Shri Ganga Ashtakam

॥ Shri Ganga Ashtakam ॥

Bhagavati Tava Tire
Niramatrashanoaham
Vigatavishayatrishnah
Krishnamaradhayami।
Sakalakalushabhange
Svargasopanasange
Taralataratarange
Devi Gange Prasida॥

Bhagavati Bhavalila
maulimale Tavambhah
Kanamanuparimanam Pranino
Ye Sprishanti।
Amaranagara-
narichamaragrahininam
Vigatakalikalankatankamanke
Luthanti॥

Brahmandam Khandayanti
Harashirasi Jatavallimullasayanti
Swarlokadapatanti Kanakagiriguhaganda-
shailatskhalanti।
Kshoniprishthe Luthanti
Duritachayachamunirbharam Bhartsayanti
Pathodhim Purayanti
Suranagarasaritpavani Nah Punatu॥

Majjanmatanga-kumbhachyutamadama-
diramodamattalijalam
Snanaiah Siddhangananam
Kuchayugavigalatkunkumasangapingam।
Sayampratarmuninam Kushakusumachayaish-
chhannatirasthaniram
Payanno Gangamambhah
Karikalabhakarakrantaranhastarangam॥

Aadavadipitamahasya
Niyamavyaparapatre Jalam
Pashchatpannagashayino
Bhagavatah Padodakam Pavanam।
Bhuyah Shambhujatavibhushana-
manirjahnormaharsheriyam
Kanya Kalmashanashini Bhagavati
Bhagirathi Drishyate॥

Shailendradavatarini Nijajale
Majjajjanottarini
Paravaraviharini Bhavabhayashreni-
samutsarini।
Sheshaheranukarini
Harashirovallidalakarini
Kashiprantaviharini Vijayate
Ganga Manoharini॥

Kuto Vichirvichistava Yadi
Gata Lochanapatham
Tvamapita Pitambarapuranivasam
Vitarasi।
Tvadutsange Gange Patati
Yadi Kayastanubhritam
Tada Matah Shatakratavapadala-
bhoapyatilaghuh॥

Gange Trailokyasare Sakalasurava-
dhudhautavi-stirnatoye
Purnabrahmasvarupe Haricharanarajoharini
Swargamarge।
Prayashchittam Yadi Syattava
Jalakanika Brahmahatyadipape
Kastvam Stotum Samarthastrijagadaghahare
Devi Gange Prasida॥

Matarjahnavi Shambhusangavalite
Maulau Nidhayanjalim
Tvattire Vapushoavasanasamaye
Narayananghridvayam।
Sanandam Smarato Bhavishyati
Mama Pranaprayanotsave
Bhuyadbhaktiravichyuta-
hariharadvaitatmika Shashvati॥

Gangashtakamidam Punyam
Yah Pathetprayato Narah।
Sarvapapavinirmukto
Vishnulokam Sa Gachchhati॥

॥ Iti Shrigangashtakam Sampurnam ॥

Leave a Comment