Download HinduNidhi App
Shri Krishna

श्यामलवर्णा षड्रिपुदमना – कृष्णाची आरती

Shyamalvarna Shadripudamana Krushnachi Aarti Marathi

Shri KrishnaAarti (आरती संग्रह)मराठी
Share This

॥ श्यामलवर्णा षड्रिपुदमना – कृष्णाची आरती ॥

श्यामलवर्णा षड्रिपुदमना राधारमणा तूच हरी ।
आरति करितो बहुप्रेमाने भवभयसंकट दूर करी ॥

दानवदमना भूभयहरणा भक्तरक्षणा अवरतसी ।
भक्तकाजकल्पद्रुम म्हणुनी निशिदिनी ध्याती भक्त तुशी ॥
अतिविषधर जो काळा फणिवर कालिया यमुनाजलवासी ।
तत्फणिवर तू नृत्य करूनी पोचविले त्या मुक्तीसी ॥

श्यामलवर्णा षड्रिपुदमना…

कैटभ चाणुर कंसादिक हे शौर्ये वधिले अमित अरी ।
नारद तुंबर गाती सुस्वर वर्णिति लीला बहुत परी ॥
अपार महिमा श्रवण करोनी भजली त्याते मुक्त करी ।
दास तुझा दत्तात्रय नमुनी प्रार्थित अज्ञानास हरी ॥

श्यामलवर्णा षड्रिपुदमना…

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download श्यामलवर्णा षड्रिपुदमना - कृष्णाची आरती PDF

श्यामलवर्णा षड्रिपुदमना - कृष्णाची आरती PDF

Leave a Comment