Shri Raghuveer Aarti

|| Aarti ||

Aarti Keejai Shri Raghuvar Ji Ki,
Sat Chit Anand Shiva Sundar Ki.

Dasharath Tanay Kausalya Nandan,
Sur Muni Rakshak Daitya Nikandan.
Anugat Bhakt Bhakt Ur Chandan,
Maryada Purushottam Var Ki.

Aarti Keejai Shri Raghuvar Ji Ki…

Nirgun Sagun Anoop Roop Nidhi,
Sakal Lok Vandit Vibhinn Vidhi.
Haran Shok-Bhay Daayak Nav Nidhi,
Maya Rahit Divya Nar Var Ki.

Aarti Keejai Shri Raghuvar Ji Ki…

Janaki Pati Sur Adhipati Jagpati,
Akhil Lok Palak Trilok Gati.
Vishwa Vandy Avanh Amit Gati,
Ek Matra Gati Sacharachar Ki.

Aarti Keejai Shri Raghuvar Ji Ki…

Sharanagat Vatsal Vratadhari,
Bhakt Kalp Taruvar Asurari.
Naam Let Jag Pavanakari,
Vanar Sakha Deen Dukh Har Ki.

Aarti Keejai Shri Raghuvar Ji Ki…

Leave a Comment