Download HinduNidhi App
Misc

ஶ்ரீ வேம்கடேஶ அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலீ

108 Names of Lord Venkateshwara Tamil

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)தமிழ்
Share This

 ||ஶ்ரீ வேம்கடேஶ அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலீ ||

ஓம் ஶ்ரீவேம்கடேஶாய னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீனிவாஸாய னமஃ |
ஓம் லக்ஷ்மீபதயே னமஃ |
ஓம் அனாமயாய னமஃ |
ஓம் அம்றுதாம்ஶாய னமஃ |
ஓம் ஜகத்வம்த்யாய னமஃ |
ஓம் கோவிம்தாய னமஃ |
ஓம் ஶாஶ்வதாய னமஃ |
ஓம் ப்ரபவே னமஃ |
ஓம் ஶேஷாத்ரினிலயாய னமஃ || ௧0 ||

ஓம் தேவாய னமஃ |
ஓம் கேஶவாய னமஃ |
ஓம் மதுஸூதனாய னமஃ |
ஓம் அம்ற்றுதாய னமஃ |
ஓம் மாதவாய னமஃ |
ஓம் க்றுஷ்ணாய னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீஹரயே னமஃ |
ஓம் ஜ்ஞானபம்ஜராய னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீவத்ஸவக்ஷஸே னமஃ |
ஓம் ஸர்வேஶாய னமஃ || ௨0 ||

ஓம் கோபாலாய னமஃ |
ஓம் புருஷோத்தமாய னமஃ |
ஓம் கோபீஶ்வராய னமஃ |
ஓம் பரம்ஜ்யோதிஷே னமஃ |
ஓம் வைகும்டபதயே னமஃ |
ஓம் அவ்யயாய னமஃ |
ஓம் ஸுதாதனவே னமஃ |
ஓம் யாதவேம்த்ராய னமஃ |
ஓம் னித்யயௌவனரூபவதே னமஃ |
ஓம் சதுர்வேதாத்மகாய னமஃ || ௩0 ||

ஓம் விஷ்ணவே னமஃ |
ஓம் அச்யுதாய னமஃ |
ஓம் பத்மினீப்ரியாய னமஃ |
ஓம் தராபதயே னமஃ |
ஓம் ஸுரபதயே னமஃ |
ஓம் னிர்மலாய னமஃ |
ஓம் தேவபூஜிதாய னமஃ |
ஓம் சதுர்புஜாய னமஃ |
ஓம் சக்ரதராய னமஃ |
ஓம் த்ரிதாம்னே னமஃ || ௪0 ||

ஓம் த்ரிகுணாஶ்ரயாய னமஃ |
ஓம் னிர்விகல்பாய னமஃ |
ஓம் னிஷ்களம்காய னமஃ |
ஓம் னிராதம்காய னமஃ |
ஓம் னிரம்ஜனாய னமஃ |
ஓம் னிராபாஸாய னமஃ |
ஓம் னிர்குணாய னமஃ |
ஓம் னித்யத்றுப்தாய னமஃ |
ஓம் னிருபத்ரவாய னமஃ |
ஓம் கதாதராய னமஃ || ௫0 ||

ஓம் ஶாம்க்ரபாணயே னமஃ |
ஓம் னம்தகினே னமஃ |
ஓம் ஶம்கதாரகாய னமஃ |
ஓம் அனேகமூர்தயே னமஃ |
ஓம் அவ்யக்தாய னமஃ |
ஓம் கடிஹஸ்தாய னமஃ |
ஓம் வரப்ரதாய னமஃ |
ஓம் அனேகாத்மனே னமஃ |
ஓம் தீனபம்தவே னமஃ |
ஓம் ஆர்தலோகாபயப்ரதாய னமஃ || ௬0 ||

ஓம் ஆகாஶராஜவரதாய னமஃ |
ஓம் யோகிஹ்றுத்பத்மமம்திராய னமஃ |
ஓம் தாமோதராய னமஃ |
ஓம் ஜகத்பாலாய னமஃ |
ஓம் பாபக்னாய னமஃ |
ஓம் பக்தவத்ஸலாய னமஃ |
ஓம் த்ரிவிக்ரமாய னமஃ |
ஓம் ஶிம்ஶுமாராய னமஃ |
ஓம் ஜடாமுகுடஶோபிதாய னமஃ |
ஓம் ஶம்கமத்யோல்லஸன்மம்ஜுலகிம்கிண்யாட்யகரம்டகாய னமஃ || ௭0 ||

ஓம் னீலமேகஶ்யாமதனவே னமஃ |
ஓம் பில்வபத்ரார்சன ப்ரியாய னமஃ |
ஓம் ஜகத்வ்யாபினே னமஃ |
ஓம் ஜகத்கர்த்ரே னமஃ |
ஓம் ஜகத்ஸாக்ஷிணே னமஃ |
ஓம் ஜகத்பதயே னமஃ |
ஓம் சிம்திதார்த ப்ரதாயகாய னமஃ |
ஓம் ஜிஷ்ணவே னமஃ |
ஓம் தாஶார்ஹாய னமஃ |
ஓம் தஶரூபவதே னமஃ || ௮0 ||

ஓம் தேவகீனம்தனாய னமஃ |
ஓம் ஶௌரயே னமஃ |
ஓம் ஹயக்ரீவாய னமஃ |
ஓம் ஜனார்தனாய னமஃ |
ஓம் கன்யாஶ்ரவணதாரேஜ்யாய னமஃ |
ஓம் பீதாம்பரதராய னமஃ |
ஓம் அனகாய னமஃ |
ஓம் வனமாலினே னமஃ |
ஓம் பத்மனாபாய னமஃ |
ஓம் ம்றுகயாஸக்தமானஸாய னமஃ || ௯0 ||

ஓம் அஶ்வாரூடாய னமஃ |
ஓம் கட்கதாரிணே னமஃ |
ஓம் தனார்ஜனஸுமுத்ஸுகாய னமஃ |
ஓம் கனஸாரலஸன்மத்யத கஸ்தூரீதிலகோஜ்ஜ்வலாய னமஃ |
ஓம் ஸச்சிதானம்தரூபாய னமஃ |
ஓம் ஜகன்மம்களதாயகாய னமஃ |
ஓம் யஜ்ஞரூபாய னமஃ |
ஓம் யஜ்ஞபோக்த்ரே னமஃ |
ஓம் சின்மயாய னமஃ |
ஓம் பரமேஶ்வராய னமஃ || ௧00 ||

ஓம் பரமார்தப்ரதாயகாய னமஃ |
ஓம் ஶாம்தாய னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீமதே னமஃ |
ஓம் தோர்தம்டவிக்ரமாய னமஃ |
ஓம் பராத்பராய னமஃ |
ஓம் பரப்ரஹ்மணே னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீ விபவே னமஃ |
ஓம் ஜகதேஶ்வராய னமஃ || ௧0௮ ||

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ஶ்ரீ வேம்கடேஶ அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலீ PDF

ஶ்ரீ வேம்கடேஶ அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலீ PDF

Leave a Comment