Download HinduNidhi App
Shri Krishna

आरती भुवनसुंदराची – कृष्णाची आरती

Bhuwansundarachi Krushnachi Aarti Marathi

Shri KrishnaAarti (आरती संग्रह)मराठी
Share This

॥ आरती भुवनसुंदराची – कृष्णाची आरती ॥

आरती भुवनसुंदराची ।
इंदिरावरा मुकुंदाची ॥

पद्मसम पादयुग्मरंगा ।
ओवाळणी होति भृंगा ॥
नखमणि स्रवताहे गंगा ।
जे का त्रिविधतापभंगा ॥

वर्तुळ गुल्फ भ्राजमाने ॥
किंकिणीक्वणित, नाद घणघणित, वांकिवर झुणित, नूपुरे झन्न मंजिराची ।
झनन ध्वनी मंजिराची ॥

आरती भुवनसुंदराची…

पीतपट हाटकतप्तवर्णी ।
कांची नितंब सुस्थानी ॥

नाभिची अगाध ही करणी ।
विश्वजनकाची जे जननई ॥

त्रिवलीललित उदरशोभा ।
कंबुगळा माळ विलंबित, झळाळ कौस्तुभ, सरळ बाहू, श्रीवत्सतरलमणि मरळ कंकणाची ।
प्रीति बहु जडित कंकणांची ॥

आरती भुवनसुंदराची…

इंदुसम आस्य कुंदरदना ।
अधरारुणार्क-बिंबवदना ॥

पाहता भ्रांति पड़े मदना ।
सजलमेघाब्धि दैत्यदमना ॥

झळकत मकरकुंडलाभा ।
कुटिलकुंतली, मयूरपत्रावली वेष्टिली, तिलक भाळि केशरी झळाळित, कृष्णकस्तुरीची ।
अक्षता भाळि कस्तुरीची ।

आरती भुवनसुंदराची…

कल्पद्रुमातळी मूर्ती ।
सौदामिनी कोटिदीप्ती ॥

गोपीगोपवलय भवती ।
त्रिविष्टप पुष्पवृष्टि करिती ॥

मंजुळ मधुर मुरलिनादे ।
चकित गंधर्व, चकित अप्सरा, सुरागिरिवरा, कर्पुराधरा, रतीने प्रेमयुक्त साची ।
आरती ओवाळित साची ॥

आरती भुवनसुंदराची…

वृंदावनीचिये हरणी ।
सखे गे कृष्ण माय बहिणी ॥

श्रमलो भवाब्धिचे फिरणी ।
आता मज ठाव देई चरणी ॥

अहा हे पूर्ण पुण्यश्लोका ।
नमितो चरण शरण मी, करुणा येऊ दे विशालपाणीम कृष्ण नेणते बाळ आपुले, राखि लाज याची ।
दयानिधे राखि लाज याची ।

आरती भुवनसुंदराची…

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download आरती भुवनसुंदराची - कृष्णाची आरती PDF

आरती भुवनसुंदराची - कृष्णाची आरती PDF

Leave a Comment