Download HinduNidhi App
Misc

ચંદ્ર અષ્ટોત્તર શત નામાવળિ

108 Names of Chandra Gujarati

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ગુજરાતી
Share This

|| ચંદ્ર અષ્ટોત્તર શત નામાવળિ ||

ઓં શશધરાય નમઃ ।
ઓં ચંદ્રાય નમઃ ।
ઓં તારાધીશાય નમઃ ।
ઓં નિશાકરાય નમઃ ।
ઓં સુધાનિધયે નમઃ ।
ઓં સદારાધ્યાય નમઃ ।
ઓં સત્પતયે નમઃ ।
ઓં સાધુપૂજિતાય નમઃ ।
ઓં જિતેંદ્રિયાય નમઃ ॥ 10 ॥

ઓં જગદ્યોનયે નમઃ ।
ઓં જ્યોતિશ્ચક્રપ્રવર્તકાય નમઃ ।
ઓં વિકર્તનાનુજાય નમઃ ।
ઓં વીરાય નમઃ ।
ઓં વિશ્વેશાય નમઃ ।
ઓં વિદુષાંપતયે નમઃ ।
ઓં દોષાકરાય નમઃ ।
ઓં દુષ્ટદૂરાય નમઃ ।
ઓં પુષ્ટિમતે નમઃ ।
ઓં શિષ્ટપાલકાય નમઃ ॥ 20 ॥

ઓં અષ્ટમૂર્તિપ્રિયાય નમઃ ।
ઓં અનંતાય નમઃ ।
ઓં કષ્ટદારુકુઠારકાય નમઃ ।
ઓં સ્વપ્રકાશાય નમઃ ।
ઓં પ્રકાશાત્મને નમઃ ।
ઓં દ્યુચરાય નમઃ ।
ઓં દેવભોજનાય નમઃ ।
ઓં કળાધરાય નમઃ ।
ઓં કાલહેતવે નમઃ ।
ઓં કામકૃતે નમઃ ॥ 30 ॥

ઓં કામદાયકાય નમઃ ।
ઓં મૃત્યુસંહારકાય નમઃ ।
ઓં અમર્ત્યાય નમઃ ।
ઓં નિત્યાનુષ્ઠાનદાયકાય નમઃ ।
ઓં ક્ષપાકરાય નમઃ ।
ઓં ક્ષીણપાપાય નમઃ ।
ઓં ક્ષયવૃદ્ધિસમન્વિતાય નમઃ ।
ઓં જૈવાતૃકાય નમઃ ।
ઓં શુચયે નમઃ ।
ઓં શુભ્રાય નમઃ ॥ 40 ॥

ઓં જયિને નમઃ ।
ઓં જયફલપ્રદાય નમઃ ।
ઓં સુધામયાય નમઃ ।
ઓં સુરસ્વામિને નમઃ ।
ઓં ભક્તાનામિષ્ટદાયકાય નમઃ ।
ઓં ભુક્તિદાય નમઃ ।
ઓં મુક્તિદાય નમઃ ।
ઓં ભદ્રાય નમઃ ।
ઓં ભક્તદારિદ્ર્યભંજકાય નમઃ ।
ઓં સામગાનપ્રિયાય નમઃ ॥ 50 ॥

ઓં સર્વરક્ષકાય નમઃ ।
ઓં સાગરોદ્ભવાય નમઃ ।
ઓં ભયાંતકૃતે નમઃ ।
ઓં ભક્તિગમ્યાય નમઃ ।
ઓં ભવબંધવિમોચકાય નમઃ ।
ઓં જગત્પ્રકાશકિરણાય નમઃ ।
ઓં જગદાનંદકારણાય નમઃ ।
ઓં નિસ્સપત્નાય નમઃ ।
ઓં નિરાહારાય નમઃ ।
ઓં નિર્વિકારાય નમઃ ॥ 60 ॥

ઓં નિરામયાય નમઃ ।
ઓં ભૂચ્છયાઽઽચ્છાદિતાય નમઃ ।
ઓં ભવ્યાય નમઃ ।
ઓં ભુવનપ્રતિપાલકાય નમઃ ।
ઓં સકલાર્તિહરાય નમઃ ।
ઓં સૌમ્યજનકાય નમઃ ।
ઓં સાધુવંદિતાય નમઃ ।
ઓં સર્વાગમજ્ઞાય નમઃ ।
ઓં સર્વજ્ઞાય નમઃ ।
ઓં સનકાદિમુનિસ્તુતાય નમઃ ॥ 70 ॥

ઓં સિતચ્છત્રધ્વજોપેતાય નમઃ ।
ઓં સિતાંગાય નમઃ ।
ઓં સિતભૂષણાય નમઃ ।
ઓં શ્વેતમાલ્યાંબરધરાય નમઃ ।
ઓં શ્વેતગંધાનુલેપનાય નમઃ ।
ઓં દશાશ્વરથસંરૂઢાય નમઃ ।
ઓં દંડપાણયે નમઃ ।
ઓં ધનુર્ધરાય નમઃ ।
ઓં કુંદપુષ્પોજ્જ્વલાકારાય નમઃ ।
ઓં નયનાબ્જસમુદ્ભવાય નમઃ ॥ 80 ॥

ઓં આત્રેયગોત્રજાય નમઃ ।
ઓં અત્યંતવિનયાય નમઃ ।
ઓં પ્રિયદાયકાય નમઃ ।
ઓં કરુણારસસંપૂર્ણાય નમઃ ।
ઓં કર્કટપ્રભવે નમઃ ।
ઓં અવ્યયાય નમઃ ।
ઓં ચતુરશ્રાસનારૂઢાય નમઃ ।
ઓં ચતુરાય નમઃ ।
ઓં દિવ્યવાહનાય નમઃ ।
ઓં વિવસ્વન્મંડલાગ્નેયવાસસે નમઃ ॥ 90 ॥

ઓં વસુસમૃદ્ધિદાય નમઃ ।
ઓં મહેશ્વરપ્રિયાય નમઃ ।
ઓં દાંતાય નમઃ ।
ઓં મેરુગોત્રપ્રદક્ષિણાય નમઃ ।
ઓં ગ્રહમંડલમધ્યસ્થાય નમઃ ।
ઓં ગ્રસિતાર્કાય નમઃ ।
ઓં ગ્રહાધિપાય નમઃ ।
ઓં દ્વિજરાજાય નમઃ ।
ઓં દ્યુતિલકાય નમઃ ।
ઓં દ્વિભુજાય નમઃ ॥ 100 ॥

ઓં દ્વિજપૂજિતાય નમઃ ।
ઓં ઔદુંબરનગાવાસાય નમઃ ।
ઓં ઉદારાય નમઃ ।
ઓં રોહિણીપતયે નમઃ ।
ઓં નિત્યોદયાય નમઃ ।
ઓં મુનિસ્તુત્યાય નમઃ ।
ઓં નિત્યાનંદફલપ્રદાય નમઃ ।
ઓં સકલાહ્લાદનકરાય નમઃ ॥ 108 ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ચંદ્ર અષ્ટોત્તર શત નામાવળિ PDF

ચંદ્ર અષ્ટોત્તર શત નામાવળિ PDF

Leave a Comment