Download HinduNidhi App
Shri Krishna

ओवाळू आरती मदनगोपाळा – कृष्णाची आरती

Ovalu Madangopala Krushnachi Aarti Marathi

Shri KrishnaAarti (आरती संग्रह)मराठी
Share This

॥ ओवाळू आरती मदनगोपाळा – कृष्णाची आरती ॥

ओवाळू आरती मदनगोपाळा ।
श्यामसुंदर गळा वैजयंतीमाळा ॥

चरणकमल ज्याचे अति सुकुम ।
ध्वजवज्रांकुश चरणी ब्रीदाचा तोडर ॥

ओवाळू आरती मदनगोपाळा..

नाभिकमळी ज्याचे ब्रह्मयाचे स्थान ।
हृदयी पदक शोभे श्रीवत्सलांछन ।

ओवाळू आरती मदनगोपाळा..

मुखकमला पाहतां सूर्याच्या कोटी ।
वेधले मानस हारपली द्रुष्टी ।

ओवाळू आरती मदनगोपाळा..

जडित मुगुट ज्याचा दैदीप्यमान ।
तेणे तेजे कोंदले अवघे त्रिभुवन ॥

ओवाळू आरती मदनगोपाळा..

एका जनार्दनी देखियेले रूप ।
रूप पाहो जाता झाले अवघे तद्रूप ॥

ओवाळू आरती मदनगोपाळा..

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ओवाळू आरती मदनगोपाळा - कृष्णाची आरती PDF

ओवाळू आरती मदनगोपाळा - कृष्णाची आरती PDF

Leave a Comment