Download HinduNidhi App
Share This

॥ Aarti ॥

Har Har Har Mahadev!
Satya, Sanatana, Sundara, Shiva Sabake Swami।
Avikari Avinashi, Aja Antaryami॥

Har Har Har Mahadev!

Adi, Ananta, Anamaya, Akala, Kaladhari।
Amala, Arupa, Agochara, Avichala, Aghahari॥

Har Har Har Mahadev!

Brahma, Vishnu, Maheshwara Tuma Trimurtidhari।
Karta, Bharta, Dharta, Tuma Hi Sanhari॥

Har Har Har Mahadev!

Rakshaka, Bhakshaka, Preraka, Priya Audharadani।
Sakshi, Parama Akarta, Karta Abhimani॥

Har Har Har Mahadev!

Manimaya-Bhavana Nivasi, Ati Bhogi Ragi।
Sada Shmashana Vihari, Yogi Vairagi॥

Har Har Har Mahadev!

Chhala-Kapala, Garala Gala, Mundamala Vyali।
Chita Bhasmatana Trinayana, Ayanamahakali॥

Har Har Har Mahadev!

Preta Pishacha Susevita, Pita Jatadhari।
Vivasana Vikata Rupadhara, Rudra Pralayakari॥

Har Har Har Mahadev!

Shubhra-Saumya, Surasaridhara, Shashidhara, Sukhakari।
Atikamaniya, Shantikara, Shivamuni Mana-Hari॥

Har Har Har Mahadev!

Nirguna, Saguna, Niranjana, Jagamaya Nitya Prabho।
Kalarupa Kevala Hara! Kalatita Vibho॥

Har Har Har Mahadev!

Sat, Chit, Ananda, Rasamaya, Karunamaya Dhata।
Prema-Sudha-Nidhi Priyatama, Akhila Vishva Trata॥

Har Har Har Mahadev!

Hama Atidina, Dayamaya! Charana Sharana Dijai।
Saba Vidhi Nirmala Mati Kara, Apana Kara Lijai॥

Har Har Har Mahadev!

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download Mahadev Aarti PDF

Mahadev Aarti PDF

Leave a Comment