Download HinduNidhi App

Shri Pavanasuta Hanuman Aarti

॥ Aarti ॥

Jayati Mangalagara, Sansara,
Bharapahara, Vanarakara Vigraha Purari।
Rama-Roshanala, Jvalamala
Mishadhvantachara-Salabha-Sanharakari॥

Jayati Marudanjanamoda-Mandira,
Natagrivasugriva-Duhkhaikabandho।
Yatudhanoddhata-Kruddha-Kalagnihara,
Siddha-Sura-Sajjananandasindho॥

Jayati Rudragrani, Vishwavandyagrani,
Vishvavikhyata-Bhata-Chakravarti।
Samagatagrani, Kamajetagrani,
Ramahita, Ramabhaktanuvarti॥

Jayati Sangramajaya, Ramasandeshahara,
Kaushala-Kushala-Kalyanabhashi।
Rama-Viraharka-Santapta-Bharatadi
Nara-Nari-Shitalakaranakalpashashi॥

Jayati Sinhasanasina Sitaramana,
Nirakhi Nirbhara Harasha Nrityakari।
Rama Sambhraja Shobha-Sahita Sarvada
Tulasi-Manasa-Ramapura-Vihari॥

Download HinduNidhi App

Download Free Shri Pavanasuta Hanuman Aarti PDF

Shri Pavanasuta Hanuman Aarti PDF

Leave a Comment