Download HinduNidhi App

Shri Jagannath Ashtakam

॥ Shri Jagannath Ashtakam ॥

Kadachit Kalindi Tat
Vipin Sangeet Taralo
Mudabhiri Nari Vadan
Kamala Swad Madhupah
Rama Shambhu Brahmamarapati
Ganesharchit Pado
Jagannathah Swami Nayan
Path Gami Bhavatu Me ॥

Bhuje Savye Venun Shirasi
Shikhipichchhan Katitate
Dukulan Netrante
Sahachar-katakshan Vidadhate ।
Sada Shrimad‍-vrndavan-
vasati-leela-parichayo
Jagannathah Swami
Nayan-path-gami Bhavatu Me ॥

Mahambhodhestire Kanak
Ruchire Neel Shikhare
Vasan Prasadantah Sahaj
Balabhadren Balina ।
Subhadra Madhyasthah
Sakalasur Sewavasarado
Jagannathah Swami
Nayan-path-gami Bhavatu Me ॥

Krpa Paravarah Sajal
Jalad Shreniruchiro
Rama Vani Raamah
Sphurad Amal Pankeruhamukhah ।
Surendrair Aaradhyah
Shrutigan Shikha Geet Charito
Jagannathah Swami Nayan
Path Gami Bhavatu Me ॥

Rathrudho Gachchan Pathi
Milit Bhudev Patlai:
Stuti Pradurbhaavam
Pratipadamupakarny Sadayah ।
Daya Sindhurbandhuh Sakal
Jagatan Sindhu Sutaya
Jagannathah Swami Nayan
Path Gami Bhavatu Me ॥

Parambrahmapidah Kuvalay-
dalot‍phull-nayano
Nivasi Neeladrau
Nihit-charanonant-shirasi ।
Rasanandi Radha-saras-
vapuralingan-sukho
Jagannathah Swami Nayan-
pathagami Bhavatu Me ॥

Na Vai Yache Rajyam Na
Cha Kanak Manikya Vibhavam
Na Yachehan Ramyan Sakal
Jan Kamyan Varavadhoom ।
Sada Kale Kale Pramath
Patina Geetacharito
Jagannathah Swami Nayan
Path Gami Bhavatu Me ॥

Har Twan Sansaran
Drutataram Asaran Surapate
Har Twan Papanan Vitatim
Aparan Yadavapate ।
Aho Deenenathe Nihit
Charano Nishchitamidan
Jagannathah Swami Nayan
Path Gami Bhavatu Me ॥

Jagannathashtakan Punyan Yah
Pathet Prayatah Shuchih.
Sarvapap Vishuddhatma
Vishnulokan Sa Gachchhati ॥

॥ Iti Shreemat Shankaracharyavirachitan Jagannathashtakan Sampurnam ॥

Download HinduNidhi App

Download Free Shri Jagannath Ashtakam PDF

Shri Jagannath Ashtakam PDF

Leave a Comment