Download HinduNidhi App
Misc

శ్రీ వేంకటేశ అష్టోత్తర శతనామావలీ

108 Names of Lord Venkateshwara Telugu

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)తెలుగు
Share This

|| శ్రీ వేంకటేశ అష్టోత్తర శతనామావలీ ||

ఓం శ్రీవేంకటేశాయ నమః |
ఓం శ్రీనివాసాయ నమః |
ఓం లక్ష్మీపతయే నమః |
ఓం అనామయాయ నమః |
ఓం అమృతాంశాయ నమః |
ఓం జగద్వంద్యాయ నమః |
ఓం గోవిందాయ నమః |
ఓం శాశ్వతాయ నమః |
ఓం ప్రభవే నమః |
ఓం శేషాద్రినిలయాయ నమః || ౧౦ ||

ఓం దేవాయ నమః |
ఓం కేశవాయ నమః |
ఓం మధుసూదనాయ నమః |
ఓం అమృతాయ నమః |
ఓం మాధవాయ నమః |
ఓం కృష్ణాయ నమః |
ఓం శ్రీహరయే నమః |
ఓం జ్ఞానపంజరాయ నమః |
ఓం శ్రీవత్సవక్షసే నమః |
ఓం సర్వేశాయ నమః || ౨౦ ||

ఓం గోపాలాయ నమః |
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః |
ఓం గోపీశ్వరాయ నమః |
ఓం పరంజ్యోతిషే నమః |
ఓం వైకుంఠపతయే నమః |
ఓం అవ్యయాయ నమః |
ఓం సుధాతనవే నమః |
ఓం యాదవేంద్రాయ నమః |
ఓం నిత్యయౌవనరూపవతే నమః |
ఓం చతుర్వేదాత్మకాయ నమః || ౩౦ ||

ఓం విష్ణవే నమః |
ఓం అచ్యుతాయ నమః |
ఓం పద్మినీప్రియాయ నమః |
ఓం ధరాపతయే నమః |
ఓం సురపతయే నమః |
ఓం నిర్మలాయ నమః |
ఓం దేవపూజితాయ నమః |
ఓం చతుర్భుజాయ నమః |
ఓం చక్రధరాయ నమః |
ఓం త్రిధామ్నే నమః || ౪౦ ||

ఓం త్రిగుణాశ్రయాయ నమః |
ఓం నిర్వికల్పాయ నమః |
ఓం నిష్కళంకాయ నమః |
ఓం నిరాతంకాయ నమః |
ఓం నిరంజనాయ నమః |
ఓం నిరాభాసాయ నమః |
ఓం నిత్యతృప్తాయ నమః |
ఓం నిర్గుణాయ నమః |
ఓం నిరుపద్రవాయ నమః |
ఓం గదాధరాయ నమః || ౫౦ ||

ఓం శాంగ్రపాణయే నమః |
ఓం నందకినే నమః |
ఓం శంఖదారకాయ నమః |
ఓం అనేకమూర్తయే నమః |
ఓం అవ్యక్తాయ నమః |
ఓం కటిహస్తాయ నమః |
ఓం వరప్రదాయ నమః |
ఓం అనేకాత్మనే నమః |
ఓం దీనబంధవే నమః |
ఓం ఆర్తలోకాభయప్రదాయ నమః || ౬౦ ||

ఓం ఆకాశరాజవరదాయ నమః |
ఓం యోగిహృత్పద్మమందిరాయ నమః |
ఓం దామోదరాయ నమః |
ఓం జగత్పాలాయ నమః |
ఓం పాపఘ్నాయ నమః |
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః |
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః|
ఓం శింశుమారాయ నమః |
ఓం జటాముకుటశోభితాయ నమః |
ఓం శంఖమధ్యోల్లసన్మంజులకింకిణ్యాఢ్యకరండకాయ నమః || ౭౦ ||

ఓం నీలమేఘశ్యామతనవే నమః |
ఓం బిల్వపత్రార్చన ప్రియాయ నమః |
ఓం జగద్వ్యాపినే నమః |
ఓం జగత్కర్త్రే నమః |
ఓం జగత్సాక్షిణే నమః |
ఓం జగత్పతయే నమః |
ఓం చింతితార్థ ప్రదాయకాయ నమః |
ఓం జిష్ణవే నమః |
ఓం దాశార్హాయ నమః |
ఓం దశరూపవతే నమః || ౮౦ ||

ఓం దేవకీనందనాయ నమః |
ఓం శౌరయే నమః |
ఓం హయగ్రీవాయ నమః |
ఓం జనార్దనాయ నమః |
ఓం కన్యాశ్రవణతారేజ్యాయ నమః |
ఓం పీతాంబరధరాయ నమః |
ఓం అనఘాయ నమః |
ఓం వనమాలినే నమః |
ఓం పద్మనాభాయ నమః |
ఓం మృగయాసక్తమానసాయ నమః || ౯౦ ||

ఓం అశ్వారూఢాయ నమః |
ఓం ఖడ్గధారిణే నమః |
ఓం ధనార్జనసుముత్సుకాయ నమః |
ఓం ఘనసారలసన్మధ్యత కస్తూరీతిలకోజ్జ్వలాయ నమః |
ఓం సచ్చిదానందరూపాయ నమః |
ఓం జగన్మంగళదాయకాయ నమః |
ఓం యజ్ఞరూపాయ నమః |
ఓం యజ్ఞభోక్త్రే నమః |
ఓం చిన్మయాయ నమః |
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః || ౧౦౦ ||

ఓం పరమార్థప్రదాయకాయ నమః |
ఓం శాంతాయ నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం దోర్దండవిక్రమాయ నమః |
ఓం పరాత్పరాయ నమః |
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః |
ఓం శ్రీ విభవే నమః |
ఓం జగదేశ్వరాయ నమః || ౧౦౮ ||

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download శ్రీ వేంకటేశ అష్టోత్తర శతనామావలీ PDF

శ్రీ వేంకటేశ అష్టోత్తర శతనామావలీ PDF

Leave a Comment