Download HinduNidhi App
Bhairava

ஸ்ரீ படுக் பைரவ ஹிருதயம்

Batuk Bhairav Hridayam Tamil

BhairavaHridayam (हृदयम् संग्रह)தமிழ்
Share This

|| ஸ்ரீ படுக் பைரவ ஹிருதயம் ||

பூர்வபீடி²கா

கைலாஶஶிக²ராஸீனம்ʼ தே³வதே³வம்ʼ ஜக³த்³கு³ரும் .
தே³வீ பப்ரச்ச² ஸர்வஜ்ஞம்ʼ ஶங்கரம்ʼ வரத³ம்ʼ ஶிவம் ..

.. ஶ்ரீதே³வ்யுவாச ..

தே³வதே³வ பரேஶான ப⁴க்த்தாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யக .
ப்ரப்³ரூஹி மே மஹாபா⁴க³ கோ³ப்யம்ʼ யத்³யபி ந ப்ரபோ⁴ ..

ப³டுகஸ்யைவ ஹ்ருʼத³யம்ʼ ஸாத⁴கானாம்ʼ ஹிதாய ச .

.. ஶ்ரீஶிவ உவாச ..

ஶ்ருʼணு தே³வி ப்ரவக்ஷ்யாமி ஹ்ருʼத³யம்ʼ ப³டுகஸ்ய ச ..

கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம்ʼ கு³ஹ்யம்ʼ தச்ச்²ருʼணுஷ்வ து மத்⁴யமே .
ஹ்ருʼத³யாஸ்யாஸ்ய தே³வேஶி ப்³ருʼஹதா³ரண்யகோ ருʼஷி꞉ ..

ச²ந்தோ³(அ)னுஷ்டுப் ஸமாக்²யாதோ தே³வதா ப³டுக꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ .
ப்ரயோகா³பீ⁴ஷ்டஸித்³த⁴யர்த²ம்ʼ விநியோக³꞉ ப்ரகீர்தித꞉ ..

.. ஸவிதி⁴ ஹ்ருʼத³யஸ்தோத்ரஸ்ய விநியோக³꞉ ..

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீப³டுகபை⁴ரவஹ்ருʼத³யஸ்தோத்ரஸ்ய ஶ்ரீப்³ருʼஹதா³ரண்யக ருʼஷி꞉ .
அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ . ஶ்ரீப³டுகபை⁴ரவ꞉ தே³வதா .
அபீ⁴ஷ்டஸித்³த்⁴யர்த²ம்ʼ பாடே² விநியோக³꞉ ..

.. அத² ருʼஷ்யாதி³ந்யாஸ꞉ ..

ஶ்ரீ ப்³ருʼஹதா³ரண்யகருʼஷயே நம꞉ ஶிரஸி .
அனுஷ்டுப்ச²ந்த³ஸே நம꞉ முகே² .
ஶ்ரீப³டுகபை⁴ரவதே³வதாயை நம꞉ ஹ்ருʼத³யே .
அபீ⁴ஷ்டஸித்³த்⁴யர்த²ம்ʼ பாடே² விநியோகா³ய நம꞉ ஸர்வாங்கே³ ..

.. இதி ருʼஷ்யாதி³ந்யாஸ꞉ ..

ௐ ப்ரணவேஶ꞉ ஶிர꞉ பாது லலாடே ப்ரமதா²தி⁴ப꞉ .
கபோலௌ காமவபுஷோ ப்⁴ரூபா⁴கே³ பை⁴ரவேஶ்வர꞉ ..

நேத்ரயோர்வஹ்னிநயனோ நாஸிகாயாமகா⁴பஹ꞉ .
ஊர்த்⁴வோஷ்டே² தீ³ர்க⁴நயனோ ஹ்யத⁴ரோஷ்டே² ப⁴யாஶன꞉ ..

சிபு³கே பா⁴லநயனோ க³ண்ட³யோஶ்சந்த்³ரஶேக²ர꞉ .
முகா²ந்தரே மஹாகாலோ பீ⁴மாக்ஷோ முக²மண்ட³லே ..

க்³ரீவாயாம்ʼ வீரப⁴த்³ரோ(அ)வ்யாத்³ க⁴ண்டிகாயாம்ʼ மஹோத³ர꞉ .
நீலகண்டோ² க³ண்ட³தே³ஶே ஜிஹ்வாயாம்ʼ ப²ணிபூ⁴ஷண꞉ ..

த³ஶனே வஜ்ரத³ஶனோ தாலுகே ஹ்யம்ருʼதேஶ்வர꞉ .
தோ³ர்த³ண்டே³ வஜ்ரத³ண்டோ³ மே ஸ்கந்த⁴யோ꞉ ஸ்கந்த³வல்லப⁴꞉ ..

கூர்பரே கஞ்ஜநயனோ ப²ணௌ பே²த்காரிணீபதி꞉ .
அங்கு³லீஷு மஹாபீ⁴மோ நகே²ஷு அக⁴ஹா(அ)வது ..

கக்ஷே வ்யாக்⁴ராஸனோ பாது கட்யாம்ʼ மாதங்க³சர்மணீ .
குக்ஷௌ காமேஶ்வர꞉ பாது வஸ்திதே³ஶே ஸ்மராந்தக꞉ ..

ஶூலபாணிர்லிங்க³தே³ஶே கு³ஹ்யே கு³ஹ்யேஶ்வரோ(அ)வது .
ஜங்கா⁴யாம்ʼ வஜ்ரத³மனோ ஜக⁴னே ஜ்ருʼம்ப⁴கேஶ்வர꞉ ..

பாதௌ³ ஜ்ஞானப்ரத³꞉ பாது த⁴னத³ஶ்சாங்கு³லீஷு ச .
தி³க்³வாஸோ ரோமகூபேஷு ஸந்தி⁴தே³ஶே ஸதா³ஶிவ꞉ ..

பூர்வாஶாம்ʼ காமபீட²ஸ்த²꞉ உட்³டீ³ஶஸ்தோ²(அ)க்³னிகோணகே .
யாம்யாம்ʼ ஜாலந்த⁴ரஸ்தோ² மே நைர்ருʼத்யாம்ʼ கோடிபீட²க³꞉ ..

வாருண்யாம்ʼ வஜ்ரபீட²ஸ்தோ² வாயவ்யாம்ʼ குலபீட²க³꞉ .
உதீ³ச்யாம்ʼ வாணபீட²ஸ்த²꞉ ஐஶான்யாமிந்து³பீட²க³꞉ ..

ஊர்த்⁴வம்ʼ பீ³ஜேந்த்³ரபீட²ஸ்த²꞉ கே²டஸ்தோ² பூ⁴தலோ(அ)வது .
ருரு꞉ ஶயானே(அ)வது மாம்ʼ சண்டோ³ வாதே³ ஸதா³(அ)வது ..

க³மனே தீவ்ரநயன꞉ ஆஸீனே பூ⁴தவல்லப⁴꞉ .
யுத்³த⁴காலே மஹாபீ⁴மோ ப⁴யகாலே ப⁴வாந்தக꞉ ..

ரக்ஷ ரக்ஷ பரேஶான பீ⁴மத³ம்ʼஷ்ட்ர ப⁴யாபஹ .
மஹாகால மஹாகால ரக்ஷ மாம்ʼ காலஸங்கடாத் ..

.. ப²லஶ்ருதி꞉ ..

இதீத³ம்ʼ ஹ்ருʼத³யம்ʼ தி³வ்யம்ʼ ஸர்வபாபப்ரணாஶனம் .
ஸர்வஸம்பத்ப்ரத³ம்ʼ ப⁴த்³ரே ஸர்வஸித்³தி⁴ப²லப்ரத³ம் ..

.. இதி ஶ்ரீப³டுகபை⁴ரவஹ்ருʼத³யஸ்தோத்ரம்ʼ ஸம்பூர்ணம் ..

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ஸ்ரீ படுக் பைரவ ஹிருதயம் PDF

ஸ்ரீ படுக் பைரவ ஹிருதயம் PDF

Leave a Comment