Shri Shani Ashtakam

|| Ashtakam ||

Namah Krishnaaya Neelaaya
Shitikantha Nibhaaya cha।
Namah Kaalaagni Roopaaya
Krutaantaya cha vai namah।

Namo Nirmaamsa Dehaaya
Deerghashmashrujataaya cha।
Namo Vishaala Netraaya
Shushkodara Bhayaakrite।

Namah Pushkala Gaatraaya
Sthoola Romne’tha vai namah।
Namo Deerghaaya Shushkaaya
Kaala Damshtra Namostu te।

Namaste Kotaraakshaaya
Durnareekshyaaya vai namah।
Namo Ghoraya Raudraaya
Bheeshanaaya Kapaaline।

Namaste Sarva Bhakshaaya
Balee Mukha Namostu te।
Surya Putra Namaste’stu
Bhaaskare’bhayadaaya cha।

Adhodrishte Namaste’stu
Samvartaka Namostu te।
Namo Mandagate Tubhyam
Nistrimsaaya Namostute।

Tapasaa Dagdha Dehaaya
Nityam Yogarataya cha।
Namah Nityam Kshudhaartaaya
Atriptaaya cha vai namah।

Jnaana Chakshur Namaste’stu
Kashyapaatmaja Soonave।
Tushto Dadaasi vai Raajyam
Rushto Harasi Tat Kshanat।

Devaasura Manusyaashcha
Siddha Vidyaadharaoragaa:।
Tvayaa Vilokitaa: Sarve
Naasham Yaanti Samoolata:।

Prasaada Kuru Me Saure!
Vaarado Bhava Bhaaskare।
Evam Stutastadaa Saure
Graharajo Mahaabala:।

Leave a Comment