Download HinduNidhi App
Hanuman Ji

सत्राणे उड्डाणे – मारुतीची आरती

Satrane Uddane Marutichi Aarti Marathi

Hanuman JiAarti (आरती संग्रह)मराठी
Share This

॥ सत्राणे उड्डाणे – मारुतीची आरती ॥

सत्राणे उड्डाणे हुंकार वदनी ।
करि डळमळ भूमंडळ सिंधूजळ गगनी ॥
गडबडिले ब्रह्मांड धाके त्रिभुवनी ।
सुरवर नर निशाचर त्या झाल्या पळणी ॥ १ ॥

जय देव जय देव जय हनुमंता ।
तुमचे नि प्रसादे न भी कृतांता ॥

दुमदुमिली पाताळे उठिला प्रतिशब्द ।
धरथरला धरणीधर मानीला खेद ॥
कडकडिले पर्वत उड्डगण उच्छेद ॥
रामी रामदासा शक्तीचा बोध ॥

जय देव जय देव जय हनुमंता…

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download सत्राणे उड्डाणे - मारुतीची आरती PDF

सत्राणे उड्डाणे - मारुतीची आरती PDF

Leave a Comment