Shri Radha Chalisa

॥ Doha॥

Shri Radhe Vrishabhanuja,
Bhaktani Pranadhara।
Vrindavanavipina Viharini,
Pranavon Barambara॥

Jaiso Taiso Ravarau,
Krishna Priya Sukhadhama।
Charana Sharana Nija Dijiye,
Sundara Sukhada Lalama॥

॥ Chaupai॥

Jai Vrishabhana Kunvari Shri Shyama।
Kirati Nandini Shobha Dhama॥

Nitya Viharini Shyama Adhara।
Amita Moda Mangala Datara॥

Rasa Vilasini Rasa Vistarini।
Sahachari Subhaga Yutha Mana Bhavani॥

Nitya Kishori Radha Gauri।
Shyama Pranadhana Ati Jiya Bhauri॥

Karuna Sagara Hiya Umangini।
Lalitadika Sakhiyana Ki Sangini॥

Dina Kara Kanya Kula Viharini।
Krishna Prana Priya Hiya Hulasavani॥

Nitya Shyama Tumarau Guna Gaven।
Radha Radha Kahi Harashaven॥

Murali Mein Nita Nama Uchare।
Tuva Karana Priya Vrishabhanu Dulari॥

Navala Kishori Ati Chhabi Dhama।
Dhyuti Laghu Lagei Koti Rati Kama॥

Gaurangi Shashi Nindaka Vadana।
Subhaga Chapala Aniyare Nayana॥

Javaka Yuga Yuga Pankaja Charana।
Nupura Dhuni Pritama Mana Harana॥

Santata Sahachari Seva Karahin।
Maha Moda Mangala Mana Bharahin॥

Rasikana Jivana Prana Adhara।
Radha Nama Sakala Sukha Sara॥

Agam Agochara Nitya Svarupa।
Dhyana Dharata Nishadina Braja Bhupa॥

Upjeu Jasu Ansha Guna Khani।
Kotina Uma Rama Brahmani॥

Nityadhama Goloka Biharini।
Jana Rakshaka Dukha Dosha Nasavani॥

Shiva Aja Muni Sanakadika Narada।
Para Na Payen Sesha Aru Sharada॥

Radha Shubha Guna Rupa Ujari।
Nirakhi Prasanna Hota Banvari॥

Braja Jivana Dhana Radha Rani।
Mahima Amita Na Jaya Bakhani॥

Pritama Sanga Deyi Galabahin।
Biharata Nitya Vrindavan Mahin॥

Radha Krishna Krishna Kahein Radha।
Eka Rupa Dou Priti Agadha॥

Shri Radha Mohana Mana Harani।
Jana Sukha Dayaka Praphulita Badani॥

Kotika Rupa Dhare Nanda Nanda।
Darsha Karana Hita Gokula Chanda॥

Rasa Keli Kari Tumhen Rijhaven।
Mana Karo Jaba Ati Dukha Paven॥

Praphulit Hota Darsha Jaba Paven।
Vividha Bhanti Nita Vinaya Sunaven॥

Vrindaranya Biharini Shyama।
Nama Leta Purana Saba Kama॥

Kotina Yanja Tapasya Karahu।
Vividha Nema Vrata Hiya Mein Dharahu॥

Tau Na Shyama Bhaktahi Apnaven।
Jaba Lagi Radha Nama Na Gaven॥

Vrindavipina Svamini Radha।
Lila Bapu Tava Amita Agadha॥

Svayam Krishna Pavein Nahin Para।
Aur Tumhen Ko Janana Hara॥

Shri Radha Rasa Priti Abheda।
Sarada Gana Karata Nita Veda॥

Radha Tyagi Krishna Ko Bhejihein।
Te Sapnehun Jaga Jaladhi Na Tarihain॥

Kirati Kunvari Ladili Radha।
Sumirata Sakala Mitahin Bhava Badha॥

Nama Amangala Mula Nasavana।
Trividha Tapa Hara Hari Mana Bhavana॥

Radha Nama Ley Jo Koi।
Sahajahi Damodara Basa Hoyi॥

Radha Nama Parama Sukhadayi।
Bhajatahi Kripa Karahi Yadurai॥

Yashumati Nandana Pichhe Phirihain।
Jo Kau Radha Nama Sumirihain॥

Rasa Viharina Shyama Pyari।
Karahu Kripa Barasane Vari॥

Vrindavana Hai Sharana Tiharau।
Jai Jai Jai Vrishabhanu Dulari॥

॥ Doha॥

Shriradhasarvesvari,
Rasikeshvara Ghanashyama।
Karahun Nirantara Basa Main,
Shri Vrindavana Dhama॥

Leave a Comment