Download HinduNidhi App

Shri Lakshminarayana Aarti

॥ Aarti ॥

Jai Lakshmi-Vishno। Jai Lakshminarayana,
Jai Lakshmi-Vishno। Jai Madhava, Jai Shripati,
Jai, Jai, Jai Vishno॥

Jai Lakshmi-Vishno।

Jai Champa Sama-Varne, Jai Niradakante।
Jai Manda Smita-Shobhe, Jai Adabhuta Shante॥

Jai Lakshmi-Vishno।

Kamala Varabhaya-Haste, Shankhnadikadharin।
Jai KamalalayavasiniGarudasanacharin॥

Jai Lakshmi-Vishno।

Sachchinmayakaracharane, Sachchinmayamurte।
Divyananda Vilasini, Jai Sukhamayamurte॥

Jai Lakshmi-Vishno।

Tuma Tribhuvanaki Mata, Tuma Sabake Trata।
Tuma Loka Traya Janani, Tuma Sabake Dhata॥

Jai Lakshmi-Vishno।

Tuma Dhana Jana Sukha, Santita Jai Denevali।
Paramananda Bidhata, Tuma Ho Vanamali॥

Jai Lakshmi-Vishno।

Tuma Ho Sumati Gharon Mein, Tuma Sabake Swami।
Chetana Aura Achetana, Ke Antaryami॥

Jai Lakshmi-Vishno।

Sharanagata Hun Mujha Para, Kripa Karo Mata।
Jai Lakshmi-Narayana, Nava-Mangala Data॥

Jai Lakshmi-Vishno।

Download HinduNidhi App

Download Free Shri Lakshminarayana Aarti PDF

Shri Lakshminarayana Aarti PDF

Leave a Comment