Download HinduNidhi App
Share This

॥ Doha ॥

Murti Svayambhu Sharda,
Maihar Aan Viraj।
Mala, Pustak, Dharini, 
Vina Kar Mein Saaj॥

॥ Chaupai ॥

Jai Jai Jai Sharda Maharani।
Adi Shakti Tum Jag Kalyani॥

Rup Chaturbhuj Tumharo Mata।
Tin Lok Mahan Tum Vikhyata॥

Do Sahastra Barshahi Anumana।
Pragata Bhayi Sharda Jag Jana॥

Maihara Nagar Vishva Vikhyata।
Jahan Baithi Sharda Jag Mata॥

Trikut Parvat Sharda Vasa।
Maihar Nagri Param Prakasha॥

Sharda Indu Sama Badana Tumharo।
Rupa Chaturbhuja Atishaya Pyaro॥

Koti Surya Sama Tana Dyuti Pavana।
Raja Hansa Tumharo Shachi Vahana॥

Kanana Kundala Lola Suhavahi।
Uramani Bhala Anupa Dikhavahin॥

Vina Pustaka Abhaya Dharini।
Jagatmatu Tuma Jag Viharini॥

Brahma Suta Akhanda Anupa।
Sharda Guna Gavata Surabhupa॥

Harihara Karahin Sharda Bandana।
Baruna Kubera Karahin Abhinandana॥

Sharda Rupa Chandi Avatara।
Chanda-Munda Asurana Sanhara॥

Mahisha Sura Vadha Kinhi Bhavani।
Durga Bana Sharda Kalyani॥

Dhara Rupa Sharda Bhai Chandi।
Rakta Bija Kata Rana Mundi॥

Tulasi Surya Adi Vidvana।
Sharda Suyasha Sadaiva Bakhana॥

Kalidasa Bhae Ati Vikhyata।
Tumhari Daya Sharda Mata॥

Valmika Narada Muni Deva।
Puni Puni Karahin Sharda Seva॥

Charana-Sharana Devahu Jag Maya।
Saba Jag Vyapahin Sharda Maya॥

Anu-Paramanu Sharda Vasa।
Parama Shaktimaya Parama Prakasha॥

He Sharda Tuma Brahma Svarupa।
Shiva Viranchi Pujahin Nara Bhupa॥

Brahma Shakti Nahi Ekau Bheda।
Sharda Ke Guna Gavahin Veda॥

Jai Jag Bandani Vishva Svarupa।
Nirguna-Saguna Shardahin Rupa॥

Sumirahu Sharda Nama Akhanda।
Vyapai Nahin Kalikala Prachanda॥

Surya Chandra Nabha Mandala Tare।
Sharda Kripa Chamakate Sare॥

Udbhava Sthiti Pralaya Karini।
Bandau Sharda Jagata Tarini॥

Duhkha Daridra Saba Jahin Nasai।
Tumhari Kripa Sharda Mai॥

Parama Puniti Jagata Adhara।
Matu Sharda Gyana Tumhara॥

Vidya Buddhi Milahin Sukhadani।
Jai Jai Jai Sharda Bhavani॥

Sharade Pujana Jo Jana Karahin।
Nishchaya Te Bhava Sagara Tarahin॥

Sharda Kripa Milahin Shuchi Gyana।
Hoi Sakala Vidhi Ati Kalyana॥

Jag Ke Vishaya Maha Duhkha Dai।
Bhajahun Sharda Ati Sukha Pai॥

Parama Prakasha Sharda Tora।
Divya Kirana Devahun Mama Ora॥

Paramananda Magana Mana Hoi।
Matu Sharda Sumirai Joi॥

Chitta Shanta Hovahin Japa Dhyana।
Bhajahun Sharda Hovahin Gyana॥

Rachana Rachita Sharda Keri।
Patha Karahin Bhava Chhatai Pheri॥

Sat Sat Namana Padhihe Dharidhyana।
Sharda Matu Karahin Kalyana॥

Sharda Mahima Ko Jag Jana।
Neti-Neti Kaha Veda Bakhana॥

Sat-Sat Namana Sharda Tora।
Kripa Drishti Kijai Mama Ora॥

Jo Jana Seva Karahin Tumhari।
Tina Kahan Katahun Nahi Duhkhabhari॥

Jo Yaha Patha Karai Chalisa।
Matu Sharda Dehun Ashisha॥

॥ Doha ॥

Bandaun Sharda Charan Raj,
Bhakti Gyan Mohi Dehun।
Sakal Avidya Dur Kara,
Sada Basahu Uragehun॥

Jai Jai Mai Sharda,
Maihara Tero Dham।
Sharan Matu Mohi Lijiye,
Tohi Bhajahun Nishkam॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download Meher Mata Chalisa PDF

Meher Mata Chalisa PDF

Leave a Comment