Download HinduNidhi App
Misc

लक्ष्मी नरसिंह अष्टोत्तर शत नामावलि

108 Names of Lakshmi Narasima Marathi

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)मराठी
Share This

 || लक्ष्मी नरसिंह अष्टोत्तर शत नामावलि ||

ॐ नारसिंहाय नमः
ॐ महासिंहाय नमः
ॐ दिव्य सिंहाय नमः
ॐ महाबलाय नमः
ॐ उग्र सिंहाय नमः
ॐ महादेवाय नमः
ॐ स्तंभजाय नमः
ॐ उग्रलोचनाय नमः
ॐ रौद्राय नमः
ॐ सर्वाद्भुताय नमः ॥ 10 ॥

ॐ श्रीमते नमः
ॐ योगानंदाय नमः
ॐ त्रिविक्रमाय नमः
ॐ हरये नमः
ॐ कोलाहलाय नमः
ॐ चक्रिणे नमः
ॐ विजयाय नमः
ॐ जयवर्णनाय नमः
ॐ पंचाननाय नमः
ॐ परब्रह्मणे नमः ॥ 20 ॥

ॐ अघोराय नमः
ॐ घोर विक्रमाय नमः
ॐ ज्वलन्मुखाय नमः
ॐ महा ज्वालाय नमः
ॐ ज्वालामालिने नमः
ॐ महा प्रभवे नमः
ॐ निटलाक्षाय नमः
ॐ सहस्राक्षाय नमः
ॐ दुर्निरीक्षाय नमः
ॐ प्रतापनाय नमः ॥ 30 ॥

ॐ महादंष्ट्रायुधाय नमः
ॐ प्राज्ञाय नमः
ॐ चंडकोपिने नमः
ॐ सदाशिवाय नमः
ॐ हिरण्यक शिपुध्वंसिने नमः
ॐ दैत्यदान वभंजनाय नमः
ॐ गुणभद्राय नमः
ॐ महाभद्राय नमः
ॐ बलभद्रकाय नमः
ॐ सुभद्रकाय नमः ॥ 40 ॥

ॐ करालाय नमः
ॐ विकरालाय नमः
ॐ विकर्त्रे नमः
ॐ सर्वर्त्रकाय नमः
ॐ शिंशुमाराय नमः
ॐ त्रिलोकात्मने नमः
ॐ ईशाय नमः
ॐ सर्वेश्वराय नमः
ॐ विभवे नमः
ॐ भैरवाडंबराय नमः ॥ 50 ॥

ॐ दिव्याय नमः
ॐ अच्युताय नमः
ॐ कवये नमः
ॐ माधवाय नमः
ॐ अधोक्षजाय नमः
ॐ अक्षराय नमः
ॐ शर्वाय नमः
ॐ वनमालिने नमः
ॐ वरप्रदाय नमः
ॐ अध्भुताय नमः
ॐ भव्याय नमः
ॐ श्रीविष्णवे नमः
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः
ॐ अनघास्त्राय नमः
ॐ नखास्त्राय नमः
ॐ सूर्य ज्योतिषे नमः
ॐ सुरेश्वराय नमः
ॐ सहस्रबाहवे नमः
ॐ सर्वज्ञाय नमः ॥ 70 ॥

ॐ सर्वसिद्ध प्रदायकाय नमः
ॐ वज्रदंष्ट्रय नमः
ॐ वज्रनखाय नमः
ॐ महानंदाय नमः
ॐ परंतपाय नमः
ॐ सर्वमंत्रैक रूपाय नमः
ॐ सर्वतंत्रात्मकाय नमः
ॐ अव्यक्ताय नमः
ॐ सुव्यक्ताय नमः ॥ 80 ॥

ॐ वैशाख शुक्ल भूतोत्धाय नमः
ॐ शरणागत वत्सलाय नमः
ॐ उदार कीर्तये नमः
ॐ पुण्यात्मने नमः
ॐ दंड विक्रमाय नमः
ॐ वेदत्रय प्रपूज्याय नमः
ॐ भगवते नमः
ॐ परमेश्वराय नमः
ॐ श्री वत्सांकाय नमः ॥ 90 ॥

ॐ श्रीनिवासाय नमः
ॐ जगद्व्यपिने नमः
ॐ जगन्मयाय नमः
ॐ जगत्भालाय नमः
ॐ जगन्नाधाय नमः
ॐ महाकायाय नमः
ॐ द्विरूपभ्रते नमः
ॐ परमात्मने नमः
ॐ परज्योतिषे नमः
ॐ निर्गुणाय नमः ॥ 100 ॥

ॐ नृके सरिणे नमः
ॐ परतत्त्वाय नमः
ॐ परंधाम्ने नमः
ॐ सच्चिदानंद विग्रहाय नमः
ॐ लक्ष्मीनृसिंहाय नमः
ॐ सर्वात्मने नमः
ॐ धीराय नमः
ॐ प्रह्लाद पालकाय नमः
ॐ श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः ॥ 108 ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download लक्ष्मी नरसिंह अष्टोत्तर शत नामावलि PDF

लक्ष्मी नरसिंह अष्टोत्तर शत नामावलि PDF

Leave a Comment