Giridhari Aarti

॥ Aarti ॥

Jai Jai Giridhari Prabhu,Jai Jai Giridhari।
Danava-Dala-Balahari,Go-Dwija Hitakari॥

Jai Jai Giridhari Prabhu, Jai Jai Giridhari।

Jai Govinda Dayanidhi,Govardhana-Dhari।
Vanshidhara BanavariBraja-Jana-Priyakari॥

Jai Jai Giridhari Prabhu, Jai Jai Giridhari।

Ganika-Gidha-AjamilaGajapati-Bhayahari।
Arata-Aarti-Hari,Jaga-Mangala-Kari॥

Jai Jai Giridhari Prabhu ,Jai Jai Giridhari।

Gopalaka, Gopeshwara,Draupadi-Dukhadari।
Shabara-Suta-Sukhakari,Gautama-Tiya Tari॥

Jai Jai Giridhari Prabhu, Jai Jai Giridhari।

Jana-Prahlada-Pramodaka,Narahari-Tanu-Dhari।
Jana-Mana-Ranjanakari,Diti-Suta-Sanhari॥

Jai Jai Giridhari Prabhu, Jai Jai Giridhari।

Tittibha-Suta-SanrakshakaRakshaka-Manjhari।
Pandu-Suvana-ShubhakariKaurava-Mada-Hari॥

Jai Jai Giridhari Prabhu, Jai Jai Giridhari।

Manmatha Manmatha Mohana,Murali-Rava-Kari।
Vrindavipina-VihariYamuna-Tata-Chari॥

Jai Jai Giridhari Prabhu, Jai Jai Giridhari।

Agha-Baka-BakiUdharaka Trinavarta-Tari।
Bidhi-Surapati-Madahari,Kansa-Muktikari॥

Jai Jai Giridhari Prabhu, Jai Jai Giridhari।

Shesha, Mahesha, SaraswatiGuna Gavata Hari।
Kala Kirati-BistariBhakta-Bhiti-Hari॥

Jai Jai Giridhari Prabhu, Jai Jai Giridhari।

Narayana Sharanagata,Ati Agha, Aghahari।
Pada-Raja PavanakariChahata Chitahari॥

Jai Jai Giridhari Prabhu, Jai Jai Giridhari।

Leave a Comment