Kailasavasi Aarti

॥ Aarti ॥

Shisha Ganga Ardhanga Parvati
Sada Virajata Kailasi।
Nandi Bhringi Nritya Karata Hain,
Dharata Dhyana Sura Sukharasi॥

Shitala Manda Sugandha Pawana Baha
Baithe Hain Shiva Avinashi।
Karata Gana Gandharva Sapta Svara
Raga Ragini Madhurasi॥

Yaksha-Raksha-Bhairava Jahan Dolata,
Bolata Hain Vana Ke Vasi।
Koyala Shabda Sunavata Sundara,
Bhramara Karata Hain Gunja-Si॥

Kalpadruma Aru Parijata Taru
Laga Rahe Hain Laksha Si।
Kamadhenu Kotina Jaham Dolata
Karata Dugdha Ki Varsha-Si॥

Suryakanta Sama Parvata Shobhita,
Chandrakanta Sama Himarashi।
Nitya Chhahon Ritu Rahata Sushobhita
Sevata Sada Prakriti-Dasi॥

Rishi Muni Deva Danuja Nita Sevata,
Gana Karata Shruti Gunarashi।
Brahma-Vishnu Niharata Nisidina
Kachhu Shiva Hamakun Pharamasi॥

Riddhi Siddhi Ke Data Shankara
Nita Sat Chit Anandarashi।
Jinake Sumirata Hi Kata Jati
Kathina Kala-Yamaki Phansi॥

Trishuladharajika Nama Nirantara
Prema Sahita Jo Nara Gasi।
Dura Hoya Vipada Usa Nara Ki
Janma-Janma Shivapada Pasi॥

Kailasi Kashi Ke Vasi
Avinashi Meri Sudha Lijo।
Sevaka Jana Sada Charanana Ko
Apano Jana Kripa Kijo॥

Tuma To Prabhu Ji Sada Dayamaya
Avaguna Mere Saba Dhakiyo।
Saba Aparadha Kshamakara Shankara
Kinkaraki Vinati Suniyo॥

Leave a Comment