶଵିଭୂତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂକ୍ଷ୍ମାତ୍ସୂକ୍ଷ୍ମତରାଗତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦୟାପାଂଗସଂଦତ୍ତବ୍ରହ୍ମେଂଦ୍ରାଦିପଦସ୍ଥିତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟାହତମହାଭାଗ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକ୍ଷୋଭ୍ୟଵିକ୍ରମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦାନାମ୍ସମନ୍ଵୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦାନାମଵିରୋଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଃଶ୍ରେୟସପଦପ୍ରାପ୍ତିସାଧନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଃଶ୍ରେୟସପଦପ୍ରାପ୍ତିଫଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀମଂତ୍ରରାଜରାଜ୍ଞ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷେମକାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଂ ବୀଜ ଜପସଂତୁଷ୍ଟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଐଂ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ବୀଜପାଲିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରପତ୍ତିମାର୍ଗସୁଲଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁପ୍ରଥମକିଂକର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଲୀଂକାରାର୍ଥସାଵିତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୌମଂଗଳ୍ୟାଧିଦେଵତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଷୋଡଶାକ୍ଷରୀଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀୟଂତ୍ରପୁରଵାସିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵମଂଗଳମାଂଗଳ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାର୍ଥସାଧିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରଣ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ର୍ୟଂବକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୌର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନାରାୟଣ୍ୟୈ ନମଃ ।

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହସ୍ରନାମାଵଳିଃ PDF

ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହସ୍ରନାମାଵଳିଃ PDF

Leave a Comment