Download HinduNidhi App
Misc

ज्ञानराजा महाकैवल्यतेजा – श्रीज्ञानदेवाची आरती

Dnyandevachi Aarti Marathi

MiscAarti (आरती संग्रह)मराठी
Share This

॥ महाकैवल्यतेजा – श्रीज्ञानदेवाची आरती ॥

आरती ज्ञानराजा ॥
महाकैवल्यतेजा ॥
सेविती साधुसंत ॥
मनु वेधला माझा ॥

लोपले ज्ञान जगीं ॥
त नेणती कोणी ॥
अवतार पांडुरंग ॥
नाम ठेविलें ज्ञानी ॥

आरती ज्ञानराजा..

कनकांचे ताट करी ॥
उभ्या गोपिका नारी ॥
नारद तुंबरु हो ।
साम गायन करी ॥

आरती ज्ञानराजा..

प्रगट गुह्य बोले ॥
विश्व ब्रह्मची केलें ॥
रामा जनार्दनीं ॥
पायीं ठकचि ठेलें ॥

आरती ज्ञानराजा..

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ज्ञानराजा महाकैवल्यतेजा - श्रीज्ञानदेवाची आरती PDF

ज्ञानराजा महाकैवल्यतेजा - श्रीज्ञानदेवाची आरती PDF

Leave a Comment