Download HinduNidhi App
Misc

வினாயக அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி³

108 Names of Vinayaka Tamil

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)தமிழ்
Share This

|| வினாயக அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி³ ||

ஓம் வினாயகாய நம: ।
ஓம் விக்⁴னராஜாய நம: ।
ஓம் கௌ³ரீபுத்ராய நம: ।
ஓம் க³ணேஶ்வராய நம: ।
ஓம் ஸ்கன்தா³க்³ரஜாய நம: ।
ஓம் அவ்யயாய நம: ।
ஓம் பூதாய நம: ।
ஓம் த³க்ஷாய நம: ।
ஓம் அத்⁴யக்ஷாய நம: ।
ஓம் த்³விஜப்ரியாய நம: । 1௦ ।

ஓம் அக்³னிக³ர்வச்சி²தே³ நம: ।
ஓம் இன்த்³ரஶ்ரீப்ரதா³ய நம: ।
ஓம் வாணீப்ரதா³யகாய நம: ।
ஓம் ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³ய நம: ।
ஓம் ஶர்வதனயாய நம: ।
ஓம் ஶர்வரீப்ரியாய நம: ।
ஓம் ஸர்வாத்மகாய நம: ।
ஓம் ஸ்ருஷ்டிகர்த்ரே நம: ।
ஓம் தே³வானீகார்சிதாய நம: ।
ஓம் ஶிவாய நம: । 2௦ ।

ஓம் ஸித்³தி⁴பு³த்³தி⁴ப்ரதா³ய நம: ।
ஓம் ஶான்தாய நம: ।
ஓம் ப்³ரஹ்மசாரிணே நம: ।
ஓம் கஜ³ானநாய நம: ।
ஓம் த்³வைமாதுராய நம: ।
ஓம் முனிஸ்துத்யாய நம: ।
ஓம் ப⁴க்தவிக்⁴னவினாஶனாய நம: ।
ஓம் ஏகத³ன்தாய நம: ।
ஓம் சதுர்பா³ஹவே நம: ।
ஓம் சதுராய நம: । 3௦ ।

ஓம் ஶக்திஸம்யுதாய நம: ।
ஓம் லம்போ³த³ராய நம: ।
ஓம் ஶூர்பகர்ணாய நம: ।
ஓம் ஹரயே நம: ।
ஓம் ப்³ரஹ்மவிது³த்தமாய நம: ।
ஓம் காவ்யாய நம: ।
ஓம் க்³ரஹபதயே நம: ।
ஓம் காமினே நம: ।
ஓம் ஸோமஸூர்யாக்³னிலோசனாய நம: ।
ஓம் பாஶாங்குஶத⁴ராய நம: । 4௦ ।

ஓம் சண்டா³ய நம: ।
ஓம் கு³ணாதீதாய நம: ।
ஓம் நிரஞ்ஜனாய நம: ।
ஓம் அகல்மஷாய நம: ।
ஓம் ஸ்வயம் ஸித்³தா⁴ய நம: ।
ஓம் ஸித்³தா⁴ர்சிதபதா³ம்பு³ஜாய நம: ।
ஓம் பீ³ஜாபூரப²லாஸக்தாய நம: ।
ஓம் வரதா³ய நம: ।
ஓம் ஶாஶ்வதாய நம: ।
ஓம் க்ருதினே நம: । 5௦ ।

ஓம் த்³விஜப்ரியாய நம: ।
ஓம் வீதப⁴யாய நம: ।
ஓம் க³தி³னே நம: ।
ஓம் சக்ரிணே நம: ।
ஓம் இக்ஷுசாபத்⁴ருதே நம: ।
ஓம் ஶ்ரீதா³ய நம: ।
ஓம் அஜாய நம: ।
ஓம் உத்பலகராய நம: ।
ஓம் ஶ்ரீபதிஸ்துதிஹர்ஷிதாய நம: ।
ஓம் குலாத்³ரிபே⁴த்த்ரே நம: । 6௦ ।

ஓம் ஜடிலாய நம: ।
ஓம் சன்த்³ரசூடா³ய நம: ।
ஓம் அமரேஶ்வராய நம: ।
ஓம் நாக³யஜ்ஞோபவீதவதே நம: ।
ஓம் கலிகல்மஷனாஶனாய நம: ।
ஓம் ஸ்து²லகண்டா²ய நம: ।
ஓம் ஸ்வயங்கர்த்ரே நம: ।
ஓம் ஸாமகோ⁴ஷப்ரியாய நம: ।
ஓம் பராய நம: ।
ஓம் ஸ்தூ²லதுண்டா³ய நம: । 7௦ ।

ஓம் அக்³ரண்யாய நம: ।
ஓம் தீ⁴ராய நம: ।
ஓம் வாகீ³ஶாய நம: ।
ஓம் ஸித்³தி⁴தா³யகாய நம: ।
ஓம் தூ³ர்வாபி³ல்வப்ரியாய நம: ।
ஓம் கான்தாய நம: ।
ஓம் பாபஹாரிணே நம: ।
ஓம் ஸமாஹிதாய நம: ।
ஓம் ஆஶ்ரிதஶ்ரீகராய நம: ।
ஓம் ஸௌம்யாய நம: । 8௦ ।

ஓம் ப⁴க்தவாஞ்சி²ததா³யகாய நம: ।
ஓம் ஶான்தாய நம: ।
ஓம் அச்யுதார்ச்யாய நம: ।
ஓம் கைவல்யாய நம: ।
ஓம் ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹாய நம: ।
ஓம் ஜ்ஞானினே நம: ।
ஓம் த³யாயுதாய நம: ।
ஓம் தா³ன்தாய நம: ।
ஓம் ப்³ரஹ்மத்³வேஷவிவர்ஜிதாய நம: ।
ஓம் ப்ரமத்ததை³த்யப⁴யதா³ய நம: । 9௦ ।

ஓம் வ்யக்தமூர்தயே நம: ।
ஓம் அமூர்திமதே நம: ।
ஓம் ஶைலேன்த்³ரதனுஜோத்ஸங்க³கே²லனோத்ஸுகமானஸாய நம: ।
ஓம் ஸ்வலாவண்யஸுதா⁴ஸாரஜிதமன்மத²விக்³ரஹாய நம: ।
ஓம் ஸமஸ்தஜக³தா³தா⁴ராய நம: ।
ஓம் மாயினே நம: ।
ஓம் மூஷகவாஹனாய நம: ।
ஓம் ரமார்சிதாய நம: ।
ஓம் வித⁴யே நம: ।
ஓம் ஶ்ரீகண்டா²ய நம: । 1௦௦ ।

ஓம் விபு³தே⁴ஶ்வராய நம: ।
ஓம் சின்தாமணித்³வீபபதயே நம: ।
ஓம் பரமாத்மனே நம: ।
ஓம் கஜ³ானநாய நம: ।
ஓம் ஹ்ருஷ்டாய நம: ।
ஓம் துஷ்டாய நம: ।
ஓம் ப்ரஸன்னாத்மனே நம: ।
ஓம் ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யகாய நம: । 1௦8 ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download வினாயக அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி³ PDF

வினாயக அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி³ PDF

Leave a Comment